WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Слід зазначити, що не існує документальної ревізії, яка відповідає лише якість одній із усіх перерахованих громадян, у чистому виді. Всі вони тісно взаємопов'яязаних і в поєднанні різних ознак класифікації утворюють досить досконалу систему контролю, об'єднану в поняття "Документальна ревізія".

Для проведення будь-якого виду ревізії складають програму, в якій вказують мету, об'кт, тему і основні питання ревізії.

Залежно від мети ревізії застосовують різні способи її проведення і зіставлення планових і звітних даних, перевірка наявних коштів, документальні та зустрічні перевірки, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, експертизи й лабораторні аналізи тощо.

З самого початку ревізії ревізори на місці знайомляться з організацією роботи, умовами і особливостями даної установи, організацією роботи пов'язаної із збереженням матеріальних цінностей. У ході ревізії, використовуються відомі методи контролю документів, грошових коштів і матеріальних цінностей, ревізори перевіряють конкретні, передбачені програмою і робочим планом сфери діяльності установи. При цьому перевіряються:

планові, звітні бухгалтерські документи, законність і правильність ведення операції, факт їх здійснення, дійсність документів, достовірність звітних даних, дійсність фактичного отримання і видачі вказаних у документах грошових коштів і матеріальних цінностей.

дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку грошових коштів і матеріальних цінностей, організація їх зберігання, забезпечення контролю за рухом матеріальних цінностей.

правильність застосування ставок і посадових окладів, визначення фонду заробітної плати і обгрунтованість його зміни.

При виявленні фактів порушень законодавства, неправильного витрачання державних коштів фінансової дисципліни і зловживань встановлюється розмір наданого збитку, причини і винні в цьому посадові особи. Для підтвердження виявлених фактів ревізори отримують від посадових осіб установи копії чи виписки із документів, а також письмові пояснення винних осіб. Порядок ведення ревізії передбачає можливість вилучення нелбхідних документів. Роблять це у тих випадках, коли зберігання їх в установі не гарантується, а також у випадках виявлення підробних документів. Вилучення документів здійснюється у відповідності з діючим положенням про документи і запаси в бухгалтерському обліку установ і організацій. На місце вилученого документа кладеться його копія. Копія завіряється ревізором і головним бухгалтером чи іншою відповідальною особою. Під час вилучення необхідно (слідкувати) стежити за тим, щоб на документах збереглися всі записи, надписи, відмітки. На вилучених документах забороняється робити виправлення, відміітки і надписи. Незаконні письмові розпорядження, приватні записи також повинні вилучатись і додаватись до акту ревізії.

Проведені ревізії фінансово-господарської діяльності досягають необхідної ефективності в тому випадку, якщо у процесі їх проведення і по закінченні приймаються відповідні міри пов'язані з ліквідацією виявлених порушень, покарання за зловживання покриття завданих збитків. Покриття матеріальних збитків здійснюється незалежно чи притягнений працівник до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за дії, в результаті яких надано матеріальні збитки.

Розмір наданих установі збитків визначається за фактичними втратами. На основі даних бухгалтерського обліку, виходячи із балансової вартості матеріальних цінностей ( зав вирахуванням зносу). Якщо під час ревізії виявлено значні порушення діючого законодавства і державної фінансової дисципліни, які потягнули за собою витрати і розкрадання великих сум державних коштів і матеріальних цінностей, матеріали ревізій передаються слідчим органам з одночасним усуненням від виконуваних обов'язків винних посадових осіб.

Важливою ділянкою документальної ревізії діяльності будь-якої бюджетної установи, а також і Хмільницької ОДПІ зокрема, є ревізія грошових коштів. Це досить складний вид контролю, який потребує значних затрат кваліфікованої праці. Основним завданням ревізії є оцінка діяльності підконтрольної установи по забезпеченню збереження грошових коштів. Законності, ефективності і цілеспрямованості їх використання діагностика можливих порушень, покриття виявлених збитків. Ревізія грошових коштів передбачає клопітку перевірку каси і касових операцій на поточних та інших рахунках в установах банків, реєстраційних та інших рахунках у казначействі.

