WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Коефіцієнт асортиментності визначається відношенням суми, зарахованої у виконання плану за асортиментом до планової потреби підприємства

(3867 x 100) / 5355 = 72,2 %.

На підприємстві, що аналізується, план матеріально-технічного постачальника за асортиментом виконано на72,2 %.

Важливе значення для ефективної роботи підприємства має аналіз виконання плану постачання за структурою. Такий аналіз виконують порівнянням запланованої питомої ваги окремих видів матеріалів (у загальній їх кількості ) з питомою вагою матеріалів, що надійшли фактично (табл. 3.2.4 )

Таблиця 3.2.4
Виконання плану постачальників матеріалів за структурою

Матеріальні ресурси

Потреби підприємства (з урах. залишків)

Фактичне надходження

Відхилення (+, -) %

тис. грн.

питома вага., %

тис. грн.

питома вага, %

А

1

2

3

4

5

1. Еластик

3618

22,3

2417

23,3

1

2. Каркаси

1247

6,0

960

5,1

-0,9

3.Монокартон

490

3,2

490

3,4

0,2

Разом:

5355

100

3867

100

0,3

За даними табл. 3.2.4. на підприємстві є відхилення у структурі постачання матеріальних ресурсів, а це призводить до зривів у виконанні плану виробничої програми.

Для ефективної роботи підприємств важливе значення має аналіз ритмічності надходження матеріалів. Аналіз ритмічності виконують за основними видами матеріальних ресурсів за рік, квартал, місяць, декаду (табл. 3.2.5.) . коефіцієнт ритмічності визначають відношенням суми, зарахованої у виконання плану ритмічності постачання матеріальних ресурсів, до плану постачання ((217/234)*100=92%).

Таблиця 3.2.5.

Ритмічність постачання монокартону за травень місяць, мкв

Декади місяця

План постачання

Фактичне надходження

Зараховано у виконання плану ритмічності постачання матеріалів

1.

75

65

65

2.

80

73

73

3.

79

81

79

Разом:

234

219

217

За даними табл. 3.2.5. план ритмічності постачання монокартону у травні місяці виконано підприємством на 92%. Основні причини невиконання плану матеріально-технічного постачання: несвоєчасне укладання господарських договорів з вини працівників відділу матеріально-технічного постачання, а також їх невиконання окремими постачальниками (табл. 3.2.6.).

За даними табл. 3.2.6. підприємству недоставлено 795 м. кв. еластик, що становить 21.6% планового завдання. Постачальники №1 і 2 недопоставили 196 і 292 м.кв.еластик.

Крім економічного аналізу своєчасності і повноти надходження матеріальних ресурсів на підприємство, працівники відділу матеріально-технічного постачання разом з працівниками відповідних лабораторій (служб) здійснюють оперативний аналіз якості матеріалів в момент їх надходження на підприємство. Джерелами такого аналізу є акти приймання матеріалів, претензій до постачальників, специфікації, паспорти і технічні умови на відповідні матеріальні ресурси, а також результати проведеного аналізу якості матеріальних ресурсів заводськими лабораторіями або бюро експертиз.

Таблиця 3.2.6.

Виконання плану постачання еластику окремими постачальниками, м. кв.

Постачальник

За планом

Фактично

Відхилення (+, -)

м. кв.

%

1.

1374

1180

-196

-19,8

2.

1260

968

-292

-41,4

3.

1300

1300

Разом:

3936

2282

-488

-21,6

При аналізі якості матеріальних ресурсів особливу увагу звертають на сировину та основні матеріали, що становлять основу продукції, яка випускається.

У процесі подальшого аналізу виявляються причин, а також винуватці відхилень від плану повного і своєчасного забезпечення підприємства якісними матеріальними ресурсами. За результатами аналізу оформляють претензії до винуватців і вживають відповідних заходів до своєчасного забезпечення виробництва необхідними високоякісними матеріальними ресурсами.

Від правильної організації аудита матеріально-технічного постачання в значній мірі залежить уся виробничо-фінансова діяльність підприємств. Цим визначається необхідність дослідження комплексу питань при перевірці придбання і приймання матеріальних цінностей. Аудитор звертає увагу на ув'язку плану матеріально-технічного постачання з планом виробництва і плановими матеріальними затратами на виробничі і господарські потреби підприємства. У планових калькуляціях і кошторисі витрат на виробництво можуть закладатися середні завищені норми, що приводить до складання завищених планів-заявок на матеріали і наступне нагромадження зайвих і непотрібних матеріалів на складах. Тому по окремих позиціях матеріалів варто зіставити норми, закладені при розрахунку плану матеріально-технічного постачання, з фактично застосовуваними в аудиторському періоді. Аналогічним чином вивчаються розрахунки потреби в напівфабрикатах, комплектуючих виробах, паливі, запасних частинах, малоцінних і швидкозношуваних предметах, тарі і тарних матеріалах. Потім перевіряються розрахунки потреби в матеріальних ресурсах на ремонтно-експлуатаційні і господарські потреби, тому що в них часто допускається планування завищених обсягів робіт і завищені норм витрати матеріалів.

Нормативи виробничих запасів перевіряються в основному по зведено-планових нормах, що розробляються по групах однорідних матеріалів. Однак для уточнення вірогідності й обґрунтованості зведено-планових нормативів використовують розраховані оперативні норми по окремих видах, типорозмірах, марках і сортах матеріалів.

Перевірці піддається взаємопов'язання річного плану матеріально-технічного постачання з квартальними і місячними планами. У річному плані поряд з потребою в окремих видах матеріальних цінностей відображаються джерела їх надходження. Тому важливим етапом аудиту матеріально-технічного постачання є перевірка обґрунтованості вибору постачальників і своєчасності укладання договорів з ними. Територіальне розташування постачальників необхідно розглядати в зіставленні з аналогічними прилеглими підприємствами, з урахуванням транспортних зв'язків і рівнем транспортно-заготівельних витрат.

При аудиті виконання плану матеріально-технічного постачання і виконання договірних зобов'язань постачальниками враховуються результати перевірки забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами, неритмічної роботи підприємства і простоїв цехів через відсутність сировини і матеріалів, а також заміни необхідних матеріалів іншими, котрі не передбачені технологією виробництва.

Виконання плану матеріально-технічного постачання перевіряється за даними оперативного обліку укладених договорів з постачальниками і їхнього виконання. Такий оперативний облік ведеться у відділі постачання. Для перевірки виконання плану постачання і договорів з постачальниками залучають дані бухгалтерського обліку (журнал №3, картки складського обліку, сортові оборотні відомості, табуляграми руху матеріалів і ін). Аудитор вивчає виконання договірних зобов'язань кожним постачальником окремо.

Для перевірки залучається переписка з постачальниками і матеріали юридичного відділу, претензійні листи, позовні заяви. Тут звертається увага на факти непред'явлення претензій, відмовлень у задоволенні позовів, заниження сум, що підлягають до стягнення. Крім того, вивчаються пред'явлені постачальниками претензії підприємству і сплачені штрафні санкції.


 
 

Цікаве

Загрузка...