WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Опитування. Слід зазначити, що аудиторам надані права одержувати необхідні роз'яснення і додаткові зведення, а також необхідну інформацію від третіх осіб (по письмовому запиту).

Отже, до одержання подібних пояснень і довідок від посадових осіб прибігають у тих випадках, коли необхідно установити достовірність фактів у процесі перевірки, реальність господарської операції, достовірність даних, відображених у документах. Опитування можна робити усно або письмово. Пояснення довідкового характеру не фіксують, однак, для з'ясування достовірності факту можна запропонувати працівникам підприємства дати пояснення в писемній формі.

Перевірка обсягів виконаних робіт. За допомогою обмірювання перевіряють:

відповідність характеру, кількості і вартості виконаних робіт тим, що зазначені в актах приймання , а також у проектах і кошторисі;

– відповідність виконаних робіт складу робіт, передбачених кошторисними нормами, на підставі яких складені застосовувані при розрахунках одиничні розцінки, калькуляції і прейскурантні ціни на витрачання матеріалів;

– закінченість об'єктів, конструктивних елементів, етапів і видів робіт або їхніх частин. Таку перевірку проводять різними способами, що залежить від характеру робіт і їхніх результатів.

До основних способів перевірки відносяться:

– контрольне обмірювання фактично виконаних робіт;

– зіставлення обсягу робіт, зазначених в актах приймання й в актах інвентаризації незавершеного будівництва, з обсягом витрачених матеріальних цінностей;

– зустрічна перевірка операцій по розрахунках з іншими організаціями за постачання матеріалів;

– перевірка супутніх операцій по списанню матеріалів.

Найбільш розповсюджене контрольне обмірювання фактично виконаних робіт, застосовуване для перевірки виконання робіт з будівництва, по витрачанню матеріалів на капітальний і поточний ремонт будинків і споруджень. [7, 117-120]

Іншу групу методів — методи документальної перевірки — можна розділити на двох груп: методи формальної перевірки; методи перевірки реальності відображених у документах обставин.

До методів формальної перевірки документів відносяться:

– перевірка дотримання правил складання, оформлення, повноти оформлення документів по надходженню та витрачанню матеріальних цінностей;

– зіставлення облікових і звітних показників витрачання матеріалів із установленими нормативами (нормативна перевірка);

– перевірка відповідності відображених у документах операцій з матеріалами установленим правилам; рахунковий контроль.

До методів перевірки реальності відображених у документах обставин відносяться:

– зіставлення даних документів, що відображують операції з матеріальними цінностями з даними документів, що з'явилися підставою для цих операцій;

– перевірка записів по надходженню та витрачанню матеріалів у регістрах бухгалтерського обліку;

  • контрольне звірення;

  • відновлення натурально-вартісного обліку й ін. [27, с.74-88]

Аудит матеріальних цінностей починають з вивчення організації виробництва, технологічного процесу, обґрунтованості замовлень на продукцію і її собівартість.

Ефективність аудита матеріальних цінностей багато в чому залежить від організації внутрішнього аудита, технологічних процесів виробництва, нормування й обліку витрат сировини і матеріалів, використовуваних на випуск продукції. Вивчаються питання виконання завдань по виробництву продукції, матеріально-технічному забезпеченню виробництва матеріальними цінностями, зниженню собівартості продукції за рахунок економії матеріальних ресурсів, а також дотримання кошторисів матеріальних витрат на виробництво. Звертають увагу на достовірність звітності підприємства по матеріальних витратах на виробництво продукції. Виконання договорів і замовлень по матеріально-технічному постачанню має важливе значення для оцінки його господарської діяльності. Показники виконання завдань постачання матеріалів залежать від ряду конкретних умов роботи підприємства.

Основними документами і матеріалами, по яких аналізується і вивчається використання матеріальних ресурсів, є документи, що містять показники виробничого циклу, звітні матеріали, що фіксують виконання завдань матеріально-технічного забезпечення (дані статистичного, оперативного і бухгалтерського обліку), документи інвентаризації матеріальних цінностей, що дозволяють ретельно вивчити господарську діяльність підприємства.

