WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік інвестицій - Курсова робота

Облік і аудит. Облік інвестицій - Курсова робота

Аналітичний обпік фінансових інвестицій фінансових інвестицій ведеться за їх видами та об'єктами, а окремі види цінних паперів – за їх емітентами.

Для відображення в обліку операцій, пов'язаних з фінансовим інвестуванням, передбачено рахунки 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Короткострокові фінансові інвестиції".

Ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій залежить від методів обліку фінансових інвестицій. Обов'язковим чином в обліку відображають надходження фінансових інвестицій, їх переоцінка, нарахування і одержання відсотків, а також погашення і реалізацію фінансових інвестицій.

Список використаної літератури

 • Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

 • Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. –К.: МП "ІТЕМ", 1995. –448 с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.

 • Гусаков Б.И. Экономическая эффективность инвестиций собственника. –Минск: НПК "Финансы, учёт, аудит", 1998. –216 с.

 • Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24 липня.

 • Жимиров В.Н. Анализ и оценка инвестиций на предприятиях. –С.-Пб, 1995. –181 с.

 • Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

 • Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2000. –784 с.

 • Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

 • Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. –К.: Генеза, 1997. –266 с.

  Додаток 1

  Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій

  № on.

  Зміст господарської операції

  Кореспондуючі рахунки

  Дебет

  Кредит

  1

  2

  3

  4

  1

  Придбано фінансові інвестиції за грошові коти

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  30 "Каса", 31"Рахунки в банках"

  2

  Переведено поточні фінансові інвестиції до складу довгострокових

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  3

  Збільшено частку інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу підприємства, що інвестується, в результаті проведеної дооцінки

  141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом облік-участі в капіталі"

  423 "Дооцінка активів"

  4

  Погашено заборгованість засновників (учасників) підприємства довгостроковими фінансовими інвестиціями

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  16 "Довгострокова дебіторська -заборгованість"

  5

  Придбано довгострокові фінансові інвестиції за рахунок позики банку

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  50 "Довгострокові зобов'язання"

  6

  Збільшено вартість фінансових інвестицій на суму одержаних брокерських послуг

  14 "Довгострокові фінансові інвестиці"

  68 "Розрахунки за іншими операціями"

  7

  Одержано доход у вигляді довгострокових фінансових інвестицій

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи"

  8

  Погашено фінансові інвестиції нематеріальними активами, грошовими коштами

  12 "Нематеріальні активи", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  9

  Переведено довгострокові фінансові інвестиції до складу поточних

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  10

  Відображено частку інвестора у дивідендах підприємства, що інвестується

  373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

  141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом облік участі в капіталі"

  11

  Відображено погашення кредиторської заборгованості за кредитами за рахунок-передачі кредитору права на довгострокові фінансові інвестиції підприємства

  50 "Довгострокові зобов'язання", – 60 "Короткострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями"

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  12

  Відображено зменшення довгострокових фінансових інвестиції на сум}г понесених збитків від них

  96 "Втрати від участі в капіталі"

  14 "Довгострокові фінансові

  інвестиції"

  13

  Списано вартість довгострокових фінансових інвестицій:

  - у зв'язку з їх реалізацією

  971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  - у зв'язку з їх знеціненням

  975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

  14 "Довгострокові

  фінансові

  інвестиції"

  Додаток 2

  Бухгалтерський облік поточних фінансових інвестицій

  Ле on.

  Зміст господарської операції

  Кореспондуючі рахунки

  Дебет

  Кредит

  1

  2

  3

  4

  1

  Переведено довгострокові фінансові інвестиції до складу поточних

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  2

  Придбано фінансову інвестицію в обмін на вексель, інші необоротні активи, за грошові кошти, за рахунок позик, в кредит

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  162 "Довгострокові векселі одержані",

  18 "Інші необоротні активи",

  30 "Каса",

  31 "Рахунки в банках",

  50 "Довгострокові позики",

  60 "Короткострокові позики",

  63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

  3

  Одержано фінансову інвестицію в погашения дебіторської заборгованості

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",

  37 "Розрахунки з різними дебіторами"

  4

  Збільшено балансову вартість поточної фінансової інвестиції:

  - на суму амортизації дисконту (по інвестиціях, що обліковуються за амортизованою собівартістю)

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  733 "Інші доходи від фінансових операцій"

  - на суму різниці між справедливою і первісною вартістю на дату балансу (по інвестиціях, що обліковуються за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності)

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

  5

  Переведено поточну інвестицію до складу довгострокової

  .14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  6

  Погашено фінансову інвестицію грошовими коштами

  30 "Каса" 31 "Рахунки в банках"

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  7

  Списано балансову вартість реалізованих поточних фінансових інвестицій

  971 " Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  8

  Відображено в складі витрат поточних періодів суми: - уцінки фінансових інвестицій - зменшення корисності інвестицій

  975 "Уцінка необоротних : активів і фінансових інвестицій"

  35 "Поточні фінансові інвестиції"

  9

  Списано на збитки, понесені -в результаті надзвичайних подій вартість фінансових інвестицій

  99 "Надзвичайні . витрати''

  35 "Поточні фінансові інвестиції"


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...