WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

В умовах використання комп'ютерів створено принципово нові механізовані й автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при яких обліково-обчислювальні роботи ведуться автоматично на комп'ютерах.

Навий підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації в умовах використання комп'ютерів виявив нові форми бухгалтерського обліку – автоматизовані.

В основу комплексної механізації (автоматизації) бухгалтерського обліку матеріальних запасів на підприємствах закладено принцип безперервності обробки облікової інформації на комп'ютері при повному охопленні механізацією усіх облікових операцій, а саме: надходження та витрачання матеріалів; облік матеріальних запасів на складах підприємства; облік розрахунків з постачальниками-контрагентами тощо.. При цьому здійснюється перерозподіл робіт, і значну частину операцій облікового процесу виконує персонал комп'ютера.

Основним елементом комплексної механізації і автоматизації бухгалтерського обліку матеріальних цінностей є розробка і використання єдиної номенклатури кодів запасів, які задовольняли б потреби усіх ланок облікової роботи. Ці коди забезпечують проходження потоку інформації від первинного документу до машинограм, тобто облікових регістрів. Важливе значення надається розробці і правильному застосуванню кодів синтетичних рахунків та субрахунків обліку запасів і об'єктів їх аналітичного обліку. Як правило коди синтетичних рахунків та субрахунків запасів і об'єктів їх аналітичного обліку мають сім знаків. Перші два знаки коду виведені для позначення номера синтетичного рахунку згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку. Третій знак означає субрахунок. Четвертий, п'ятий, шостий і сьомий знаки деталізують об'єкти аналітичного обліку. [47, c. 118-119]

Від економічного змісту кожного субрахунку залежить структура побудови коду об'єкта аналітичного обліку за принципом максимального забезпечення формування на основі цих кодів показників, які необхідні для раціональної організації управління запасами на підприємстві, а також показників, що містяться у формах періодичної і річної бухгалтерської звітності.

Створення і впровадження в практику бухгалтерського обліку комп'ютера привело до розробки нової форми бухгалтерського обліку – таблично-автоматизованої. При цій формі здійснюється повна автоматизація збору, передачі, систематизації й обробки інформації; крім паперових носіїв бухгалтерської інформації використовуються машинні носії (магнітні диски).

При таблично-автоматизованій формі бухгалтерського обліку матеріальних запасів на основі одноразового введенням і багаторазового використання первинної інформації, а також програмне групування дебетових і кредитових оборотів на рахунках та субрахунках обліку виробничих запасів на основі принципу подвійного запису; проводиться автоматизація логічних операцій бухгалтерського обліку; вирішуються завдання бухгалтерського обліку у двох режимах – регламентному і запитовому; вихідну інформацію отримують у вигляді друкованих регістрів і відеограм, а також існує можливість розшифровки результативних показників за запитами користувачів.

В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш відомі є такі: "1:С Бухгалтерія", "ПАРУС", "Фінанси без проблем", "Fin Expert", "БЄСТ", тощо.

Але найкращою, найгнучкішою та наймобільнішою програмою бухгалтерського обліку є система "1:С Бухгалтерія".

Основні особливості цієї програми:

 • ведення синтетичного і аналітичного обліку стосовно до потреб установи;

 • можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку;

 • одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному і аналітичному обліку;

 • повна настроюваність: можливість доповнювати і змінювати план рахунків бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності;

 • можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Розглянемо, як здійснюється облік матеріальних запасів у самій розповсюдженій версії "1:С Бухгалтерія 7.7.".

Придбання матеріалів за плату у постачальників є найбільш розповсюдженим способом надходження матеріальних цінностей. Для відображення в обліку операцій, пов'язаних з оформленням надходження в організацію матеріалів, придбаних у постачальників, в типовій конфігурації передбачений документ "Поступлення матеріалів". В титульній частині документу вказується номер прибуткового ордеру, дата, постачальник, підстава та склад, на який приймаються матеріали. Реквізит "Постачальник" заповнюється вибором постачальника матеріалів з довідника "Контрагенти". Якщо відомості про постачальника в довіднику відсутні, то треба вибрати елемент "Новий" в меню "Дії" і заповнити форму елемента довідника.

