WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Під час аудиту перевіряють наступні облікові документи:

 • первинні – товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні та накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення матеріалів, прибуткові ордери, лімітно-забірні картки, акти-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, акти про приймання матеріалів, сигнальні вимоги, акти про брак, акти про залишки та на списання матеріалів відкритого зберігання, податкові накладні та інші;

 • зведені – журнал обліку надходження вантажів, Книга обліку придбання товарів, матеріальний звіт, акти переоцінки;

 • реєстри бухгалтерського обліку – Відомість (книга) обліку залишків матеріалів на складі, журнали 5, 5а, відомість 5.1, Головна книга та інші;

 • звітність – звіт про фінансові результати, форма звітності №1 – підприємництво.

Під час аудиту матеріальних витрат застосовуються наступні методичні прийоми аудиту:

 • обстеження, хронометраж і вибіркові спостереження;

 • інвентаризація;

 • комплексні та тематичні перевірки;

 • експертиза;

 • прийоми порівняльного і факторного аналізу;

 • інформаційне моделювання;

 • дослідження документів;

 • службове розслідування;

 • нормативно-правове регулювання.

Аудит матеріальних витрат доцільно починати з інвентаризації матеріальних цінностей, і перевірки виконання угод постачальників і покупців. Важливе значення має правильний вибір об'єктів інвентаризації. Вивчають організацію укладення договорів про матеріальну відповідальність, стан складського господарства, розміщення товарно-матеріальних цінностей, дотримання правил їх зберігання і охорону.

Необхідно встановити наявність у клієнтів нормативних актів, норм витрачання сировини і матеріалів на виробництво, товарно-транспортних накладних, рахунків та інших первинних документів на перевезення матеріальних цінностей, їх оприбуткування, витрачання та ін.

Контрольні порівняння фактичних залишків матеріалів з даними наступної інвентаризації, їх наступленням і задокументованим витрачанням доцільно використовувати тоді, коли аудитор має дані про такі порушення:

 • дописування товарно-матеріальних цінностей в інвентаризаційних описах з метою укриття нестач до початку проведення інвентаризації;

 • вказівки про зниження у порівнянні з фактичним залишку певного матеріалу в інвентаризаційного опису на початок звітного періоду для вуалювання надлишків;

 • реалізація так званих інших матеріалів, не відображених в прихідних документах;

 • навмисне завищення цін на матеріали, які відпускались по документам на інші цілі.

Контрольні порівняння можна здійснювати так: до залишку матеріалу відповідного найменування, вказаному в інвентаризаційному опису, складеному до початку звітного періоду, додають кількість облікових одиниць цього матеріалу, які поступили на протязі даного періоду, і віднімають кількість його одиниць, зафіксованих в розхідних документах. Отримана величина показує максимально можливий залишок цього матеріалу на кінець інвентаризаційного періоду. Дані про максимально-можливу кількість матеріалу порівнюють з фактично виявленими залишками по відомості встановленої форми.

Слід відмітити, що по прихідним і розхідним документам кількісний облік матеріальних цінностей відновлюється повністю. Це дозволяє прослідкувати рух кожного окремого матеріалу. Відновлення кількісного обліку по суті близьке до контрольного порівняння. Але воно можливе лише тоді, коли всі розхідні операції підприємства документуються. Якщо ж ні, то про відновлення кількісного обліку не може бути й мови. В таких випадках необхідно проводити контрольні порівняння [2,c. ].

Важливий спосіб бухгалтерської перевірки – порівняння даних прихідно-розхідних документів, які безпосередньо відображають рух матеріалів, з даними інших документів, які фіксують ці є операції, але в інших аспектах.

Використовуються також такі прийоми і способи, як зпівтавлення даних документів, які безпосередньо відображають надходження і витрачання матеріалів, з даними документів, якими оформлені інші операції, обумовлені першою операцією.

Безпосередній перегляд бухгалтерських документів здійснюється для перевірки правильності арифметичних підрахунків в них, їх правильного оформлення та ін.

