WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік, аналіз і аудит витрат в системі фінансового обліку (на прикладі ВАТ "Опілля") - Дипломна робота

Облік інших операційних витрат ведеться на рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" у розрізі субрахунків:

941 "Витрати на дослідження та розробки"

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

944 "Сумнівні ба безнадійні борги"

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

946 "Втрати від знецінення запасів"

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

За дебетом рахунка 94 відображаються суми визнаних витрат на підставі первинних документів:

 • списання витрат на дослідження і розробки:

  Дебет 941 "Витрати на дослідження та розробки"

  Кредит 20 "Виробничі запаси"

  Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою"

 • списання собівартості реалізованої іноземної валюти за курсом НБУ на дату списання:

  Дебет 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

  Кредит 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

 • списання собівартості реалізованих виробничих запасів:

  Дебет 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

  Кредит 20 "Виробничі запаси" або

  Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

 • нарахування резерву сумнівних боргів на дебіторську заборгованість за реалізовані товари, роботи, послуги:

  Дебет 944 "Сумнівні та безнадійні борги"

  Кредит 38 "Резерв сумнівних боргів"

 • списання втрат від операційних курсових різниць:

  Дебет 945 "Втрати від операційної курсової різниці"

  Кредит 362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

 • списання втрат від знецінення запасів:

  Дебет 946 "Втрати від знецінення запасів"

  Кредит 28 "Товари" або

  Кредит 20 "Виробничі запаси"

 • списання нестачі запасів:

  Дебет 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

  Кредит 28 "Товари" або

  Кредит 20 "Виробничі запаси"

  Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

  Кредит 26 "Готова продукція"

 • списання визнаних штрафів, пені, неустойки:

  Дебет 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

  Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 • списання витрат на утримання об'єктів соціально-культурного призначення:

  Дебет 949 "Інші витрати операційної діяльності"

  Кредит 20 "Виробничі запаси" або

  Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

  Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою" тощо

 • списання на рахунок фінансового результату суми інших витрат операційної діяльності у кінці звітного періоду:

  Дебет 791 "Результат основної діяльності"

  Кредит 94 "Інші витрати операційної діяльності"

  Не відносяться до витрат операційної діяльності, але входять до складу витрат звичайної діяльності наступні витрати:

  • витрати на фінансові операції;

  • витрати іншої звичайної діяльності.

  До фінансових витрат відносяться витрати підприємства, що пов'язані із залученням позикового капіталу: відсотки за кредитами, облігаціями, амортизація дисконту за випущеними облігаціями, витрати на фінансову оренду тощо.

  Облік фінансових витрат ведеться на рахунку 95 "Фінансові витрати" в розрізі субрахунків:

  951 "Відсотки за кредит"

  952 "Інші фінансові витрати"

  За дебетом рахунка 95 відображається сума визнаних фінансових витрат, за кредитом – їх списання на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій".

  Слід звернути увагу на відображення в обліку фінансових витрат за звітним періодами. Виходячи з методу нарахування, відсотки відносяться до витрат того звітного періоду, за який вони нараховані, а не того, коли були сплачені грошові кошти.

  Облік втрат від участі в капіталі ведеться на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" в розрізі субрахунків:

  961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"

  962 "Втрати від спільної діяльності"

  963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"

  За дебетом рахунка 96 відображається сума втрат від участі в капіталі, за кредитом – їх списання на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій".

  Інша звичайна діяльність охоплює інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, за винятком фінансових операцій, які були розглянуті вище.

  Облік витрат іншої звичайної діяльності ведеться на рахунку 97 "Інші витрати", за дебетом якого відображаються інші визнані витрати, а за кредитом – їх списання в дебет субрахунка 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

  Рахунок 97 "Інші витрати має субрахунки, склад і призначення яких наведені в таблиці 2.1. [8, c.431].

  Витрати від іншої звичайної діяльності відображаються такими бухгалтерськими записами:

 • відображення собівартості реалізованих фінансових інвестицій:

  Дебет 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

  Кредит 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  Кредит 35 "Поточні фінансові інвестиції"

 • відображення собівартості реалізованих необоротних активів:

  Дебет 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

  Кредит 10 "Основні засоби"

  Кредит 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

  Кредит 12 "Нематеріальні активи"

  Таблиця 2.1.

  Склад і призначення субрахунків до рахунка 97 "Інші витрати"

  Код субрахунка

  Назва субрахунка

  Призначення

  971

  Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

  Для відображання балансової вартості реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інших витрат, пов'язаних з їх реалізацією

  972

  Собівартість реалізованих необоротних активів

  Для відображення балансової (залишкової) вартості реалізованих необоротних активів (на дату їх реалізації) та інших витрат, пов'язаних з їх реалізацією

  973

  Собівартість реалізованих майнових комплексів

  Для відображення балансової (залишкової) вартості реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інших витрат, пов'язаних з їх реалізацією

  974

  Втрати від неопераційних курсових різниць

  Для відображення втрат за активами і зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти

  975

  Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

  Для відображення суми знецінення (уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій)

  976

  Списання необоротних активів

  Для відображення залишкової вартості списаних необоротних активів та витрат, пов'язаних з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж)

  977

  Інші витрати звичайної діяльності

  Для відображення інших витрат звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 97 "Інші витрати"

  978

  Виплата страхових сум та страхових відшкодувань

  Для відображення виплат страхових сум та страхових відшкодувань

  979

  Перестра-хування

  Для обліку витрат, що складаються із сум часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам за договорами перестрахування. За дебетом субрахунка відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам, за кредитом – відображаються повернуті перестраховиками частки страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунка списується в кореспонденції із субрахунком 703 "Доход від реалізації робіт і послуг"

 • відображення втрат від неопераційних курсових різниць:

  Дебет 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"

  Кредит 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

 • відображення суми уцінки фінансових інвестицій:

  Дебет 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

  Кредит 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  Кредит 35 "Поточні фінансові інвестиції"

 • відображення суми уцінки необоротних активів:

  Дебет 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

  Кредит 10 "Основні засоби"

  Кредит 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

  Кредит 12 "Нематеріальні активи"

 • списання необоротних активів:

  Дебет 976 "Списання необоротних активів"

  Кредит 10 "Основні засоби"

  Кредит 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

  Кредит 12 "Нематеріальні активи"

  Кредит 15 "Капітальні інвестиції"

 • списання на рахунок фінансового результату суми витрат іншої звичайної звичайної діяльності:

  Дебет 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

  Кредит 97 "Інші витрати"

  Крім витрат звичайної діяльності не підприємстві можуть мати місце надзвичайні витрати.

  Надзвичайними подіями вважають стихійне лихо (землетрус, зсув ґрунту, повінь тощо), експропріацію власності підприємства за кордоном, прийняття нових законів тощо за умови, що такі події не повторюються періодично або не очікуються в кожному наступному періоді.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...