WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Відповідальним етапом аудиту матеріальних цінностей є перевірка системи приймання і повноти оприбуткування матеріалів на складах, що надходять від постачальників, допоміжних виробництв, повернених матеріальних цінностей з цехів основного і допоміжного виробництв; отриманих на переробку із сторони, від списання товарно-матеріальних цінностей, малоцінних і швидкозношуваних предметів і інструментів, від ліквідації основних засобів і тощо.

Усі матеріальні цінності, що надходять, від постачальників доцільно при аудиті умовно розділити на дві груп: нормальне надходження матеріальних цінностей відповідно до установлених вимог і супровідних документів; надходження матеріальних цінностей з порушенням установлених вимог і відхиленнями від оформлених супровідних документів (нестачі, псування, розкрадання, невідповідність якості і номенклатури).

Надходження й оприбуткування матеріальних цінностей і розрахунків за них перевіряється по журналі оперативного обліку вантажів, що надходять, що ведеться у відділі постачання, журналу №3 табуляграмам надходження матеріальних цінностей, рахунках-фактурам, товарно-транспортним накладним, і випискам банку. По записах у журналі обліку вантажів, що надходять, можна по кожній партії матеріалів установити реєстраційний номер і дату реєстрації кожного рахунка-фактури, найменування постачальника, номер транспортного документа, дату виписки рахунка-фактури, вид відправлених постачальником матеріалів і їхня вартість, підпис відповідальної особи в одержанні документів, дату і номер прибуткового ордера чи акта про прийом матеріалів, дату і номер запиту про розшук вантажів, оцінку про оплату рахунка чи відмовлення від акцепту.

  • нестачі, витрати, псування і розкрадання матеріальних цінностей, порушення умов постачань і відхилення фактичного надходження вантажів від супровідних документів можуть бути в результаті:

  • порушення пломб, розкриття тари й упаковки, розкрадань матеріальних цінностей під час транспортування, що відбувається з вини транспортних організацій і відноситься за їхній рахунок. У таких випадках робиться приймання фактичної кількості вантажів, що надійшли, за участю представника транспортної організації й оформляється комерційний акт;

  • недовкладення, зайвого вкладення, невідповідності номенклатури, відвантажувальним документам, псування матеріальних цінностей, що надійшли в справній запломбованій тарі. Ці порушення і відхилення від документів відбуваються з вини постачальника. Вони можуть бути встановлені після розкриття вагонів, контейнерів і перевірки фактичної наявності матеріальних цінностей, що надійшли. Приймання вантажів при таких обставинах здійснюється за участю представника чи постачальника незацікавленої організації й оформляються актом приймання матеріалів. Потім пред'являється претензія постачальнику;

  • зниження сортності і псування матеріальних цінностей з вини одержувача, що оформляються фіктивними і підробленими актами. В окремих випадках необґрунтовано завищується в актах розмір нестач і утрат від псування і зниження сортності матеріальних цінностей з метою створення неврахованих резервів на окладах підприємства на якому проводиться аудит.

Аудитор повинен вивчити систему приймання вантажів, що надходять, на підприємство. Перевірка правильності оприбуткування вантажів, що надходять, відповідним установленим вимогам і супровідним документам, проводиться шляхом зіставлення кількості і сортності окремих видів матеріалів, що надійшли на склад, по прибуткових ордерах з показниками рахунків-фактур, описів, специфікацій, ярликів постачальника, а при необхідності — і з кількістю перевезених вантажів автотранспортом від станції залізниці чи порту на склад по шляхових аркушах або товарно-транспортним накладним. Така перевірка проводиться вибірковим способом по окремих партіях матеріальних цінностей, а у випадку встановлюваних розбіжностей і зловживань — по кожній партії матеріальних цінностей, що надійшли. Виявлені розбіжності будуть показувати:

  • неповне надходження і прибуткування на складі матеріальних цінностей, якщо по прибуткових ордерах і товарно-транспортних накладних зазначена менша кількість вантажу проти рахунка-фактури;

  • бездокументальне надходження матеріальних цінностей або приписку фактично не перевезених вантажів, якщо кількість зазначених у товарно-транспортних накладних вантажів буде перевищувати кількість оприбуткованих матеріальних цінностей по прибуткових ордерах і відпущених по рахунку-фактурі.

