WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Саме за висвітленими вище принципами здійснюється на сьогоднішній день бухгалтерський облік доходів і видатків у бюджетних установах, а також і в органах державної податкової служби, зокрема і в Хмільницькій об'єднаній державній податковій інспекції. Але на відміну від багатьох інших установ і організацій в органах ДПС ряд облікових операцій здійснюється автоматизовано. Наприклад, в Хмільницькій ОДПІ вже з минулого року перейшли на автоматизовану систему складання звітності. Ширше застосування комп'ютерної техніки дасть можливість практично після кожної операції виводити залишки на рахунках обліку, складати щодня бухгалтерський баланс, в результаті чого відпаде необхідність ведення бухгалтерських книг та інших бухгалтерських документів. Саме автоматизація обліку полегшить та прискорить роботу працівників бухгалтерії органів Державної податкової служби, забезпечить своєчасність, високу якість та достовірність інформації.

 • Облік оборотних та необоротних активів.

  Для обліку оборотних матеріальних активів використовують рахунки другого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що належать установі, реалізація та витрачання яких планується здійснити протягом року. До них належать (2): виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали та продукти харчування, готова продукція, продукція сільськогосподарського виробництва, будівельні матеріали, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара,запасні частини до машин і обладнання. У органах державної податкової служби у складі оборотних матеріальних активів найбільшу питому вагу становлять господарські матеріали і канцелярське приладдя, горючі і мастильні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети.

  Основними завданнями обліку матеріальних запасів є (2) : забезпечення цілісності і контролю за рухом і правильним використанням усіх матеріальних цінностей; дотримання встановлених норм запасів і витрат; своєчасне виявлення невикористовуваних матеріалів, які підлягають реалізації у встановленому порядку; одержання точних відомостей про залишки на складах бюджетних організацій.

  З метою забезпечення цілісності і правильної постановки обліку матеріальних цінностей необхідно забезпечити належну організацію складського обліку. Збереження матеріальних цінностей повинно провадитися у спеціально пристосованих помешканнях ( складах ). Порядок розміщення матеріальних цінностей у складських приміщеннях повинен забезпечувати швидкість операції по їхньому прийманню, видачі і проведенню інвентаризацій. Відповідальність за приймання , збереження і відпуск матеріальних цінностей покладається на визначених матеріально-відповідальних осіб, призначених наказом керівника організації, і з якими в обов'язковому порядку заключається договір про повну матеріальну відповідальність. Зміна цих осіб повинна супроводжуватись повною інвентаризацією складів і упорядкуванням приймально-здавальних актів, що підтверджується керівником організації.

  Місця збереження матеріальних цінностей повинні бути оснащені необхідним ваговим устаткуванням, вимірювальними приладами, мірною тарою й іншими контрольними пристосуваннями. Крім цього, керівник організації відповідно до ст. 131 Кодексу законів про працю, повинний створити матеріально-відповідальним особам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повної цілості довіреного їм майна. У свою чергу працівники зобов'язані бережно ставитися до майна організації і вживати заходів до запобігання розкрадань, а у випадку їх учинення відповідно до ст. 130 Кодексу законів про працю, такі працівники несуть матеріальну відповідальність за порушення покладених на них трудових обов'язків.

  Облік матеріальних цінностей ведеться у бухгалтеріх у кількісному і сумовому вираженя по найменуваннях і матеріально-відповідальних особах. Матеріали і продукти харчування обліковуються по вартості їх придбання або по роздрібних цінах.

  Облік матеріальних цінностей на складі ведеться матеріально-відповідальною особою у книзі складського обліку матеріалів форми М-17 або у картках складського обліку матеріалів форми М-17 тільки по найменуваннях, сортам і кількості.

  Бухгалтерія систематично здійснює контроль за надходженням і витрачанням матеріальних цінностей, що знаходяться на складах, а також проводить звірку даних бухгалтерського обліку матеріальних цінностей і з даними, що ведуться на складі, про що робляться позначки у книгах складського обліку або в картках складського обліку.

  На рахунку 20 "Виробничі запаси" обліковується обладнання, яке підлягає встановленню на об'єктах , що будуються або реконструюються, будівельні матеріали, конструкції, деталі та інші матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів, виділених на капітальне будівництво, матеріали для науково-дослідних робіт, а також спеціальне обладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами. Він розподіляється на субрахунки:

  201 "Сировина і матеріали";

  202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки";

  203 "Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами";

  204 "Будівельні матеріали";

  205 "Інші матеріали".

  На субрахунку 201 "Сировина і матеріали" обліковуються сировина і матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

  На субрахунку 202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки" обліковуються будівельні конструкції і деталі, зокрема: металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи. На цьому субрахунку також обліковуються і відчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено у дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу у складі встановленого обладнання.

  На субрахунку 203 "Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами" у науково-дослідних установах і вищих навчальниїх закладах й обліковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами за конкретною таксою замовника з метою подальшої передачі його до наукового підрозділу.

  На субрахунку 204 "Будівельні матеріали" обліковуються будівельні матеріали, що придбані за рахунок коштів, призначених на капітальне будівництво, і використовуються у процесі будівельних та монтажних робіт.

  На субрахунку 205 "Інші матеріали" обліковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли у субрахунки 201-204.

  На суму придбаних запасів дебетується субрахунок рахунку 20 і кредитуються відповідний субрахунок класів три "Кошти, розрахунки та інші активи" або шість "Поточні зобов'язання".

  За використаними запасами кредитується субрахунок рахунку 20 і дебетується субрахунок класу вісім "Витрати".

  На рахунку 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі" обліковуються усі види тварин і тварини на відгодівлі, птахи, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл незалежно від вартості з розподілом на субрахунки:

  211 "Молодняк тварин на вирощуванні";

  212 "Тварини на відгодівлі ";

  213 "Птиця";

  214 "Звірі";

  215 "Кролі";

  216 "Сім'ї бджіл";

  217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада";

  218 "Худоба прийнята від населення для реалізації".

  Наявність та рух малоцінних та швидкозношувальних предметів, термін експлуатації яких не перевищує один рік, відображається на субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації".

  Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається за дебетом субрахунку 221 і кредитом відповідного субрахунку класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи", 6 "Поточні зобов'язання". Одночасно робиться другий запис за дебетом відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредитом субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...