WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності органів ДПС - Дипломна робота

Оскільки опрацювання облікової інформації в органах Державної податкової служби, зокрема в Хмільницькій об'єднаній державній податковій інспекції здійснюється за Журнал-головною формою бухгалтерського обліку, то для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально-відповідальних осіб малоцінних та швидкозношуваних предметів використовується меморіальний ордер № 10 – накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів форма № 439 (бюджет), а для обліку операцій про витрачання матеріалів ведеться меморіальний ордер № 13 – накопичувальна відомість витрачання матеріалів (форма № 396 ( бюджет)).

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року.

Строк корисної (очікуваної) експлуатації необоротних активів установи встановлюється міністерством за відомчою підпорядкованістю або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно у момент придбання активу.

У складі необоротних активів обліковуються: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі силові машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, столови, кухонний та господарський інвентар, обчислювальна техніка, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, музейні цінності, експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддя лову, спеціальні інструменти та спеціальні пристосування, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, права користування природними ресурсами, майном, об'єктами промислової власності, інші матеріальні та нематеріальні активи довготривалого використання.

До складу необоротних активів зараховується частина будинку, яка на правах власності належить установі.

Необоротні активи бюджетних установ складаються з :

 • Основних засобів;

 • Інших необоротних матеріальних активів ;

 • Нематеріальних активів.

До основних засобів залежать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю (комплекст).

Не належать до основних засобів матеріальні цінності незалежно від вартості:

 • знаряддя лову ( трали, неводи, сіті);

 • бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

 • сезонні дороги, тимчасові відгалудження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі зі строком експлуатації до 2 років;

 • спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

 • спеціальний одяг, спеціальне взуття, постільні речі;

 • формений одяг, призначений для видачі працівникам установ;

 • тимчасові нетитульні споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

 • тара для зберігання товаро-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів;

 • предмети, призначені для видачі напрокат;

 • молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл.

  До основних засобів належать незалежно від вартості :

 • сільськогосподарські машини та знаряддя;

 • будівельний механізований інструмент;

 • робочі та продуктивні тварини ;

 • усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів;

 • документація з типового проектування.

  Крім того, до основних засобів належать сценічно-постановочні засоби вартістю за одиницю понад 10 гривень(декорації, меблі, реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки).

  До інших необоротних матеріальних активів належать усі інші необоротні активи що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів.

  До нематеріальних активів належать необоротні активи, що не мають фізичної та /або матеріальної форми ( права користування природними ресурсами, права користування майном, права на знаки для товарів і послуг, права на об'єкти промислової власності, авторські та суміжні з ними права, гудвіл та інші нематеріальні активи).

  Клас 1 "Необоротні активи" Бланку рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ включає такі синтетичні рахунки з обліку необоротних активів:

  10 "Основні засоби";

  11 "Інші необоротні матеріальні активи";

  12 "Нематервальні активи";

  13 "Знос необоротних активів".

  Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізенгу основних засобів передбачено рахунок 10 "Основні засоби", який розподіляється на субрахунки:

  101 "Земельні ділянки";

  102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";

  103 "Будинки та споруди";

  104 "Машини та обладнання";

  105 "Транспортні засоби";

  106 "Інструменти,прилади та інвентар";

  107 "Робочі та продуктивні тварини";

  108 "Багаторічні насадження";

  109 "Інші основні засоби".

  Для необоротних активів у матеріальній формі, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку, призначений рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи", що поділяється на субрахунки:

  111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";

  112 "Бібліотечні фонди";

  113 " Моноцінні необоротні матеріальні активи";

  114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

  115 "Тимчасові нетитульні споруди";

  116 "Природні ресурси";

  117 "Інвентарна тара";

  118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей";

  119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".

  Активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми використовуються установою у процесі її господарської та адміністративної діяльності більше року, обліковуються на рахунку 12 "Нематеріальні активи" з розподілом на субрахунки:

  У бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаются

  121 "Авторські та суміжні з ними права";

  122 "Інші нематеріальні активи".

  У бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаются не оборотні активи, розподіляються на :

  балансова вартість;

  первічну вартість;

  відновлювальну вартість.

  Балансова вартість – це вартість, за якою необоротні активи включаються до балансу після вирахування суми нарахованого зносу.

  Первічна вартість – це вартість, що історично склалася, тобто собівартість за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення.

  Відновлювальна вартість – це первічна вартість знижена після переоцінки.

  Зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться у випадках індексації їх первісної вартості відповідно до чинного законодавства, а також при добудівлі дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об'єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів.

  Бухгалтерський облік необоротних активів повинен забезпечити правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових регістрах надходження необоротних активів, їх переміщення в середині Установи, вибуття з установи та надавати достатні дані для здійснення контролю за збереженням та правильним використанням кожного об'єкта необоротних активів.

  Надходження необоротних активів супроводжується відкриттям інвентарних карток їх обліку, присвоєнням їм інвентарних номерів та проведенням необхідних записів у регістрах аналітичного обліку.

  З метою своєчасного відображення надходження, вибуття, ліквідації та руху необоротніх активів аналітичний облік необортних активів бюджетними установами ведеться за місцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами (6)

  03- 1 (бюджет) "Акт прийняття – передачі основних засобів"

  03-2 (бюджет) "Акт прийняття – здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів;

  03-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів";

  03-4 (бюджет) "Акт про списання автотранспортних засобів";

  03-5 (бюджет ) "Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотек літератури";

  03-6 (бюджет) "Інвенттарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах";

  03-8 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах ( для тварин і багаторічних насаджень";

  03-9 (бюджет) "Інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установах";

  03-10 (бюджет) "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів";

  03-11 (бюджет) "Інвентарний список основних засобів";


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...