Неповне прибуткування матеріалів на складі може бути з вини комірника або в результаті нестачі прийнятого вантажу експедитором при доставці зі станції призначення до складу підприємства. Аудитор повинний установити обставини і причини виникнення нестачі, чому не оформлена нестача документами і чому не стягнена вартість нестачі з винних осіб.

Якщо в аудитора виникають сумніви по окремих рахунках-фактурах на відправлення матеріальних цінностей, проводиться звірка їх з рахунками-фактурами, прикладеними до виписок банку, а при необхідності — зустрічна перевірка безпосередньо в постачальника. При цьому установлюється відповідність номенклатури відправлених і оприбуткованих матеріальних цінностей, їхньої кількості, цін і вартості по окремих видах.

Особливо перевіряється правильність приймання і оприбуткування матеріальних цінностей, що надійшли з порушенням установлених вимог і відхиленнями від супровідних документів. Аудитор досліджує правильність складання актів про прийом матеріалів, і комерційних актів, що характеризують нестачі, утрати, псування і зниження сортності матеріальних цінностей. При цьому потрібно перевірити відображені всі ці акти в бухгалтерському обліку і чи пред'явлені позови транспортним організаціям або постачальникам про відшкодування матеріального збитку і про належні суми штрафних санкцій.

Приділяється увага розгляду комерційним актам, по яких відмовлене в задоволенні позовів про відшкодування і стягнення матеріального збитку, з'ясуванню причин і винних осіб. Часто причинами відмовлень у задоволенні позовів є порушення встановлених правил приймання вантажів, термінів приймання й оформлення актів, несвоєчасного пред'явлення претензій, передчасне використання у виробництві зарекламованих матеріальних цінностей, завищення в актах розміру нестач і втрат. При виявленні фактів систематичного складання актів про нестачу вантажів, що надходять, від окремих постачальників і задоволення ними позовів варто зробити вибірку таких актів за весь аудиторський період і повідомити вищестоящим контрольним слідчим чи органам за місцем перебування постачальника. Вірогідність комерційних актів можна перевірити методом зустрічних перевірок їх з документами на надходження і видачу вантажу на станція призначення, справності ваг на станції в момент видачі вантажу, контрольної перевірки правильності приймання по кількості і якості останніх партій матеріальних цінностей, з'ясування особистої участі кожного з осіб, що підписали комерційний акт, у перевірці вантажів, що надійшли, і т.п.

Правильність оприбуткування вантажів по невідфактурованим поставках перевіряється шляхом зіставлення кількості і якості всієї номенклатури матеріальних цінностей, оприбуткованих по прийомному акті, з аналогічними показниками, зазначеними в рахунку-фактурі, що згодом прибули на підприємство.

Важливою ділянкою аудита матеріальних цінностей є перевірка матеріалів у дорозі. Після детальної розшифровки кожної суми матеріалів у дорозі на момент аудита можна установити їхню реальність і обґрунтованість.

Особливо перевіряють прийняті експедиторами матеріали по дорученням безпосередньо в постачальників. При цьому з'ясовується необхідність виїзду працівників підприємства, за матеріалами особливо на далекі відстані, правильність кількісного і якісного приймання окремих видів матеріальних цінностей і здачі їх на склад, розмір транспортних витрат, повнота оприбуткування матеріалів відповідно до виданих доручень на їхнє одержання. На замітку беруть усіх працівників, що виїжджають за матеріалами в якості "штовхачів". Потім усі дані використовують при перевірці підзвітних сум.

При доставці вантажів на склади підприємства автотранспортом потрібно зіставити кількість перевезених вантажів по товарно-транспортних накладних з кількістю оприбуткованих матеріальних цінностей на складі. Вибірково перевіряється відповідність кількості оприбуткованих матеріальних цінностей ємності тари, що надходить. Виявлені розбіжності будуть указувати на неповне прибуткування, фіктивне прибуткування фактично що не надійшли вантажів або приписку обсягів перевезень.

Аналогічні особливості перевірки потрібно враховувати при аудиті придбання матеріальних цінностей за готівку. У необхідних випадках варто проводити вибірку і зіставлення фактичної кількості придбаних окремих видів матеріальних цінностей за аудиторський період з необхідним для виробничих і господарських потреб підприємства. Установлені значні розбіжності будуть указувати на можливість ненадходження на склад куплених матеріальних цінностей, транзитного списання їхній на витрати виробництва з наступним використанням в особистих цілях або присвоєння готівки.


 
 

Цікаве

Загрузка...