В реквізиті "Договір" слід вказати реквізити накладної і рахунка-фактури постачальника, за якими отримані матеріальні цінності. Вони вводяться у довідник "Договори", який підпорядкований довіднику "Контрагенти". В списку, який відкривається, вказуються тільки ті накладні і рахунки-фактури, які відносяться до даного постачальника.

В реквізиті "Склад" вибором із довідника "Місця зберігання ТМЦ" вказується склад, на який приймаються матеріали.

Реквізит "Зарахування авансу" визначає спосіб зарахування авансу, виданого постачальнику. Реквізит "Зарахування авансу" приймає наступне значення:

 • не зараховувати;

 • тільки по договору;

 • без пред'явлення договору.

В реквізиті "Податки" вибором з наведеного списку можна вказати варіант розрахунку податків, який задає ставки ПДВ, податку з продажу і порядок включення сум цих податків в суму документу. Варіант розрахунку вибирається у залежності від того, яким чином вказані відповідні суми у супровідних документах постачальника. Якщо підходящого варіанту немає, слід відкрити довідник "Варіанти розрахунку податків", ввести новий варіант розрахунку, а потім вибрати його.

Якщо матеріали надходять на підприємство у супроводі рахунка-фактури постачальника слід встановити перемикач "Дата і номер рахунка-фактури", при цьому поле "Дата і номер рахунка-фактури" стає доступним для редагування. В це поле слід ввести дату і номер рахунку-фактури. Якщо надходження матеріалів на підприємство не супроводжується рахунком-фактурою постачальника, то слід встановити перемикач на поле "Рахунок-фактура не встановлений".

В табличну частину документу переноситься інформація з накладної постачальника. Тут вказується найменування матеріалу; кількість; ціна за одиницю; сума без податків або з податками – в залежності від варіанту розрахунку податків, вибраного в реквізиті "Податки"; суми податків. Загальна сума розраховується автоматично в залежності від вибраного варіанту розрахунку податків.

Для заповнення табличної частини документу використовується довідник "Матеріали". Форма списку цього довідника подається на екран при вводі в табличну частину нової строки (пункт "Нова строка" меню "Дії"). Якщо від постачальника надходять матеріали, інформація про які у довіднику відсутня, то новий матеріал треба спочатку записати, відкрив форму елемента довідника "Матеріали".

Заповнення табличної частини документа "Надходження матеріалів" може виконуватися двома способами:

 • звичайним вводом нового рядка табличної частини документу. При цьому вікно довідника "Матеріали" відкривається знову для кожної нової строки накладної;

 • способом підбору матеріалів безпосередньо з довідника "Матеріали" (кнопка "Підбор"). При цьому також відкривається форма довідника "Матеріали", але після вибору матеріалу його найменування переноситься в табличну частину накладної і вікно довідника не закривається. Потім підбирається наступний матеріал і т д.

Якщо в довіднику "Матеріали" заповнений реквізит "Ціна", то значення реквізиту переноситься в табличну частину. Якщо воно не співпадає з ціною, вказаною в документах постачальника, в графі "Ціна" табличної частини слід вказувати ціну постачальника.

В реквізиті ПДВ вказується сума податку на додану вартість, яка належить сплаті постачальнику по конкретному матеріалу. Вона вказується у відповідності з документами постачальника.

При проведенні документа програма автоматично формує такі бухгалтерські операції:

 • по дебету одного з субрахунків рахунку 20 (22) – облікова вартість матеріалу;

 • по дебету субрахунків 641 або 644 (по першій події, відповідно: або придбання матеріалу, або передоплата);

 • по кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками" по відповідним об'єктам аналітичного обліку;

 • вартість придбаного матеріалу відноситься на валові витрати.

По мірі необхідності матеріали передаються у виробництво. Відпуск матеріалів зі складу, як було з'ясовано, здійснюється за допомогою вимог-накладних.


 
 

Цікаве

Загрузка...