WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Управління оперативно-касового планування видатків відображає суму проведеного фінансування головного розпорядника коштів у картці обліку асигнувань. Подальший рух фінансування здійснюється за схемою : головний ро розпорядник кошті розпорядник коштів другого ступеня розпорядник коштів третього ступеня.

Головний розпорядник коштів бюджету - це розпорядник, якому затверджуються бюджетні призначення у відповідному бюджеті та має право витрачати кошти бюджету на утримання апарату установи, яку він очолює, і на централізовані заходи, що здійснюються безпосередньо цією установою, розподіляти подані йому кошти бюджету між розпорядниками коштів бюджету нижнього рівня, а також затверджувати їх кошториси і плани асигнувань.

Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня – це розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику, розпоряднику вищого рівня та (або) діяльність якого координується через нього.

Розпорядники нижчого рівня поділяються на розпорядників на другого та третього ступеня.

Головними розпорядниками коштів по державному бюджету є міністри і керівники інших центральних органів виконавчої влади. Головні розпорядники коштів отримують бюджетні кошти на свої витрати і на підвідомчі установи. Розпорядники коштів другого ступеня отримують кошти на свої витрати і для переводу розпорядникам третього ступеня, розпорядники коштів третього ступеня отримують кошти на свої видатки.

При фінансуванні розпорядників коштів через територіальні органи Державного казначейства в уповноважених установах банків закриваються поточні бюджетні рахунки. Натомість розпорядникам коштів відкривають реєстраційні рахунки відповідно до Інструкції Головного управління Державного казначейства України "Про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства" від 09 квітня 1997 року № 32.

Під реєстраційними рахунками слід розуміти рахунки, що відкриті в органах Державного казначейства розпорядникам коштів для обліку їх видатків. Для відкриття реєстраційних рахунків у відповідних органах Державного казначейства на кожного розпорядника коштів заводяться особові справи.

Відкриттю реєстраційних рахунків передує укладання договорів між органами Державного казначейства та розпорядниками коштів. Зазначений договір регулює відносини між зазначеними суб'єктами. Договір має стандартну форму і містить такі розділи: предмет договору; права і обов'язки сторін; порядок розв'язання суперечних питань; строки дії договору, порядок його зміни і припинення, інші умови: юридичні адреси.

Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізі розділів бюджетної класифікації. Рахунки відкриваються на один бюджетний рік і щорічно поповнюються. Відкриття реєстраційних рахунків стає здійсненим фактом після письмового повідомлення про це розпорядника коштів.

При зміні юридичної адреси розпорядник коштів повинен протягом одного тижня повідомити про зазначені зміни відповідні органи Державного казначейства.

У разі, якщо змінюється і адміністративно-територіальна підпорядкованість розпорядника коштів, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства за старим місцем знаходження закривається, при цьому розпоряднику коштів надається витяг з особової картки, в якій фіксується інформація щодо підсумкового результату проведених в бюджетній установі видатків. Зазначений витяг подається до органів Державного казначейства за новою адресою після чого між розпорядником та органом Державного казначейства уклажається договір на розрахункове обслуговування.

Кошти, необхідні бюджетним установам для здійснення своєї діяльності відображаються в єдиному кошторисі доходів і видатків бюджетної установи, організації, який є основним документом, що визначає загальний обсяг, цільове надходження і поквартальний розподіл коштів (23).

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямквання коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Бюджетне призначення - це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Закону України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.

Кошторис має дві складові :

загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою, організацією основних функцій.

Спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

Форма кошторису затверджена Мінфіном України.

План асигнувань із загального фонду бюджету установи – це помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі для загального фонду, за скороченою формою економічної класифікації, який регламентує взяття установою зобов'язань протягом року.

Асигнування – це повноваження розпоряднику бюджетних коштів на взяття зобов'язань та витрачання бюджетних коштів на конкретну мету у процесі виконання бюджету, яке надано відповідно до бюджетного призначення.

План асигнувань є невід'ємною частиною кошторису і затверджується разом із кошторисом.

Форма плану асигнувань затверджується Мінфіном України.

Установа, незалежно від того, веде вона облік самостійно чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складають індивідуальні кошториси і плани асигнувань за кожною виконуваною нею функцією.

Порядок розгляду і затвердження кошторисів наступний.

У тижневий термін після опублікування Закону України про Державний бюджет України, відповідного рішення Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Мінфін України, Мінфін Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки.

Згідно із зазначеними лімітними довідками головні розпорядники вищого рівня уточнюють розпорядникам нижчого рівня річні обсяги бюджетних асигнувань, проводять помісячний розподіл асигнувань із загального фонду та доводять до них відповідні лімітні довідки.

Лімітна довідка про бюджетні асигнування – це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі відповідних нормативів, видається відповідно Мінфіном України, Мінфіном Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, розпорядником вищого рівня та доводиться до головних розпорядників, розпорядників нищого рівня для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань.

Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном України.

Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань і подають зазначені документи головним розпорядникам для уточнення проектів зведених кошторисів та складання проектів зведених планів асигнувань.

Розпорядники згідно з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками приводять у відповідність з ними свої витрати. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність із визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідності з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

В установах, в яких опрацювання облікової інформації здійснюється за журнал-головною формою бухгалтерського обліку, як наприклад Хмільницька об'єднана державна податкова інспекція, перевірені опрацьовані бухгалтерські документи систематизуються по датах здійснення операцій ( хронологічному порядку) і оформлюються меморіальними ордерами-нагромаджувальними відомостями, яким присвоюються постійні номера.

Для обліку фінансування використовуються меморіальний ордер №2 (нагромаджувальна відомість по руху коштів на бюджетних рахунках ( форма № 381 – бюджет)) , який служить для відображення операцій з надходження на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів із реєстраційних (особових) рахунків в органах Державного казначейства україни.

Всі меморіальні ордери, зокрема і меморіальний ордер № 2, реєструються в книзі "Журнал-головна", форма № 308, де облік ведеться, як правило, по субрахунках, але за рішенням головного бухгалтера може вестись по рахунках (в ХОДПІ облік ведеться по субрахунках).


 
 

Цікаве

Загрузка...