WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Оскільки на балансі Хмільницької ОДПІ знаходиться гуртожиток в якому проживають переважно молоді працівники податкової інспекції, то для обліку розрахунків з ними за користування гуртожитком, а також для ведення розрахунків з іншими кредиторами використовують субрахунок 675 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Для відображення розрахунків з бюджетом з податків і платежів дана установа використовує 641 субрахунок "Розрахунки за платежами і податками в бюджет".

Для відображення розрахунків із заробітної плати використовують таку кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку:

Дт 801 Кт 661

Дт 652 Кт 661

Дт 661 Кт 641

Дт 801 Кт 651

Дт 801 Кт 652

Дт 801 Кт 653

Дт 651,652,653 Кт 321

Дт 641 Кт 321

Дт 661 Кт 671

Дт 661,652,352 Кт 301

Дт 301 Кт 362

- нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають і неперебувають у штаті установ.

- нарахування працівникам установи за тимчасовю непрацездатністю.

- утримання із заробітної плати податків

- нарахування внесків до Пенсійного фонду.

- нарахування внесків на державне соціальне страхування.

- нарахування внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

- перерахування сум внесків за розрахунками із страхування та Пенсійним фондом.

- перерахування сум, що підлягають здаванню в дохід бюджету – податків і платежів.

- віднесення на рахунок депонентів неотриманої у строк заробітної плати.

- видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють.

- повернення підзвітною особою залишку авансу в касу.

З метою систематизації оборотів у касі при обробці звітів касира використовують меморіальний ордер №1. В Хмільницькій ОДПІ меморіальний ордер №1 – накопичувальна відомість за касовими операціями ведеться в національній валюті, оскільки касові операції установа здійснює лише в національній валюті.

Для відображення операцій з надходження на рахунок ХОДПІ асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду використовується меморіальний ордер №2.

Також в податковій інспекції ведеться меморіальний ордер № 5, так як тут виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками яких і складається меморіальний ордер із заробітної плати.

Для обліку розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами Хмільницької ОДПІ, ведеться меморіальний ордер №6.

Оскільки в Хмільницька ОДПІ здійснюються операції з видачі грошових коштів підзвіт і з повернення підзвітною особою до каси невикористаних авансових сум, то в установі ведеться меморіальний ордер № 8 – накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами.

Отже, облікові операції з обліку розрахунків є трудомісткими. Вони вимагають значних затрат часу і особливої акуратності облікових працівників. Основним напрямом удосконалення ведення обліку розрахунків є його автоматизація, адже облік розрахунків потребує веденя різних форм накопичувальних відомостей – меморіальні ордери при автоматизованому обліку вини вже не заповнюватимуться вручну, вся облікова інформація зберігатиметься на машинних носіях інформацій (магнітних дисках, дискетах), у потрібний момент її можна буде видавати у вигляді надрукованих машинограм.

2.4. Облік інших об'єктів.

На балансі Хмільницької обєднаної державної податкової інспекції рахується гуртожиток, який і входить до складу інших об'єктів. Обліковується він так як основні засоби, тому для обліку даного об'єкту використовується клас 1 "Необоротні активи" Плану розрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ на 103 субрахунку "Будинки та споруди" у другій підгрупі – будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання.

Звісно, необоротні активи в установах обліковуються за місцем їх зберігання (місцезнаходженням) та в бухгалтерії за інвентарними об'єктами.

У даному випадку окремим інвентарним об'єктом є будинок та усі потрібні для експлуатації і розміщення, в середині нього комунікації, тобто: система опалення приміщення, включаючи котельну установку для опалення, яка знаходиться у приміщені, внутрішня мережа водогазопроводу і каналізації з усіма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою, внутрішні пристрої загальносанітарного значення.

У ситуації з гуртожитком, що рахується на балансі Хмільницької обєднаної державної податкової інспекції, вартість землі не можливо відокремити від вартості будівлі, тому всі видатки на придбання та утримання повністю відносяться до вартості будинку.

Огорожа, яка обслуговує дану будівлю становить разом з нею один інвентарний об'єкт, оскільки вона обслуговує лише цей будинок.

У бухгалтерії, з метою організації обліку і забезпечення контролю за збереженням необоротних активів ведеться попредметний їх облік на інвентарних картках, які відкриваються на кожний інентарний об'єкт,

Для обліку будинків і споруд застосовується "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах" типової форми 03 – 6 бюджет, дана інвентарна картка ведеться і для обліку гуртожитку, який рахується на балансі Хмільницької ОДПІ. Інвентарна картка відкривається на підставі акта прийняття-передачі необоротного активу (типова форма 03-1 (бюджет)), накладних, технічної та іншої супровідної документації. Записи в інвентарній картці типової форми 03-6 (бюджет) робляться на підставі перевірених документів: актів приймання про введення в експлуатацію та інших документів.

Записи в картку про роботи з добудови і капітального ремонту гуртожитку вносяться на підставі акта прийняття-передачі відремонтованих і реконструйованих об'єктів (типова форма 03-2 (бюджет)).

У картці зазначаються дата і номер акта введення необоротного активу в експлуатацію та характерні ознаки об'єкта, наприклад креслення. Крім того записується коротка індивідуальна його характеристика.

Інвентарний та номенклатурний номери присвоєні гуртожитку, як об'єєкту необоротних активів, зберігаються за ними на весь період перебування його на балансі установи.

Інвентарний номер заноситься у форму 03-10 (бюджет) "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів", яка відкривається для реєстрації відкритих інвентарних карток обліку необоротних активів. Опис складається з метою контролю за зберіганням інвентарних карток.

Описи інвентарних карток з обліку необоротних активів здаються в архів тоді, коли в останню картку вноситься відмітка про списання об'єкта необоротних активів.

Після капітального ремонту, який було проведено у гуртожитку, оформився "Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" типової форми 03-2 (бюджет). Даний акт складається у двох примірниках і підписується працівником установи, уповноваженим на прийняття необоротних активів після ремонту, та представником підприємства (організації), яке виконувало їх ремонт.

В акті вказується кошторисна вартість ремонту, згідно із затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт.

Перший примірник акта здається у бухгалтерію установи, де робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку необоротних активів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт.

Зміни у характеристиці об'єкта, пов'язані з його ремонтом вносяться у відповідний розділ акта, у картку обліку необоротного активу та у технічний паспорт об'єкт.

Оскільки гуртожиток обліковується на 103 субрахунку, то він відноситься до першої групи необоротних активів і норма зносу його встановлюється у розмірі 5 відсотків до первісної вартості.

Для обрахування щорічного зносу застосовується типова форма 03-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на необоротні активи".

Р О З Д І Л 3

Контроль за фінонсово-господарською діяльністю органів ДПС

 • Організація внутрішньо-господарського контролю.

  Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління, тому призначення контролю відповідає цілям управління.

  Суть контролю полягає у тому, що суб'єкт управління здійснює облік і перевірку того, як об'єкт управління виконує його настанови. Основною метою цієї функції є блокування відхилень діяльності суб'єкта управління від заданої управлінської програми, а в разі виявлення аномалій – приведення керованої системи у стійке положення.

  Важливою функцією економічного контролю є вплив через систему управління на успішне виконання планів економічного і соціального розвитку, раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, запобігання непродуктивним витратам, додержання господарського і трудового законодавства.

  У процесі управління контроль є зв'язуючим елементом між управлінськими циклами. Процес управління складається з таких функціонально – логічних стадій: управлінського рішення; контролю і перевірки виконання; оцінки результатів. Отже, контроль є необхідною самостійною функцією управління.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...