WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

Організаційна структура податкової міліції наведена нижче (рисунок 2).

Головне управління податкової міліції

Слідче управління податкової міліції

Управління боротьби з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової ададміністрації України.

Управління податкової міліції

Слідчі відділи податкової міліції

Відділ боротьби з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: відділи податкової міліції,слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

Рисунок 2. Організаційна структура податкової міліції в Україні.

Податкову міліцію очолює начальник податковї міліції – перший заступник голови Державної податкової адміністрації України. У Державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі податкову міліцію очолюють начальники управлінь податкової міліції – перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій .

У складі територіальних податкових адміністрацій (інспекцій) функціонують:

 • оперативні підрозділи;

 • відділи ( управління податкових розслідувань);

 • слідчі підрозділи.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної подакової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України, а колегії державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – державною податковою адміністрацією України. Колегії є державними органами і розглядають найважливіші напрямки діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Завданнями органів Державної податкової служби є:

 • здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів, податків, зборів і неподаткових доходів, встановлених законодавством;

 • внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

 • прийняття у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

 • формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб- платників податків та інших обо'язкових платежів єдиного банку даних про роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

 • запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесених Законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

 • виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій, пов'язану із:

  здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки у касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

  здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

  обліком платників податків, інших платежів;

  виявленням і веденням обліку надходжень податків інших платежів;

 • видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

 • затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

 • роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

 • здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

 • подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

 • організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

 • розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

 • при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

 • передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

 • подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків інших платежів;

 • вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

 • надає фізичним особам – платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде єдиний банк даних про платників податків юридичних осіб;

 • прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення трат бюджету ;

 • забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану з здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдоконалення податкового законодавства;

 • організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.

  Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують такі функції:

 • здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;

 • забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів;

 • контролюють своєчасність надання платникам податків бухгалтерських звітів і балансів податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;

 • здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...