WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера (на прикладі Червоноградської швейної фабрики ВАТ “Калина”) - Курсова робота

Зміст.

ст.

Вступ.

1. Загальна характеристика матеріалів, їх класифікація, оцінка і завдання обліку......................................................................................................................

 • Загальні принципи обліку матеріалів як складової частини запасів, їх склад і класифікація .................................................

 • Методи оцінки матеріалів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" і завдання їх обліку.....................................................

 • 2. Облік надходження і витрачання матеріалів при АРМ бухгалтера.

 • Документальне оформлення надходження і витрачання матеріалів....................................................................................

 • Облік матеріалів на складах і його вдосконалення..................

 • Облік матеріалів в бухгалтерії й його зв'язок зі складським обліком..........................................................................................

 • Облік надходження матеріалів і розрахунки з постачальниками........................................................................

 • Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.....................................................................................

 • Облік матеріалів при АРМ бухгалтера.....................................

 • 3. Аналіз і аудит надходження і витрачання матеріалів.................................

 • Завдання і джерела аналізу матеріальних ресурсів.................

 • Аналіз і аудит виконання плану матеріально-технічного забезпечення.................................................................................

 • Аналіз і аудит використання матеріалів та їх вплив на обсяг продукції.............................................................................

 • Висновки..............................................................................................................

  Додатки................................................................................................................

  Список використаних джерел............................................................................

  Вступ.

  Інтеграція економіки України до світової системи неможлива без застосування в системі обліку міжнародних стандартів, які стають природною складовою національного бухгалтерського обліку. Процес реформування бухгалтерського обліку проходить складно, урахуванням національних особливостей та набутого досвіду розвитку колишньої облікової системи. З 1 січня 2000 року вступив у дію Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996, що у першу чергу відобразилося на методах оцінки запасів, а також на відображенні матеріалів у бухгалтерському обліку.

  Введення в дію нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку передбачає необхідність внутрішнього контролю за використанням матеріальних ресурсів підприємства і оцінки ефективності їх використання. При цьому, при використанні любого методу обліку матеріалів, відхилення фактичних витрат від витрат по новим діючим нормам повинно бути розшифровано у примітках до фінансової звітності з роз'ясненням причин відхилень, що ще ускладнює роботу бухгалтеру. Тому у теперішній час неабияке значення надається автоматизації бухгалтерського обліку. Це стосується як великих підприємств, так і малих виробничих фірм.

  Тема дипломної роботи: облік, аналіз і аудит матеріалів при АРМ бухгалтера.

  Актуальність цієї теми полягає в тому, що для успішного переходу на нові стандарти бухгалтерського обліку підприємству необхідно було з 1 січня 2001 року розробити нову облікову політику щодо бухгалтерського обліку та оцінки матеріальних ресурсів та незавершеного виробництва, а саме:

 • визначити об'єкт обліку матеріальних ресурсів при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) – вид продукції, робіт, послуг або вид діяльності підприємства;

 • склад матеріальних витрат, що формують виробничу собівартість

  продукції, які враховуються по об'єкту витрат;

 • оцінку матеріальних витрат (FIFO, LIFO, середньозваженої

  собівартості), що враховуються по об'єкту обліку;

 • метод обліку матеріальних витрат на виробництво і калькулювання

  собівартості об'єкту обліку матеріальних витрат;

 • метод оцінки і відпуск запасів у виробництво;

 • метод оцінки залишків незавершеного виробництва і готової

  продукції;

 • метод оцінки попутної продукції та зворотних відходів виробництва.

  Предметом дослідження є Червоноградська швейна фабрика ВАТ "Калина", яке є підприємством легкої промисловості і виробляє нижню білизну.

  Мета дипломної роботи: є дослідження і розробка: формування облікової ціни матеріальних ресурсів;

  • загальних принципів обліку матеріалів як складової частини запасів, їх складу і класифікації;

  • методів оцінки матеріалів відповідно до П (С) БО 9 "Запаси" і завдань їх обліку

  • обліку надходження і витрачання матеріалів при АРМ бухгалтера

  Крім досліджень по формуванню та використанню запасів на виробничому підприємстві у дипломній роботі проведений аудит та аналіз матеріальних ресурсів.

  Матеріал дипломної роботи може бути використаний як рекомендація при побудові системи бухгалтерського обліку запасів на виробничому підприємстві.

  Розділ І. Загальна характеристика матеріалів, їх класифікація, оцінка і завдання обліку.

 • Загальні принципи обліку матеріалів як складової частини запасів, їх склад і класифікація.

  Підприємства сфери матеріального виробництва і сфери послуг здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями виробництва) є також оборотні засоби у вигляді, предметів праці – запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари тощо.

  Матеріали – це предмети праці, з яких безпосередньо виробляють готові вироби, або які безпосередньо сприяють створенню продукції. Їх повністю використовують протягом одного виробничого циклу і переносять усю вартість на виготовлені продукти. Питома вага матеріалів у собівартості продукції окремих галузей промисловості дуже велика. Наприклад, у харчовій і легкій промисловості вона становить 85-86%. Матеріали бувають дуже різноманітні і часто їх номенклатура досягає кількох тисяч назв.

  Облік матеріалів є одною з найбільш трудомістких ділянок роботи, тому він завжди повинен бути в центрі уваги працівників бухгалтерії. Для правильної організації обліку матеріалів потрібна перш за все раціональна організація складського господарства. Склади для забезпечення окремих видів матеріальних цінностей слід забезпечити ваговими і вимірювальними приладами, обладнати відповідними стелажами, а матеріали розміщати за групами, сортами, розмірами і прикріпляти матеріальні ярлики. Повинні бути розроблені норми запасів матеріалів, список відповідальних осіб за приймання, зберігання і відпуск матеріалів. Крім цього, треба налагодити чітку контрольно – пропускну систему на підприємстві, періодично проводити вибіркові перевірки наявності матеріалів на складах, розробити номенклатуру-цінник на матеріали, графік здачі матеріально відповідальними особами первинних документів і звітів про рух матеріалів, для проведення облікових робіт максимально застосовувати лічильні машини.

  Методологічні засади формування інформації про запаси у бухгалтерському обліку та розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за № 751/4044.

  Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

  Відповідно до П(С)БО 9 запаси - це активи, які:

  • утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

  • перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

  • утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...