WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

665 "Розрахунки з працівниками з безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування";

666 "Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків";

667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків";

668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання";

669 "Інші розрахунки за виконані роботи".

На рахунку 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами" обліковуються розрахунки установи за іншими операціями на субрахунки.

671 "Розрахунки з депонентами";

672 "Розрахунки за депозитними сумами";

673 "Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями";

674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів";

675 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Внутрішні розрахунки, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками рахунку 68 "Внутрішні розрахунки", які розподіляються на субрахунки:

681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом";

682 "Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом".

Субрахунки рахунку 68 використовуються як нижчестоящими, так і головними розпорядниками коштів.Нижчестоящі розпорядники коштів у кредит цих субрахунків записують суми, одержані від вищестоящих розпорядників коштів.

У дебет зазанчених субрахунків записуються суми видатків, проведених за рік зменшення загального та спеціального фондів кошторису доходів та видатків згідно з чинним законодавством, суми виявлених недостач та списання, прийняті за рахунок установи.

Головні розпорядники коштів у дебет відповідного субрахунку рахунку 68 записують суми асигнувань підвідомчих установ і видатки, проведені для підвідомчих установ за рахунок загального та спеціального фоонду за кошторисом на централізовані заходи, а в кредит – зменшення асигнувань підвідомчих установ і суми видатків, проведені нищестоящими розпорядниками коштів за рік.

При складані зведеного балансу залишки на субрахунках рахунку 68 в активі балансу вищестоящої організації і за цими субрахунками в пасиві балансу підвідомчих установ взаємно виключаються.

На субрахунку 691 "Кошти, передані й отримані" обліковуються кошти, одержані сільськими, селищними (міст районного підпорядкування) бюджетом із вищетоящого бюджету та передані з цього бюджету вищестоящому бюджету (районного, міського, обласного).

При обробці звітів касира з метою систематизації оборотів у касі за поточний місяць застосовується меморіальний ордер №1 – накопичувальна відомість за касовими операціями (форма № 380 (бюджет ). Кожен звіт касира заноситься до накопичувальної відомості за відповідними кореспондентськими субрахунками одним рядком, тобто записуються всі обороти в касі з надходження та витрачання коштів за дебетом чи кредитом відповідних субрахунків рахунку 30 "Каса".

Якщо бюджетна установа здійснює касові операції в національній та іноземній валюті, та меморіальні ордери – накопичувальні відомості за касовими операціями складаються окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно №1-1, № 1-2.

Оскільки операції із надходження готівкових коштів з реєстраційних ( спеціальних реєстраційних, поточних) рахунків до каси установи та із внесення готівкових коштів з каси на реєстраційні (спеціальні реєстраційні, поточні) рахунки також відображаються в меморіальному ордері № 2 або № 3, то при перенесенні підсумків коштів у касі з накопичувальної відомості "Журнал-головна" ці обороти виключаються. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер №2 – накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) (форма № 381(бюджет)) використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних (особових) рахунків в органах Державного казначейства України (поточних рахунків - в установах банків).

Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком установи, тобто при наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України ( установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, кожен рахунок оформляється окремим меморіальним ордером, які нумеруються №2-1, 2-2.Операції з рахунку коштів загальногоф онду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют.

Записи операцій в накопичувальні відомості здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтвердних документів( платіжних доручень тощо).

В установах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке і є меморіальним ордером з заробітної плати та стипендії - меморіальний ордер № 5 – зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій (форма № 405 (бюджет).

При нарахуванні заробітної плати та стипендій за рахунок коштів спеціального фонду, вони систематизуються і за видами коштів спеціального фонду.

Дані розрахунково платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до форми № 405 після виведення підсумку за коштами загального фонду.

На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, в тому числ. На обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

До матеріального ордеру додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення).

У кінці місяця в Хмільницькій ОДПІ підбиваються підсумки за меморіальним ордером і одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записуються до книги "Журнал-головна". Схематично облік розрахунків по соціальному можна показати таким чином:

Облік розрахунків

Розрахунково-платіжна відомість

Меморіальний ордер

Журнал - головна

Баланс і звітність

Рисунок 7. Схема документообігу розрахунків по соціальному страхуванню в ХОДПІ в 2000 році.

Облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами бюджетної установи, ведеться у меморіальному ордері № 6- накопичувальній відомості за розрахунками з іншими кредиторами ( форма № 409 (бюджет)). Відомість складається за субрахунком 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" окремо за кожним кредитором кодів економічної класифікації видатків записи в ній здійснюються позиційним методом – за кожною операцією, що підтверджена документом ( платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).

Операції за розрахунками з кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

Отримані матеріальні цінності та послуги, за які установа розрахується в майбутньому , або зараховані грошові кошти за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані установою у майбутньому, супроводжуються записами у кредит субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та дебет коренспондентських субрахунків за графами 2,5,8-12 у рядку відповідного кредитора.

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 675" розраховується загальним та окремо за кожним кредитором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних і спеціальних реєстраційних поточних рахунках ХОДПІ та за нарахованими доходами держави.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".Схематично дану операцію можна відобразити так:

Облік розрахунків.

Первинні документи

Меморіальний ордер

Журнал - головна

Баланс і звітність

Рисунок 8. Схема документообігу розрахунків з різними кредиторами ХОДПІ у 2000 році.

Органи Державної податкової служби, зокрема і Хмільницька об'єднана державна податкова інспекція, переведені на казначейчське обслуговування доходів і видатків, тому рух коштів тут відображається на 32 рахунку "Рахунки в казначействі".

Розрахунки із працівниками із заробітної плати, допомоги у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю та інші подібні випадки є важливими видами розрахунків, які здійснюються постійно органами Державної плдаткової служби, обліковуються тут, як і в інших бюджетних установах на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці".

Для обліку розрахунків зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, зборів на обов'язкове соціальне страхування з органами соціального страхування, зборів на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття в Хмільницькій ОДПІ, використовують, звичайно, субрахунки рахунку 65 "Розрахунки із страхування".

Також у податковій інспекції ведеться субрахунок 362 "Розрахунки з підзвітними особами", на якому обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.


 
 

Цікаве

Загрузка...