WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Загальний аналіз величини витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції визначають по нормах витрат – чим вище норми витрат матеріальних цінностей, тим вище вартість продукції. Аудитор повинен переконатися в правильності використаних норм витрат сировини і матеріалів. Діючі норми витрат повинні відповідати рівню прогресивної технології виробництва продукції.

Відхилення у витратах сировини і матеріалів від діючих на підприємстві норм можуть бути викликані такими причинами:

 • невідповідністю матеріальних цінностей стандартам чи виробництва технічним умовам;

 • нераціональним використанням матеріалів;

 • заміною матеріалів;

 • заміною напівфабрикатів власного виробництва покупними і навпаки;

 • зміною якості сировини і матеріалів;

 • використанням відходів замість сировини ;

 • несправністю устаткування й ін.

Закінчивши загальне вивчення витрат матеріальних цінностей на виробництво продукції, аудитори приступають до перевірки правильності списання використаних матеріальних цінностей на окремі види калькулюємої продукції. Для цього використовують первинні документи про витрати сировини і матеріалів, виробничі і матеріальні звіти, розробні таблиці по розподілу використаних матеріальних цінностей. Аудитор повинен звернути увагу на правильність кореспонденції рахунків, що відображують витрати і собівартість продукції, а також їхню реальність.

При дослідженні операцій по виробництву, реалізації і собівартості продукції аудитор використовує діючі нормативні документи щодо постачань матеріалів виробничо-технологічного призначення, складу витрат виробництва (обігу); вказівки по застосуванню нормативного методу обліку матеріальних витрат на виробництво і калькулювання нормативної і фактичної собівартості продукції; інструктивні матеріали щодо порядку виправлення звітних даних у випадку виявлення приписок і інших порушень; законодавство України про власність, підприємства, підприємництво; типові положення і відповідні галузеві інструкції з планування, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг). [32, с. 142-147]

3.2. Аналіз і аудит виконання плану

матеріально-технічного забезпечення.

У процесі аналізу необхідно дати оцінку, наскільки підприємство було в цілому забезпечене необхідними основними і допоміжними матеріалами, комплектуючими виробами, паливом та електроенергією тощо. Слід з'ясувати причини і визначити винних осіб, якщо по будь-яких позиціях мали місце факти недопостачання, які негативно вливають на процес виробництва. Однією із причин, наприклад, може бути неякісне складання плану матеріально-технічного постачання, в наслідок чого можуть мати місце недопостачання необхідних матеріалів.

Після цього треба проаналізувати якість придбаних матеріалів, комплексність постачання, дотримання передбачених угодами строків поставки. Треба зазначити, що повне та якісне постачання значною мірою залежить від своєчасності укладання договорів і старанного відпрацювання всіх умов і зобов'язань. Вибір постачальників і перехід на довгостроковий характер співробітництва є важливим фактором нормально забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Обов'язковою умовою стійкого виробничого процесу є своєчасне і повне забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами. Цими питаннями на підприємстві Червоноградської швейної фабрики ВАТ "Калина" займається - відділ матеріально-технічного забезпечення, складська і транспортна служба. Значну увагу приділяють цьому плановий і технічний відділи, головні адміністратори підприємства.

Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання підприємства починають перевіркою його обгрунтованості, правильності розрахунків потреб в матеріальних ресурсах для виконання виробничої програми і на господарські цілі, прогресивності норм і нормативів, закладених в основу плану, своєчасність і правильність договорів на необхідну кількість матеріалів, вчасності та якості виконання договірних зобов'язань, виявлення внутрішніх резервів й ефективності використання матеріалів.

Потреби підприємства в матеріальних ресурсах визначається в плані матеріально–технічного постачання, який складається з основних видів матеріалів і комплектуючих виробів у натуральних і вартісних показниках шляхом множення прогресивної норми витрат матеріалів на виробництво одиниці виробу на плановий обсяг випуску кожного виробу.

Потреба в матеріалах і комплектуючих виробах для забезпечення виробничої програми визначається :

Мкв=Пві Ні,

де Пві- річна норма випуску кожного виду продукції; Ні – норма витрачання матеріалів на одиницю продукції; п – кількість позицій в номенклатурі виробів.

Окрім цього, визначають потреби в матеріальних ресурсах на зміну залишків незавершеного виробництва, на кооперативні поставки, ремонтно-експлуатаційні роботи, виготовлення інструментів і технологічної оснастки, дослідні роботи, освоєння випуску нових видів продукції, капітальне будівництво, утворення планових залишків матеріалів на кінець періоду, інші потреби.

Під час аналізу використання плану матеріально-технічного постачання визначають забезпеченість матеріальними ресурсами планових потреб. Аналіз забезпеченості підприємства укладеними договорами (виділеними фондами) проводять, користуючись даними, на приклад, табл.3.2.1.

Таблиця 3.2.1

Забезпеченість підприємства укладеними договорами

( виділеними фондами )

Матеріальні

ресурси

Потреба підприємства (з урахуванням

залишків),

тис. грн.

Укладено

договорів

(виділений

фонд),

тис. грн.

Відхилення від

плану, тис. грн.

Коефіцієнт забезпеченості

(гр.2:гр1), %

більше

менше

А

1

2

3

4

5

Продовження таблиці 3.2.1.

 • Еластик

  2. Каркаси

 • 3618

  1247

  3108

  1042

  510

  205

  85.9

  83.5

  3.Монокартон

  1490

  1345

  145

  90.2

  РАЗОМ:

  6355

  5499

  860

  86.5

  За даними табл. 3.2.1, підприємство Червоноградська швейна фабрика ВАТ "Калина", що аналізується уклала договорів на постачання матеріальними ресурсами на 86.5% від потреби.

  Для безперебійної роботи підприємства аналізують фактичне забезпечення матеріальними ресурсами (табл. 3.2.2).

  Таблиця 3.2.2

  Фактична забезпеченість підприємства

  матеріальними ресурсами

  Матеріальні

  ресурси

  Потреба підприємства

  (з урахуванням

  залишків),

  тис. грн.

  Фактичне надходження,

  тис. грн.

  Відхилення

  від плану,

  тис. грн.

  Коефіцієнт

  забезпеченості

  (гр.2:гр.1), %

  більше

  менше

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  1.Еластик

  2.Каркаси

  3.Монокартон

  3618

  1247

  490

  2417

  960

  490

  1201

  287

  66.8

  76.9

  100

  РАЗОМ:

  5355

  3867

  1488

  72.2

  За даними табл. 3.2.2, підприємство, що аналізується, фактична забезпеченість становить 72.2% планових потреб, у тому числі корсетів і еластику відповідно 76.9 і 66.8%.

  Такий аналіз проводиться по всіх видах матеріальних ресурсів і перед усім по основних, від яких залежить виконання виробничої програми.

  Для реалізації виробничої програми важливо виконати план постачання матеріалів не тільки за обсягом, а й за асортиментом. Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання за асортиментом наведено у табл. 3.2.3

  Таблиця 3.2.3.

  Виконання плану матеріально-технічного постачання за асортиментом

  Матеріальні

  ресурси

  Потреби підприємства

  (з урахуванням залишків),

  тис. грн.

  Фактичне надходження,

  тис. грн.

  Зараховано у

  Виконання плану

  за асортиментом,

  тис.грн.

 • Еластик

 • Каркаси

 • Монокартон

 • 3618

  1247

  490

  2417

  960

  490

  2417

  960

  490

  РАЗОМ:

  5355

  3867

  3867


   
   

  Цікаве

  Загрузка...