WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

На другому етапі встановлюють відповідність аналітичного обліку по заробітній платі синтетичному по рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". На практиці мають місце випадки підробок при виплаті заробітної плати робітникам. Аудитор повинен переконатись, чи отримали насправді таку суму особи, вказані в платіжному документі. Під час вивчення виплати заробітної плати за разові роботи по трудовим угодам необхідно встановити, чи в дійсності виконувалась та чи інша робота. Крім того, слід перевірити правильність підрахунків загальних сум до видачі на руки отримувачам грошей як по вертикалі, так і по горизонталі.

Особливо ретельно досліджують нарахування заробітної плати тимчасовим робітникам, причому виясняють доцільність таких витрат і уточнюють, чи не було випадків нарахування заробітної плати на основі підроблених документів, придуманих нарядів підставним особам. Аудитор встановлює законність проведених операцій на відповідних рахунках.

Особливу увагу звертають на витрати коштів на оплату навантажувально-розвантажувальних робіт і одночасно виясняють, які норми і розцінки застосовуються за виконані роботи, чи не було випадків порушень.

Вивчають дотримання порядку нарахування середньої заробітної плати у випадках надання робітникам щорічної і додаткової відпусток чи оплати їм компенсації за невикористану відпустку, надання робітникам, які навчаються без відриву від виробництва, відпусків у зв'язку з навчанням та в інших випадках, коли у відповідності з діючим законодавством виплати здійснюються виходячи із середньої заробітної плати.

При дослідженні виплат премій та інших заохочень незалежно від виду діяльності підприємства необхідно вияснити, чи виконані умови, при яких може бути виплачена премія, оскільки були випадки, коли під видом премій витрачали гроші на інші цілі (матеріальна допомога, прийоми, банкети та ін.).

Під час аудиту витрат на оплату праці встановлюють правильність виплати допомоги при хворобі і тимчасовій непрацездатності.

Відомі випадки, коли залишок по рахунку 66 в обліку по конкретних особах не відповідав розрахунково-платіжним відомостям не тільки через посилки, а і як наслідок допущення порушень.

Аудитор обов'язково повинен провести порівняння регістрів обліку з первинними документами.

Методична модель аудиту витрат на соціальні заходи передбачає наявність об'єктів у складі:

 • бази визначення відрахувань на соціальні заходи;

 • визначення розмірів збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, обов'язкове соціальне страхування та страхування на випадок безробіття.

При цьому використовуються такі джерела інформації:

 • законодавчо-нормативні документи щодо здійснення нарахувань збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, обов'язкове соціальне страхування та страхування на випадок безробіття;

 • матеріали попередніх державного, внутрішнього контролю та ревізій.

Досліджуються наступні облікові документи:

 • первинні та зведені – розрахунки нарахувань збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, обов'язкове соціальне страхування та страхування на випадок безробіття на різні види виплат за різними категоріями працівників;

 • регістри бухгалтерського обліку – Журнали 5, 5а, обороти по рахунках 65 "Розрахунки за страхування", 64 "Розрахунки за податками і платежами" та інші;

 • звітність – Звіт про фінансові результати, форма звітності №1 – підприємництво.

Методичні прийоми аудиту, які застосовуються при аудиті витрат на соціальні заходи:

 • обстеження, хронометраж та вибіркові спостереження;

 • службове розслідування;

 • комплексні і тематичні перевірки;

 • прийоми порівняльного і факторного аналізу;

 • інформаційне моделювання;

 • дослідження документів.

Під час аудиту витрат на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів перевіряють правильність нарахування і використання амортизаційних відрахувань. При цьому використовують такі джерела інформації:

 • законодавчо-нормативні документи щодо нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;

 • матеріали попередніх державного, внутрішнього контролю та аудиту.

Облікові документи, які досліджуються під час аудиту витрат на амортизацію:

 • первинні і зведені документи – Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, Акт на списання основних засобів, Розрахунок амортизації основних засобів та інші;

 • реєстри бухгалтерського обліку – Журнал 4, Журнали 5, 5а, Головна книга;

 • звітність – Баланс, Звіт про фінансові результати, форма №1 – підприємництво.

Застосовують такі методичні прийоми аудиту:

 • інвентаризація;

 • дослідження документів;

 • нормативно-правове регулювання;

 • арифметичні підрахунки;

 • інші.

При аудиті витрат на амортизацію аудитор повинен дослідити склад основних засобів та нематеріальних активів, вивчити документи з обліку придбання, руху та вибуття необоротних активів, встановити, яким методом підприємство здійснює нарахування амортизації і перевірити правильність здійснених нарахувань.

Аудитор також проводить аудит інших операційних витрат та інших витрат, не пов'язаних безпосередньо з виробництвом.

Крім перевірки витрат за економічними елементами під час аудиту витрат встановлюють також наявність кошторису витрат і планових калькуляцій. Звертають увагу на звітні калькуляції і дотримання планових витрат на виробництво одиниці продукції і на весь її об'єм. Вивчаючи обгрунтованість цих документів, звіряють їх з первинними документами і записами в облікових регістрах.

Вивчається правильність списання транспортно-заготівельних витрат. По даних активів про брак і бухгалтерського обліку по рахунку 24 "Брак у виробництві" ретельно вивчають причини браку, відшкодування винуватцями витрат від браку, оприбуткування браку, правильність оцінки і відображення витрат по виправленню браку. Важливе значення має вивчення організації обліку незавершеного виробництва. Необхідно вивчити, чи правильно відображені в обліку витрат на виробництво суми зворотних відходів. Кількість і оцінка зворотних відходів перевіряються по накладним на здачу відходів і записах в обліку.

Аудитор повинен звернути увагу на правильність кореспонденції рахунків, які відображають витрати і собівартість продукції, а також їх реальність.

Наступним етапом аудиту є узагальнення і реалізація результатів аудиту. Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів аудиту мають крім оперативного групування недоліків та документування результатів проміжного контролю специфічний для конкретної форми здійснення аудиту характер і передбачають аналіз групування результатів контролю, слідчо-нормативне обгрунтування виявлених недоліків, систематичний виклад недоліків у кінцевому документі здійснення контролю (доповідна, акт, довідка, висновок, рекомендаційний лист тощо), прийняття рішень за результатами аудиту, контроль за виконанням прийнятих рішень.

В результаті проведено аналізу і аудиту витрат на ВАТ "Опілля" можна зробити висновок, що на протязі 2000 року знизилась ефективність роботи підприємства, зріс рівень витрат.

У лютому 2001 року на ВАТ "Опілля" проводився аудит. Його здійснювала київська аудиторська фірма "Гарант-аудит". Нею був складений позитивний аудиторський висновок про загальний стан обліку на підприємстві та про достовірність звітності. Аудиту витрат під час перевірки, на нашу думку, було приділено дуже мало уваги. Ми вважаємо, що саме ця ділянка обліку повинна цікавити аудитора в першу чергу. Адже аудит витрат може показати аудитору загальну картину стану справ на підприємстві, виявити основні недоліки в господарюванні.

Аудит є приватною формою контролю і здійснюється за бажанням власників. Так як на ВАТ "Опілля" проведення аудиторської перевірки потребує тривалого часу, ми рекомендуємо проводити аудит не частіше ніж раз на рік, але регулярно, щоб постійно контролювати стан справ на підприємстві, вчасно виявляти помилки і вживати заходів щодо покращення роботи ВАТ "Опілля".


 
 

Цікаве

Загрузка...