WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію усіх господарських операцій на підставі документів первинного обліку. Він базується на документуванні усіх господарських процесів і проведенні періодичних інветаризацій, забезпечує виявлення і мобілізацію резервів установ податкової служби з метою підвищення якості та ефективності їх діяльності.

Основниими умовами правильної організації бухгалтерського обліку є використання найбільш раціональних форм і методів обліку, підвищення його технічного озброєння .

Рішення актуальних завдань в галузі економіки нерозривно пов'язане з удосконаленням побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений облік і контроль сприяють виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів в установах податкової служби, запобіганню зловживанням підвищенню продуктивності праці працівників і ефективності діяльності Державної податкової служби.

Бухгалтерський облік всебічно і повно охоплює та систематизує господарську діяльність органів податкової служби, забезпечує управління інформацією, здатною контроллювати і оцінювати їх господарську діяльність. Чітка побудова бухгалтерського обліку при удосконаленні управління і організації діяльності підвищує роль його як основного засобу контролю в органах ДПС.

Отже, бухгалтерський облік о органах Державної податкової служби як і в інших бюджетних установах є одним із найважливіших джерел економічної інформації, засобам контролю за ефективності діяльності установ і знаряддям збереження майна.

З вищесказаного випливає, що за даними бухгалтерського обліку і контролю господарської діяльності Державної податкової служби можна викрити факти безгосподарності, марнотратства, надмірностей у використанні бюджетних і позабюджетних коштів, вжити заходів щодо їх раціонального використання і збереження матеріальних цінностей. Отже, бухгалтерський облік і контроль – важлива ланка системи управління бюджетними установами зокрема установами податикової служби.

Удосконалення методологій організації обліку та контролю господарської діяльності органів Державної податкової служби має принципове значення для посилення соціально-економічної віддачі коштів, які виділяються податковим органам, та їх мобілізацію, а також для поліпшення якісних показників фінансово-господарської діяльності цих установ.

Р О З Д І Л 2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДПС.

2.1.Облік фінансування та видатків.

Доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду та сільських, селищних, міських ( міст районного підпорядкування) бюджетів, обліковуються у класі є "Доходи". Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Облік доходів, що у кошторисі установ відносяться до загального фонду, у головного розпорядника коштів ведеться на рахунку 70 "Доходи загального фонду", який розподіляється на субрахунки:

701 " Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи";

702 " Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи";

У кредит субрахунків 701-702 записуються:

 • суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом;

 • суми виявлених лишків матеріалів і грошей у касі, а також безоплатно одержані матеріали.

У дебет субрахунків 701-702 записуються:

 • суми відкликаних коштів;

 • суми фактичних видатків, що списуються в кінці року на підставі річних звітів;

 • суми списаних недостач матеріалів і безнадійних до одержання боргів.

На рахунку 71 "Доходи спеціального фонду обліковуються власні кошти установи на її утримання з розподілом на субрахунки:

711 "Доходи за спеціальними коштами";

712 "Доходи за іншими власними надходженнями";

713 "Доходи за іншими коштами";

714 " Кошти батьків за надані послуги";

715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";

716 "Доходи за витратами майбутніх періодів".

Нормативно-правовими актами, що дають бюджетним організаціям право одержувати прибутки за надання платних послуг, є Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року № 1020 і Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними організаціями.

Одним із джерел прибутків бюджетної організації є прибутки від здачі в оренду помешкань і іншого майна.

При оформленні договорів оренди необхідно користуватися Цивільним кодексом України, Законом України від 16 грудня 1997 року № 723 / 97- ВР " Про лізинг", Закон України від 22 травня 1997 року № 238/97 – ВР "Про оподаткування прибутку підприємства", Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року № 1033 "Про заходи по притягненню додаткових надходжень у бюджет і підвищення ефективності використання бюджетних коштів для забезпечення фінансування спеціальних виплат населенню", Законом від 10 квітня 1992 року № 2269 – ХП "Про оренду державного і комунального майна" із доповненнями прийнятими Законом України від 20 травня 1999 року № 685-Х1У "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного і комунального майна".

У договір оренди включаються безпосередньо сум орендної плати, а також сума комунальних послуг, що надаються орендарем.

У випадку здачі майна в оренду бюджетні організації відповідно до Закону України від 19 вересня 1996 року "Про плату за землю" повинні сплачувати в бюджет плату за землю пропорційно питомій вазі площ, що здаються в оренду або використовуються утвореними або розрахунковими підприємствами, загальної площі будинку.

Реалізація готових виробів і продукції виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізація науково-дослідних робіт за договорами обліковується на рахунку 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт", який розподіляється на субрахунки:

721 " Реалізація вирорбів виробничих ( навчальних) майстерень;

722 "Реалізація продукціїї підсобних (навчальних) сільських господарств;

723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами".

Відкриттю фінансування передує доведення обсягів асигнувань та кошторисів видатків. Зазначена процедура передбачає наступні кроки:

 • Міністерство фінансів України доводить головним розпорядникам коштів обсяги асигнувань, що виділяються їм бюджетом..

 • Головні розпорядники коштів доводять нижчестоящим розпорядникам коштів лімітні довідки про витрати з бюджету, що є підставою для складання єдиного кошторису доходів та видатків

  Після цього розпорядники коштів усіх ступенів подають кошториси доходів і видатків до відповідних органів Державного казначейства. Головні розпорядники коштів у місячний термін після затвердження Державного бюджетуУкраїни подають зведений кошторисом доходів і видатків до Головного управління Державного казначейства. Слід зауважити, що за гальна сума кошторису повинна відповідати сумі розпису доходів та видатків державного бюджету затвердженого Міністром фінансів. Розпорядники кредитів другого ступеня подають єдині кошториси доходів і видатків у розрізі підвідомчих установ та територій до відділу обліку лімітів видатків та контролю за використанням кошторисів територіальних управлінь Державного казначейства. При цьому обсяги доходів і видатків зазначеного розпорядника коштів за кошторисом звіряються з розписом видатків , одержаним від Головного управління Державного казначейства. Розпорядники кредитів третього ступеня подають зведені кошториси доходів і видатків до відповідних відділень Державного казначейства, де їх дані звіряються з даними розпису видатків, що доведені вищестоящими органами державного казначейства.

  На сьогоднішній день у звязку з тим, що не всі бюджетні установи перейшли на казначейське обслуговування, фінансування здійснюється як за відомчою структурою, так і через органи Державного казначейства і регулюється Інструкцією Державного казначейства України "Про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками" від 21.03.97р. № 28.

  При фінансуванні за відомчою структурою Головне управління Державного казначейства перераховує бюджетні кошти на поточні бюджетні рахунки головних розпорядників на підставі поданих ними розподілів бюджетних коштів (2 примірники). Управління оперативно-касового планування складає розпорядження на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка. Після перевірки розпорядження управлінням бухгалтерського обліку один з двох екземплярів передається знову до оперативно-контрольного управління для перерахування коштів за призначенням. Перерахуванням державних коштів з єдиного казначейського рахунка здійснюється платіжним дорученням, яке подається до уповноваженого банку у вигляді електронних розрахункових документів каналами в'язку у системі "клієнт-банк". Після отримання від уповноваженого банку виписки з єдиного казначейського рахунку управління бухгалтерського обліку та звітності Головного управління Державного казначейства перевіряє повноту проведених платежів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...