В якості джерел ревізії каси і касових операцій в Хмільницькій обєднаній державній податковій інспекції слід перш за все використовувати первинні документи: прихідні і розхідні касові ордери, касові книги, платіжні і платіжно-розрахункові відомості, Джерелами ревізій касових операцій є також матеріальний ордер № 1 – нагромаджувальна відомість по касових операціях ( ф № 380).

Ревізію каси слід проводити раптово з самого початку документальної ревізії. При зніманні залишку готівкових грошей крім ревізора обов'язковою є присутність касира, головного чи старшого бухгалтера, Перед тим як перевірятиметься готівка у касі касир зобов'язаний скласти звіт по касових операціях за день, що передував початку ревізії, вивести залишок грошей по касовій книзі таким чином, щоб усі прихідні і розхідні документи включалися у звіт і на момент ревізій каси не було б не оприбуткованих і не списаних на видатки грошей. Звіт повинен перевірятися і завірятися головним чи старшим бухгалтером. На період ревізії каси операції пов'язані з прийняттям і видачею грошей припиняються. У касира, як правило, береться розписка про те, що він ознайомленицй із Правилами ведення операцій і при зарахування на посаду склав зобов'язання про матеріальну відповідальність.

При виявленні під час ревізії відхилень(нестачі чи надлишку) необхідно зразу ж взяти у касира письмове пояснення про причини відхилень, а потім перевірити достовірність пояснень.

Результати ревізії каси оформляються окремим актом, в якому вказують фактичні залишки грошової готівки та інших цінностей і їх залишки за даними обліку на момент ревізії, а також виявлені лишки і нестачі. Акт ревізії коли підписується всіма її учасниками і додається до загального акту ревізії.

Після перевірки касової готівки переходять до ревізії касові дисципліни, перш за все перевіряють чи дотримується ліміт каси. Потім починають ревіізію касових операцій, в тому числі дотримання вимог прийому і видачі готівки.

При перевірці виплати із каси заробітної плати, премій, і допомог по тимчасовій непрацездатності, ревізор звертає увагу на суми, які не виплачені у встановлений строк і повинні бути депоновані. У платіжній відомості проти прізвищ осіб, що не отримали заробітної плати, повинен бути штамп чи надпис "Депоновано". На всі депоновані суми складється реєстр, а в кінці платіжної (розрахунково-платіжної) відомості касир повинен робити запис (запис) про фактично виплачену суму і про неотриману суму, що підлягає депонуванню. Депоновані суми здаються в банк, при цьому складається один загальний розхідний касовий ордер.

Також ревізор звертає увагу на правильність ведення касової книги. Всі записи у ній повинні вестись без підчисток і виправлень. (якщо є виправлення, то вони завіряються підписом касира і головного бухгалтера чи особи, що його заміняє).

Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою отримувача ( у платіжній, розрахунково-платіжній відомості, розхідному касовому ордері та інших документах), не зараховується як виправдання залишку готівки у касі і вважається нестачею.

На завершення ревізії каси і касових операцій приділяється увага контролю каси і дотримання вимог щомісячної перевірки каси в установі, як наприклад в ХОДПІ.

У контрольно-ревізійній роботі зустрічаються досить типові порушення касової дисципліни, результатом яких є нестача грошових коштів, незаконне їх використання а також крадіжки.

Основними завданнями ревізії матеріальних цінностей є перевірка їх фактичної наявності, ефективність використання, оцінка організації обліку і контролю.

Джерелами ревізії служать первинні документи, що відбивають рух матеріальних цінностей, регістри синтетичного і аналітичного обліку, відповідні матеріальні ордери, наприклад в Хмільницькій обєднаній державній податковій інспекції це меморіальний ордер № 13 – нагромаджувальна відомість по розходу матеріалів ( ф № 396).

Канцелярське приладдя придбане і одночасно видане на поточні потреби може списуватись на фактичні видатки.

На документах, що підтверджують придбання і отримання цих цінностей, повинна бути розписка особи, яка отримувала ці матеріали. Ревізор перевіряє також зберігання і рух використання палива, горючих і мастильних матеріалів, а також запасних частин до машин (мотори, автомобільні шини).

Перевіряються операції по витрачанню матеріалів за допомогою записів у матеріальному ордері № 13.


 
 

Цікаве

Загрузка...