WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Якщо деякі види палива використовуються одночасно – і як матеріали, і як паливо, їх можна обліковувати на субрахунку №201 "Сировина і матеріали" або № 203 "Паливо" за ознакою переважного використання на даному підприємстві (організації).

Торговельні, постачальницькі, збутові та інші організації й підприємства, в яких паливо становить незначну частку у складі їх виробничих запасів, можуть обліковувати паливо на субрахунку №201 "Сировина і матеріали". [47, с. 260]

На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відображуються наявність і рух усіх видів тари і тарних матеріалів, крім тари, що використовується як господарський інвентар, а також матеріали і деталі, які використовують для виготовлення тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).

Матеріали, що використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж, судів з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться до тари і обліковують на субрахунку 201 "Сировина й матеріали". [25, с. 9]

Фактична вартість тари складається з усіх витрат по заготівлі й доставці її на склад підприємства, тобто:

 • відпускної вартості згідно з рахунками постачальників;

 • націнки, сплаченої збутовим (постачальницьким) організаціям;

 • транспортних витрат (провізної плати) з усіма додатковими зборами;

 • витрат на доставку тари до складу підприємства, і її розвантаження.

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображують рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, устаткування і комплектуючих виробів, що належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій. [25, с. 9]

Наявність і рух будівельних матеріалів та обладнання відображають по відповідних групах матеріалів:

 • "Матеріали";

 • "Конструкції та деталі";

 • "Обладнання до встановлення вітчизняне";

 • "Обладнання до встановлення імпортне".

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" не враховується устаткування, що не вимагає монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні й інші прилади, виробничий інвентар і інше. Витрати на придбання такого устаткування, що не підлягає монтажу, відображуються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" у міру надходження їх на чи склад інше місце збереження, експлуатації.

На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" обліковуються матеріали, передані в переробку на сторону і які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображуються безпосередньо по дебету рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з переробки. Аналітичний облік матеріалів, переданих у переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства – переробників і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами. Передача матеріалів у переробку відображується тільки на субрахунках рахунка 20. [25, с. 10]

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, що використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, устаткування, транспортних засобів, інструментів, а також автомобільних шин у запасі й обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюється у ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

За дебетом субрахунку відображуються залишок і надходження, за кредитом – витрачання, реалізація й інше вибуття запасних частин.

При використанні запасних частин субрахунку 207 для покращення основних засобів їхня вартість амортизується, або включається до складу валових витрат у розмірах, що не перевищують 5% сукупної балансової вартості груп основних засобів або 9% балансової вартості груп 1 і 3 на початок звітного року, передбачених відповідно пп.. 8.7. і 22.4 Закону України №283/97-ВР "Про прибуток підприємств". Якщо вартість запасних частин, використаних на покращення основних засобів, включається до складу валових витрат (у розмірах, що не перевищують вищеназваних 5% або 9%), то така вартість увійде до складу валових витрат на підставі актів або інших документів на проведення покращення основних засобів.

Торговельні, постачальницькі, збутові й інші організації у тих випадках, коли запасні частини, автомобільна гума в запасі та обігу становлять невелику частку у складі виробничих запасів, обліковують відповідно на субрахунку №201 "Сировина і матеріали", субрахунку №209 "Інші матеріали", або субрахунку №205 "Будівельні матеріали".

Порядок створення, використання й обліку обмінного фонду визначається чинним законодавством України та відповідними установчими документами. Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведуть за групами, що підлягають відновленню, придатності до експлуатації, новими та поновленими.

На практиці для наближення бухгалтерського обліку до податкового і для аналізу діяльності й деталізації обліку на автотранспортних підприємствах відкривають такі субрахунки:

 • "Запасні частини" (окремо нові, відремонтовані й ті, що підлягають ремонту);

 • "Агрегати" (окремо нові, відремонтовані й ті, що підлягають ремонту);

 • "Автомобільні шини" (окремо нові й ті, що підлягають ремонту).

  У випадку надходження запасних частин у комплекті з придбаними основними засобами, перелік яких зазначений у технічній документації до автомобіля, їхня вартість включається до ціни його придбання, в подальшому обліковується на субрахунку "Автомобілі, меблі, прилади" рахунка 10 "Основні засоби" й до складу валових витрат вартість таких запасних частин не відноситься. [47, с. 261-262]

  На субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" враховуються мінеральні добрива, ядохімікати для боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, використовувані для боротьби з хворобами сільськогосподарських культур.

  На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковуються відходи виробництва, непоправний брак, матеріальні цінності, отримані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, чи паливо запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт), зношені шини тощо. [25, с. 9-10]

  Облік виробничих запасів за синтетичними рахунками (або субрахунками) ведеться у Відомості 5.1 за центрами відповідальності(матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями затрат(синтетичними рахунками або субрахунками обліку затрат). У Відомості визначається сума і рівень транспортно-заготівельних затрат(відхилень фактичної собівартості виробничих запасів від їх поточної облікової оцінки), а також фактична собівартість витрачених запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю.

  За у Відомості 5.1 проводяться на підставі документів(звітів), в яких узагальнені надходження до матеріально відповідальних осіб(складів, цехів, дільниць) виробничих запасів та їх витрачання, вибуття з відповідних місць зберігання за звітний місяць(або за більш короткий проміжок часу – декада тощо).

  У графі 2 видаток показується групуванням за кореспондуючими рахунками(субрахунками, статтями). Суми внутрішнього обороту (надходження, видаток) виробничих запасів(від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, зі складу в цех, з цеху в інший цех, склад тощо) за місяць виділяється окремими сумами і мають бути між собою рівними.

  Відображення типових операцій з обліку матеріалів у регістрах бухгалтерського обліку наведено в табличній формі (див табл. 2.3.2.)

  Крім синтетичного обліку на рахунках бухгалтерського обліку на Червоноградській швейній фабриці ВАТ "Калина", як і на будь-якому виробничому підприємстві ведеться аналітичний облік матеріальних цінностей.

  Суть аналітичного бухгалтерського обліку матеріальних цінностей полягає в тому, що на кожний вид матеріальних цінностей (за номенклатурними номерами) відкривається аналітичний рахунок, в якому об'єкти обліку відображуються за їх кількістю (за прийнятними одиницями виміру) і сумою вартості (за прийнятою системою оцінки).

  Аналітичні рахунки групуються за групами матеріалів, місцями зберігання, матеріально-відповідальними особами, за синтетичними рахунками бухгалтерського обліку і субрахунками. Відповідно до прийнятих на підприємстві групувань матеріальних цінностей дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотних відомостях. Використовують аналітичний облік на рахунках для контролю зберігання і руху матеріальних цінностей, їх оцінки, звірки з даними складського обліку, а також для виявлення результатів інвентаризації.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...