WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

03-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на основні засоби"; які встановлені спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання", зареєстрованим Міністерством юстиції України 22.12.97 за № 612/2416.

Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за рахунками синтетичного та аналітичного обліку складають оборотні відомості за кожною групою субрахунків, що об'єднуються відповідним синтетичним рахунком. Підсумки оборотів та залишків кожного субрахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками оборотів та залишків даних відповідних синтетичних рахунків книги "Журнал-головна".

Послідовність облікових записів обліку основних засобів при журнально-ордерній формі обліку, як наприклад в Хмільницькій обєднаній податковій інспекції можна показати схематично:

Облік основних засобів

Технічна документація, кошторис витрачання, документи на фактично здійснені витрати

03 – 1 (б)

03 – 2 (б)

03 – 3 (б)

03 – 4 (б)

03 – 5 (б)

03 – 6 (б)

03 – 8 (б)

03 – 9 (б)

03 – 11 (б)

Меморіальний ордер №9

03 – 10 (б)

03 – 12 (б)

Журнал -

головна

Баланс і звітність

Рисунок 6. Схема документообігу основних засобів ХОДПІ в 2000 р.

На необоротні активи установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів амортизаційні відрахування не проводяться, а здійснюється нарахування зносу.

Знос визначається і обліковується на будинки і споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, робочу худобу, транспортні засоби, інструменти, прилади та виробничий (включаючи пристрої) і господарський інвентар, багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку.

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 "Знос необоротних активів" Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ з розподілом на субрахунки:

131 "Знос основних засобів";

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів";

133 "Знос нематеріальних активів".

Ддля нарахування зносу необоротні активи поділяються на три групи, за якими закріплені відповідні субрахунки.

Групу 1 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 103; 106 (підгрупа 4). Це будинки, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування).

Групу 2 складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 104 (крім підгруп 1,2), автомобільний транспорт і запчастини до нього, що обліковуються на субрахунку 105, інструменти та інвентар на субрахунку 106 (крім підгрупи 4), необоротні активи субрахунку 117. Це автомобільний транспорт і вузли ( запасні частини, вартість яких за одиницю становить понад 500 гривень), меблі, побутові електронні, оптичні електромеханічні прилади та інструменти включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське обладнання, устаткування та приладдя до нього, інвентарна тара.

Групу 3 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (підгрупи 11,2). 105 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 107 (підгрупа 1), 108 ( у частин. Багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Це будь-які інші необоротні активи, не включені до групи 1 і 2.

Норми запасу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи необоротних активів на кінець звітного року:

Група 1 – п'ять відсотків;

Група 2 – двадцять п'ять відсотків;

Група 3 – п'ятнадцять відсотків.

При відображення в обліку необоротних активів, одержаних та переданих безплатно у встановленому порядку, що були у використанні, обов'язково зазначається сума нарахованого зносу.

В органах Державної податкової служби, зокрема і в Хмільницькій об'єднаній податковій інспекції, у складі необоротних активів обліковуються будинки і споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби, а також одяг та взуття. Для цього відповідно використовуються такі субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:

103 "Будинки та споруди";

104 "Машини та обладнання";

105 "Транспортні засоби";

106 "Інструменти, прилади та інвентар";

109 "Інші основні засоби";

114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття".

Облік необоротних активів у Хмільницькій об'єднаній державній податковій інспекції відображається за допомогою таких кореспонденцій субрахунків:

Дт 103, 106 Кт 401

Дт 103,104,105 Кт 364

106,109,114

Дт 103,104,105 Кт 675

106,109,114

Дт 801 Кт 401

Дт 801 Кт 364, 675

Дт 801 Кт 364

Дт 103, 104,105 Кт 401

106,109,114 131

Дт 103,104, 105 Кт 401

106,109,114

Дт 401, 131 Кт 103, 104,105

106,109,114

Дт 131, 401 Кт 104,105,106

109,114

Дт 364, 675 Кт 801

Дт 364, 675 Кт 641

Дт 103,104,105 Кт 401

106,109,114 131

Дт 401 Кт 103,104,105

131 106,109,114

Дт 401 Кт 131

- прийняття в експлуатацію заново побудованих будинків, споруд і передавальних пристроїв. Придбання за рахунок коштів загального фонду будинків і споруд, машин і обладнання, одягу, взуття, транспортних засобів, інструментів (вартість без ПДВ);

- що сплачені шляхом попередньої оплати;

- що сплачені після отримання матеріальних цінностей;

- сума без ПДВ;

- сума ПДВ;

- списання сум копійок з придбаних необоротних активів;

- безоплатне отримання необоротних активів;

- оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації;

- безоплатна передача необоротних активів;

- реалізація необоротних активів, придбаних за рахунок коштів загального фонду;

- на суму коштів від реалізації проводиться даний запис;

- на суму ПДВ;

- зміна вартості необоротних активів після проведення індексації дооцінки;

- списання на підставі виправданих документів необоротні активи, які стали непридатними;

- нарахування суми зносу в останній робочий день грудня.

У бухгалтерії податкової інспекції, з метою організації обліку і забезпечення контролю за збереженням необоротних активів, ведеться попредметний їх облік на інвентарних картках, які відкриваються на кожний інвентарний об'єкт (предмет).

За рахунками синтетичного та аналітичного обліку складають оборотні відомості за кожною групою субрахунків, що об'єднуються відповідним синтетичним рахунком. Для обліку вибуття та переміщення до інших установ та організацій матеріальних цінностей, що відносяться до необоротних активів, використовується меморіальний ордер № 9 – накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів (форма № 438 (бюджет)). Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" (7) у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, яка перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

Одночасно відповідні записи здійснюються у відповідних інвентарних картках обліку необоротних активів.

Зростання обсягів облікової інформації в установах за умов ринкової економії у звязку з потребами оперативного управління призвело до збільшення облікових позицій на одного працівника, що вимагає додаткових технічних зусиль, працівників бухгалтерії. З огляду на це і враховуючи трудомісткість формування даних у повному обсязі в установлені терміни головним напрямом удосконалення ведення бухгалтерського обліку, на мою думку, є його автоматизація. Автоматизація обліку матеріальних цінностей в ХОДПІ, як і в будь-якій іншій установі, забезпечить: правильне і своєчасне документальне оформлення обліку наявності та руху матеріалів, контроль за дотриманням встановлених норм запасів, своєчасне виявлення понаднормативних залишків матеріалів з метою мобілізації внутрішніх резервів установи, систематичний контроль за ощадливим використанням матеріальних цінностей і за дотримання норм їх використання, значне зменшення обсягів робіт пов'язаних з інвентаризацією матеріальних цінностей, скорочення витрат часу на обробку інформації та вдосконалення обліку матеріальних цінностей.

Автоматизація обліку основних засобів на сучасних персональних комп'ютерах дасть можливість: отримувати інформацію про правильність документального оформлення та своєчасного відображення основних фондів, їх внутрішнього переміщення та вибуття з різних причин; контролювати правильність нарахування амортизації у відповідності до встановлених форм, здійснювати контроль за збереженням основних засобів.

В цілому, автоматизація обліку оборотних та необоротних активів сприятиме значному скороченню затрат часу на облікові операції, що значно підвищуватиме продуктивність праці, і в зв'язку з цим у працівників бухгалтерії з'явиться час на контрольну та аналітичну роботу.


 
 

Цікаве

Загрузка...