WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

У додатку 7 наведена аналітична відомість по рахунку 201 "Сировина та матеріали" по Червоноградській швейній фабриці ВАТ "Калина" за січень 2001 р. Як бачимо, у відомості зазначені дані про вартісний та кількісний рух матеріалів на виробництві за січень. Відображені суми свідчать про те, що виробництво на Червоноградській швейній фабриці ВАТ "Калина" майже припинено.

Таблиця 2.3.2.

Облік сировини та матеріалів у виробництві.

п/п

Зміст операції

Кореспондуючи

рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відпущено сировину і матеріали цехам основного виробництва на виготовлення продукції

231

201

2.

Відпущено сировину і матеріали допоміжному цеху для надання послуг.

232

201

Продовження таблиці 2.3.2.

1

2

3

4

3.

Відпущено сировину і матеріали цехам основного і допоміжного виробництв на утримання і поточний ремонт будівель.

91

201

4.

Відпущено сировину і матеріали на утримання і поточний ремонт будівель загальногосподарського призначення й інші господарські потреби.

92

201

5.

Відпущено сировину і матеріали на поточний ремонт будівлі складу готової продукції.

93

201

6.

Відпущено сировину і матеріали на поточний ремонт будівель житлово-комунального господарства.

949

201

7.

Відпущено куповані напівфабрикати і комплектуючи вироби складальному цеху.

231

202

8.

Відпущено мастильні матеріали на утримання устаткування цехів основного і допоміжного виробництв.

91

203

9.

Відпущено запасні частини ремонтному цеху для виконання замовлень.

232

207

10.

Відпущено запасні частини на поточний ремонт обладнання цехів основного і допоміжного виробництв.

91

207

11.

Відображено вартість зворотних відходів за цінами можливого використання, зданих на склад цехами основного виробництва.

209

231

12.

Списано з рахунків виробництва вартість матеріальних цінностей, що залишилися не використаними на кінець місяця в цехах основного виробництва (методом "червоне сторно").

231

201

2.4. Облік надходження матеріалів і розрахунки з постачальниками.

Фінансова робота підприємства у сфері грошових розрахунків за отримані матеріальні цінності ведеться у багатьох напрямках і організується фінансовою службою у тісному контакті з постачальницькими підрозділами.

Як відомо, основою для раціональної організації розрахунків за отримані матеріальні цінності слугує господарський договір, який визначає взаємовідносини щодо поставки матеріалів і передбачає їхню відповідальність за прийняті на себе зобов'язання. Невиконання умов договору тягне за собою матеріальну відповідальність сторони-винуватця. Поряд з умовами поставки матеріальних цінностей у господарських договорах визначаються форми і порядок розрахунків за товарно-матеріальні цінності. Тому на підприємствах, як правило, фінансові служби беруть активну участь у компанії по укладанню договорів, їхні керівники в обов'язковому порядку візують остаточні тексти договорів.

У взаєморозрахунках з віддаленими постачальниками в основному використовуються безготівкові розрахунки за допомогою платіжних доручень або платіжних вимог-доручень, а розрахунки з місцевими постачальниками можуть здійснюватися як в безготівковій, так і в готівковій формі розрахунків.

Фінансова служба підприємства повинна так організувати роботу по перевірці та оплаті товарно-матеріальних цінностей, щоб не допускати фактів надходження і оплати неякісних, зайвих матеріалів, не потрібних підприємству, забезпечити персональну відповідальність посадових осіб у разі, якщо такі факти мають місце. При цьому фінансовий відділ відповідає за вартісні показники виконання угоди (правильність цін, знижок, включення ПДВ тощо.), за своєчасність сплати боргів постачальникам або, якщо це зумовлено в договорі, за своєчасність переказу коштів на акредитиви, одержання за рахунок наявних коштів або банківського кредиту чекової книжки тощо.

Таким чином, завдання підприємства при розрахунках з постачальниками полягає у повній та своєчасній оплаті за отримані матеріальні цінності, а також чітке та своєчасне оформлення розрахункових документів та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

Для бухгалтерського обліку з постачальниками використовують рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками", який має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

По кредиту рахунка 63 відображуються суми заборгованості підприємства за матеріальні цінності, по кредиту – суми оплати.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками здійснюється у Журналі №3 та відомості аналітичного обліку 3.3. У Журналі №3 відображаються обороти за кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками". У розділі 1 "Запаси" в Журналі здійснюється на підставі підсумкових даних відомості 3.3. та первинних документів.

Відомість 3.3. призначена для аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, використані роботи і надання послуги, що відображаються на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками". Протягом місяця записи у відомості здійснюються в міру визнання зобов'язання за матеріальні цінності, нематеріальні активи, роботи і послуги та проведені розрахунки з постачальниками та підрядчиками на підставі первинних облікових документів(товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, актів приймання матеріалів, робіт, послуг, прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку тощо).

За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом – її погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця наводиться за кожним постачальником та підрядником і переносяться в графу 6 Відомості 3.3 на наступний місяць.

У графі 20 Відомості 3.3. відображається загальна сума, що належить сплаті постачальнику, підряднику за одержані товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, прийняті роботи і послуги.

Підсумки граф 13-19 (рядок "Усього за рахунком 63" ) цієї відомості переноситься до графи 10 розділу 1 Журналу 3.

Типові проводки по обліку надходження матеріалів і розрахунків з постачальниками відображено в таблиці 2.4.1.

Таблиця 2.4.1.

Облік надходження матеріалів та розрахунків з постачальниками.

п/п

Зміст операції

Кореспондуючи

рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Перша подія – передоплата

1.

Проведено передоплату постачальнику

631

311, 301

2.

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

644

3.

Отримано матеріали від постачальника

20

631

4.

Відображено податковий кредит з ПДВ

Перша подія – отримання матеріалів

5.

Отримано матеріали від постачальника

20

631

6.

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

631

7.

Проведено оплату постачальнику

631

311, 301

Придбання матеріалів підзвітною особою

8.

Оприбутковано матеріали

20

372

9.

Нарахований податковий кредит з ПДВ

641

372

Безкоштовне (безоплатне) отримання матеріалів

10.

Отримано безоплатно запаси (на суму їх справедливої вартості з урахуванням ПДВ)

20

745

Отримання матеріалів в якості внеску до статутного фонду

11.

Нараховано статутний капітал у розмірі, зафіксованому в установчих документах

46

40

12.

Оприбутковано матеріали як внесок до статутного фонду

20

46

Оприбуткування матеріалів, виявлених як надлишки в результаті інвентаризації

13.

Оприбутковано матеріали, раніше не обліковані на балансі

20

719


 
 

Цікаве

Загрузка...