WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Для оформлення операцій, пов'язаних з передачею матеріалів у виробництво, в типовій конфігурації передбачений документ "Передача матеріалів у виробництво". В титульній частині документу слід вказати, з якого складу відпускаються матеріали, і на який рахунок списуються вартість матеріалів при проведенні документа. В залежності від рахунка витрат запитуються додаткові аналітичні ознаки (субконто).

При проведенні документа будуть сформовані проводки:

 • по кредиту рахунку 20 (по субрахунках);

 • по дебету рахунку, який вказаний в документі.

У тих випадках, коли підприємство припиняє виробництво продукції, для якої були отримані, але не використані матеріали, залишки цих матеріалів як правило продаються.

Для відображення в обліку операцій з продажу матеріалів, потреби в яких в даний час немає, в типовій конфігурації передбачений документ "Відвантаження матеріалів на сторону". Для вводу нового документу необхідно вибрати пункт "Відвантаження матеріалів на сторону" з під меню "Облік матеріалів" меню "Документи" головного меню програми.

В формі вводу документу необхідно вказати:

 • номер та дату оформлення накладної;

 • покупця і підставу для розрахунків;

 • склад, з якого відвантажується продукція.

Якщо продаж матеріалів підлягає оподаткуванню податком на додану вартість, або інших податків з продаж, слід вибрати ставку податку з довідника.

В табличній частині вказується:

 • найменування матеріалу;

 • кількість відпущеного матеріалу;

 • відпускна ціна за одиницю;

 • сума відпущених матеріалів;

 • сума ПДВ;

 • загальна сума (зі всіма податками).

Заповнення табличної частини документу здійснюється так же, як і при придбанні матеріалів.

Після заповнення форми документу слід сформувати і роздрукувати накладну по типовій формі №М-15, а документ зберегти та провести.

При проведенні будуть сформовані такі бухгалтерські операції:

 • на суму відвантажених матеріалів по дебету рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та кредиту рахунка 70 "доходи від реалізації";

 • на суму ПДВ по дебету рахунка 70 та кредиту рахунка 643 або 641 (по першій події, відповідно: передоплата чи відвантаження);

 • на суму облікової вартості матеріалів по дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації" та кредиту рахунку 20 (субрахунків обліку запасів);

 • для податкового обліку: валові доходи на суму відвантажених товарів без ПДВ.

Таким чином, можна сказати, що програма "1:С Бухгалтерія" є універсальною бухгалтерською програмою.

Описана вище технологія побудови обліку в програмі "1:С Бухгалтерія" наведена на схемі 2.6.1.

Схема 2.6.1.

Технологія побудови обліку в програмі "1:С Бухгалтерія - ПРОФ"

для Windows.

Розділ 3. Аналіз і аудит надходження і витрачання матеріалів.

3.1. Завдання та джерела аналізу матеріальних ресурсів.

Економічний аналіз надходження і витрачання матеріальних ресурсів підприємства – це система спеціальних показників, пов'язана з дослідженням господарської виробничої діяльності підприємства; вивчення темпів постачання, а також пропорцій витрачання матеріальних ресурсів; виявлення глибинної суті і причин, що спричиняють різні відхилення від запланованих показників постачання матеріальних цінностей, договірних зобов'язань, і об'єктивною оцінкою їх виконання.

Діюче законодавство надає право підприємствам самостійно встановлювати порядок обліку надходження та витрачання матеріалів. Метою економічного аналізу і аудиту матеріальних ресурсів є вивчення використання їх у виробництві, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків та резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення постачання матеріалів, підвищення ефективності їх використання у процесі виробництва. [24, c. 71]

У ході аналізу та контролю за надходженням та витрачанням матеріальних ресурсів фінансова служба у координації з юридичною службою підприємства повинні контролювати правильність списання матеріалів у виробництво та на господарські потреби згідно із існуючими нормами.

Методи перевірки наявності матеріальних цінностей прийнято підрозділяти на дві групи: методифактичної перевірки; методи документальної перевірки. До основних методів фактичної перевірки, якими можуть користуватися аудитори, виходячи з права самостійно визначати форми і методи перевірки, керуючись вимогами нормативних актів і умов договору з суб'єктом чи змісту доручення державних органів, відносяться:

– огляд;

– обстеження;

– інвентаризація;

– контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво;

– лабораторний аналіз якості матеріальних цінностей;

– експертна оцінка;

– опитування;

– перевірка обсягів виконаних робіт.