Особливу увагу аудитор повинен приділити вивченню законності операцій, пов'язаних з витрачанням сировини і матеріалів, дослідженню можливих випадків їх перевитрат. Порушення мажуть бути пов'язані з незаконним списанням матеріалів і сировини на виробництво, застосуванням завищених норм їх витрачання, за рахунок чого створюються запаси сировини і матеріалів, що використовуються для виготовлення необліковуваної продукції, гроші від реалізації якої привласнюються.

Інколи сировина і матеріали реалізуються без переробки. Порядок відпуску матеріалів у виробництво, в переробку чи реалізацією перевіряють, порівнюючи відхилення від норм витрачання однорідних матеріалів і сировини на одиницю продукції на різних ділянках і у різних матеріально-відповідальних осіб. При цьому виявляють, перевитрати яких конкретно матеріалів допущений, і винних осіб.

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво показує фактичні витрати на виготовлення продукції. Такі запуски здійснюють спеціалісти. Аудитори перевіряють переробку їх в готову продукцію. Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво оформляється актом, в якому вказується кількість витрачених сировини і матеріалів, їх якість, обладнання, режим його роботи в процесі запуску, конкретні дані про виробника продукції, кількості і якості готової продукції, відходи. Результати контрольного запуску розповсюджують на кількість випущеної готової продукції за відповідних період і визначають достовірність списання матеріалів і сировини на її виготовлення.

Є випадки, коли продукція, виготовлена з матеріалів, отриманих по лімітно-забірній карті, бракується, частина матеріалів замість використання по прямому призначенню направляється на виправлення браку. Для того, щоб забезпечити виконання виробничої програми, виписують додаткову кількість матеріалів. Виходячи з даних актів про брак встановлюють, чи правильно складені вимоги на отримання цих матеріалів. В ньому вказують шифр бракованих виробів чи деталей. При заміні одного матеріалу іншими повинен бути відповідний дозвіл і внесені зміни в лімітно- забірні карти.

Переоцінка і уцінка матеріалів – складна ділянка роботи. Її матеріали підлягають суцільній перевірці. Так встановлюють законність зміни цін, компетенцію комісії, яка проводила переоцінку, її склад і правомірність. Уважно перевіряють оформлення актів, таксування і визначення різниці від переоцінки.

Результати інвентаризації матеріальних цінностей і перевірки за період роботи матеріально відповідальної особи оформляються відповідними документами (Відомість результатів інвентаризації, Відомість виявлених помилок і порушень за період роботи матеріально відповідальної особи).

Методична модель аудиту витрат на оплату праці передбачає наступні об'єкти аудиту [36, c.39]:

 • стан дотримання трудового законодавства;

 • системи оплати праці і преміювання;

 • облік виробітку, робочого часу і нарахування заробітної плати.

При цьому використовують такі джерела інформації:

 • законодавчо-нормативні документи щодо розрахунків з працівниками з оплати праці;

 • планово-нормативна інформація системи оплати праці, преміювання і гарантовані компенсації;

 • правила внутрішнього розпорядку та інші акти трудового законодавства;

 • матеріали попередніх державного, внутрішнього контролю та ревізій.

Під час аудиту витрат на оплату праці опрацьовують такі облікові документи:

 • первинні – табель робочого часу, рапорт про виробіток, маршрутний лист, відомість обліку виробітку, наряд та інші;

 • зведені – Розрахунково-платіжна відомість, Платіжна відомість та інші;

 • регістри бухгалтерського обліку – Журнал 1, Відомість 11, Журнали 5, 5а;

 • звітність – Звіт про фінансові результати, форма №1 – підприємництво.

Методичні прийоми аудиту витрат на оплату праці:

 • обстеження, хронометражі і вибіркові спостереження;

 • службове розслідування;

 • комплексні і тематичні перевірки;

 • прийоми порівняльного і факторного аналізу;

 • інформаційне моделювання;

 • дослідження документів.

На підприємствах застосовують різні форми оплати праці і матеріального заохочення. Важливими показниками для дослідження аудитором є продуктивність праці, рівень і сума заробітної плати.

На першому етапі аудиту витрат на оплату праці вивчаються організація і ефективність праці, правильне застосування і дотримання нових умов оплати праці робітникам, економічна обгрунтованість норм виробітку і зацікавленість робітників в збільшенні випуску продукції і зростанні продуктивності праці.


 
 

Цікаве

Загрузка...