WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

 • Облік розрахунків.

  Для обліку коштів, розрахунків та даних активів використовують рахунки 3 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, які призначені для відображення поточних фінансових активів: коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства України, у розрахунках з дебіторами.

  Облік касових операцій ведеться згідно з порядком ведення касових операцій у національній валюті України, Порядок введення в дію 14 листопада 1997 року.

  Цим Порядком передбачається, що всі грошові кошти зберігаються на рахунках у банку, а через касу вони витрачаються на виплату заробітної плати, стипендій, господарські потреби, допомоги по тимчасовій непрацездатності, Передбачене строге лімітування залишку готівки на кінець робочого дня.

  Відмінні норми витрачання готівки на господарські потреби, при цьому по відрядженнях готівка повинна бути здана в банк на протязі трьох робочих днів після повернення з відрядження, а на господарські потреби протягом десяти років, В іншому випадку залишки підзвітних сум включаються до залишку готівки в касі, порівнюються з лімітом. Ліміт залишку грошей у касі встановлюються із врахуванням тієї обстановки, що бюджетна установа може мати регістраційний рахунок і і поточний рахунок по спеціальних коштах.

  Облік руху та наявності грошей у касі установи або централізованої бухгалтерії ведеться на рахунку 30 "Каса" з розподілом на субрахунки:

  301 "Каса в національній валюті";

  302 "Каса в іноземній валюті".

  За дебетом субрахунку 30 записуються надходження в касу, а за кредитом – видані кошти.

  Облік руху коштів на поточних рахунках установах банків ведеться на рахунку 31 "Рахунки в банках" з розподілом на субрахунки:

  311 "Поточні рахунки на видатки установи";

  312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам";

  313 "Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів";

  314 "Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями";

  315 "Поточні рахунки для обліку депозитних сум";

  316 "Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів";

  317 "Поточні рахунки сільських, селищних та міських ( міст районного підпорядкування) бюджетів";

  318 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

  319 "Інші поточні рахунки".

  Субрахунки рахунку 31 (крім 318) використовуються розпорядникми коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків, та тільки тими розпорядниками коштів державного бюджету, які не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.

  Рух коштів установи на реєстраційних рахунках органах Державного казначейства України ведеться на рахунку 32 "Рахунки в казначействі" з розподілом на субрахунки:

  321 "Реєстраційні рахунки";

  322 "Особові рахунки";

  323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів";

  324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями";

  325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум";

  326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів";

  327 "Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів"

  Зарахування коштів на реєстраційні рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 32, а перерахування – за кредитом.

  Аналітичний облік ведеться у розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної класифікації видатків.

  Рух і наявність коштів, що містяться в акредетивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторіїв, турбази, у повідомленнях на поштові перекази, у митних марках, у бланках трудових книжок і вкладишах до них та в інших грошових документах обліковуються на рахунку 33 "Інші кошти" які розподіляються на субрахунки:

  331 "Грошові документи в національній валюті";

  332 "Грошові документи в іноземній валюті";

  333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

  334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

  Короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України, обліковуються на рахунку 34 з розподілом на субрахунки:

  341 "Векселі, одержані в національній валюті";

  342 "Векселі одержані в іноземній валюті".

  Рахунок 35 "Розрахунки з покупцями та замовниками" використовуються для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за виконані роботи і надані послуги, що мають авансові платежі, умови угод яких передбачають попередню оплату. Даний рахунок застосовується тільки у науково-дослідних установах, навчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах. На субрахунку 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи" обліковуються аванси, одержані від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт за договорами.

  На рахунку 36 "Розрахунки з різними дебіторами" обліковуються розрахунки бюджетної установи з різними дебіторами з розподілом на субрахунки:

  361 "Розрахунки в порядку планових платежів";

  362 "Розрахунки з підзвітними особами";

  363 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків";

  364 "Розархунки з іншими дебіторами".

  Сума авансу збільшується за дебетом субрахунків рахунку 36, на суму отриманих цінностей або наданих послуг проводиться запис у кредит субрахунку рахунку 36.

  У процесі зхдійснення фінансово-господарської діяльності бюджетні установи вступають у взаємовідносини з іншими організаціями, підприємствами і установами. При цьому виникають різні розрахунково-грошові відносини з постачальниками матеріальних цінностей; споживачами за надані послуги та виконані роботи; органами соціального страхування та пенсійним фондом; бюджетом; робітниками і службовцями по заробітній платі; з підзвітними особами. Всі ці розрахунки можна поділити на дві групи: безготівкові та готівкові. Безготівкові розрахунки здійснюються через установи Національного банку України на договірній основі.

  З усіх форм розрахункових документів, за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки в Україна, бюджетні установи надають перевагу платіжним дорученням, які є найбільш зручними, а тому і найпоширенішими.

  Платіжне доручення – це письмово оформлений документ клієнта банкові, який його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку на рахунок іншої установи за надані послуги, передані матеріальні цінності чи інше.

  Доручення приймається до виконання банком протягом 10 календарних днів з дня виписки. День заповнення доручення не враховується.

  Розрахунки платіжними дорученнями можуть здійснюватись:

  за фактичну відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги);

  в порядку попередньої оплати;

  для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств.

  Розрахунки з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи з капітального будівництва і надання послуг у наукових бюджетних установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах обліковується на рахунку 63 "Розрахунки за виконані роботи", які розподіляється на субрахунки:

  631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

  632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки з бюджетної тематики";

  633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги із позабюджетних коштів";

  634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті";

  635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами".

  На рахунку 64 "Розрахунки із податків і платежів" обліковуються розрахунки установи з податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

  641 "Розрахунки за платежами і податками з бюджетом";

  642 "Інші розрахунки з бюджетом".

  На субрахунках рахунку 65 "Розрахунки із страхування" обліковуються розрахунки із страхування з розподілом на субрахунки:

  651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення";

  652 "Розрахунки із соціального страхування";

  653 " Розрахунки із страхування на випадок безробіття";

  654 "Розрахунки з інших видів страхування".

  Розрахунки з працівниками із заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, зі студентами, аспірантами і учнями із стипендій та інших подібних виплат обліковуються на рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці", який розподіляється на субрахунки:

  661 "Розрахунки із заробітної плати";

  662 "Розрахунки із стипендіатами";

  663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит";

  664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках";


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...