Огляд. За допомогою цього методу можна з'ясувати, наприклад, умови збереження матеріальних цінностей, документів про їх надходження на підприємство; стан виробничих, складських приміщень, де матеріальні цінності зберігаються. Огляду піддають різноманітні об'єкти: територію, місця збереження матеріальних активів, документів, виробниче і торгове устаткування, готову продукцію, контрольно-касові машини. У процесі огляду можуть бути виявлені докази, що свідчать про порушення чи зловживання.

Обстеження. Обстеження являє собою як би продовження огляду, але з одночасним ознайомленням з документами як нормативними, так і виправдувальними; з одержанням пояснень від відповідальних осіб. Ефективні результати дає обстеження при перевірках технології виробництва продукції в цехах, порядку прийому, збереження, відпустки у виробництво матеріалів.

Інвентаризація. Основними цілями інвентаризації відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69 (зі змінами і доповненнями) є:

– виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей;

– зіставлення фактичної наявності матеріалів з даними бухгалтерського обліку;

– перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань.

Інвентаризація є найбільш ефективним методом фактичної перевірки достовірності показників балансу, що є складовою частиною бухгалтерської звітності (питання інвентаризації буде більш докладно освітлено у главі 3.2. при розгляді аудита матеріальних цінностей).

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво застосовують у тих випадках, коли необхідно установити фактичні витрати сировини чи матеріалів на виробництво, вихід напівфабрикатів, готової продукції, кількість відходів. Застосовують його і для перевірки діючих або тих, що раніше діяли на підприємстві норм витрат сировини і матеріалів, технологічного процесу, продуктивності устаткування і т.п. Для цього проводять відповідний виробничий експеримент (наприклад, виготовлення зразків виробів, випічка кулінарної продукції й ін.).

Перед контрольним запуском сировини у виробництво варто визначити, по яких видах продукції, що випускається, буде проведений експеримент. При цьому враховуються претензії до якості чи виробів зведення про перевитрату по окремих видах матеріалів, завищених нормах і т.д. Якщо експериментом ставлять мету перевірити фактичне виробництво готової продукції, то необхідно, щоб експериментальне виробництво здійснювалося в тих же умовах, у тім же порядку, у якому воно здійснювалося раніше. Якщо буде встановлено, що характер і умови виробництва не змінилися, то в якості контрольного може бути прийнятий будь-який черговий запуск сировини у виробництво.

Завдяки експерименту уточнюються норми, підсилюється контроль за списанням фактичної витрати сировини і виходом продукції. Крім того, можуть бути виявлені недоліки в нормуванні і технології виробництва, перекручування в показниках витрачання матеріальних ресурсів тощо.

Лабораторний аналіз якості матеріалів, товарів, сировини і готової продукції. Використання даного методу дає можливість контролювати якість матеріалів, що надходять, товарів, сировини, а також готової продукції і напівфабрикатів; дозволяє виявити факти використання некондиційної сировини, недотримання норм витрат. Ці й інші факти можуть свідчити, наприклад, про порушення технологічного режиму, установлених норм і т.п. Аналіз може проводитися відділом технічного контролю або відповідними спеціалізованими організаціями (інспекцією по якості й ін.).

Експертна оцінка об'єктів перевірки буває необхідна при дослідженні спеціальних питань. Як експерта аудиторська організація може використовувати роботу спеціалізованої організації, що є юридичною особою. Так, може бути використана робота оцінювача, інженера, геолога, актуарія і (чи) іншого експерта. Результати експертної оцінки оформляються у виді висновку (звіту, розрахунку і т.п.), у якому містяться точні і ясні відповіді на конкретні питання, передбачені й описані в договорі надання послуг, укладеному між аудиторською фірмою і експертом чи економічним суб'єктом і експертом. Зведення, що містяться у висновку експерта, повинні бути виражені так, щоб були неможливі різні тлумачення. Висновок експерта підлягає включенню в робочу документацію аудиторської організації.


 
 

Цікаве

Загрузка...