Виконання виробничого завдання по об'єму використання матеріалів у виробництво аудитор вивчає, використовуючи дані про випуск продукції підприємства за весь звітний період. За даними періодичної статистичної звітності зіставляють виконання виробничої програми випуску продукції з витрачанням матеріалів й іншими показниками і виявляють відхилення від нормативу по сумі і відсоткам. При цьому використання матеріальних цінностей вивчають не тільки в цілому по підприємству, але і по окремих цехах видам виробництва, різних видах готової продукції. Окремі підприємства за загальними показниками підприємства по витрачанню матеріалів можуть ховати зловживання окремих структурних підрозділів (цехів, дільниць).

У практиці неодноразово розкривалися випадки завищення звітних даних про випуск продукції за рахунок незаконного і необґрунтованого включення в звітність виробів, які не пройшли обробки, що вимагає виправлення і переробки, а також виробів, випущених після закінчення звітного періоду. Таким чином перекручувались дані про наявність матеріальних цінностей на складах підприємства. Для того, щоб виявити причини порушень і попередити їхню появу в подальшій роботі, необхідно звітні дані порівняти з бухгалтерськими записами і первинними документами по надходженню і витрачанню матеріальних цінностей. Зокрема, звітні показники зіставляють з оборотами по балансовому рахунку 20 "Виробничі запаси" і рахунка 23 "Основне виробництво" (по дебету і кредиту), і інших рахунків бухгалтерського обліку. (Наприклад, у балансі ВАТ "Калина" на 1 січня 2001 року залишок незавершеного виробництва - 10,0 тис. грн. Правильність цієї цифри можна підтвердити даними журналу-ордера №10 за грудень 2000 р., у якому сальдо рахунка 23 "Основне виробництво" на 01.01.2001 р. складає 10008 грн. 43 коп.)

Бухгалтерські записи по витрачанню матеріалів звіряють з виробничими звітами про випуск продукції, у яких відображується кількість продукції, виготовленої за місяць в асортименті та калькуляціями по цим видам продукції.

Аудит витрат на виробництво встановлює наявність кошторисів витрат, планових калькуляцій і норм витрат сировини і матеріалів. Для цього необхідно перевірити правильність складання звітів по собівартості продукції, запису в бухгалтерських документах для виявлення необґрунтованих списань різних витрат на виробництво за рахунок перекручування фактичної собівартості випущених виробів.

Дослідження правильності складання кошторисів витрат повинне підтвердити його відповідність нормам витрат сировини і матеріалів, зазначених у калькуляціях. Для цього вивчають не тільки калькуляції і дотримання кошторисних витрат на її одиницю, особливо витрат сировини і матеріалів, відповідно до існуючих норм. Перевіряють звітні калькуляції і дотримання кошторисних витрат на виробництво одиниці продукції і на весь її обсяг, а також обґрунтованість звітних калькуляцій. Їх звіряють з первинними документами і записами в облікових регістрах (зокрема, складських картках на відпуск сировини у виробництво). У випадку зміни цін на сировину, матеріали, паливо, тарифи на перевезення готової продукції, що не були враховані при складанні калькуляцій, собівартість матеріальних витрат перевіряють виходячи з фактичних показників, перелічених за плановими цінами. [22, c.4-5]

Зниження собівартості продукції є позитивним наслідком роботи підприємства, коли воно досягається за рахунок збільшення продуктивності праці і зниження витрат праці на одиницю продукції, економії сировини і матеріалів, скорочення витрат, ліквідації простоїв і інших непродуктивних витрат, перевиконання завдань в асортименті й ін. У процесі аудита матеріальних витрат важливо перевірити дотримання встановленого порядку обліку і калькулювання собівартості продукції по окремих виробах. Звертають увагу на звітні калькуляції і дотримання кошторисних витрат матеріалів на виробництво одиниці продукції і на весь її обсяг. Вивчаючи обґрунтованість цих документів, звіряють їх з первинними документами і записами в облікових регістрах. Це дозволяє визначити правильність облікових даних про рух матеріалів і повноту відображення фактичної собівартості готової продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...