WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

 • 03-1 бюджет – Акт приймання-передачі основних засобів;

 • 03-2 бюджет – Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів;

 • 03-3 бюджет – Акт про списання основних засобів;

 • 03-4 бюджет – Акт про списання автотранспортних засобів;

 • 03-5 бюджет – Акт про списання з балансу бюджетної установи і організацій, вилученої з бібліотечної літератури;

 • 03-6 бюджет – Інвентарна картка обліку основних засобів бюджетної установи;

 • 03-8 бюджет – Інвентарна картка обліку тварин та багаторічних насаджень;

 • 03-9 бюджет – Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетній установі;

 • 03-10 бюджет – Опис інвентарних карток з обліку основних засобів;

 • 03-11 бюджет – Інвентарний список основних засобів;

 • 03-12 бюджет – Відомість нарахування зносу на основні засоби.

  В Тернопільській області клінічній лікарні приймання основних засобів провадиться згідно з Актом приймання-передачі основних засобів тимчасової форми №03-1 (бюджет).

  Надходження основних засобів супроводжується відкриттям інвентарних карток їх обліку, присвоєнням їм інвентарних номерів і здійсненням необхідних записів у регістрах аналітичного обліку.

  Оформлення приймання окремих предметів основних засобів дозволяються на підставі первинних документів, накладних, рахунків-фактур тощо.

  Для прийняття об'єктів основних засобів створюється комісія, яка складає акт в 2-х примірниках: одна для установи, яка здає; друга – для установи, яка приймає.

  Після оформлення даного акта разом із технічною документацією він передається в бухгалтерію.

  Для оформлення прийняття декількох об'єктів однотипних основних засобів, які мають однакову вартість, дозволяється складання загального акта прийняття основних засобів.

  За місцем зберігання всі основні засоби повинні знаходитись на відповідальному збереженні у матеріально-відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи і з якими укладений письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

  Особи, відповідальні за зберігання основних засобів, ведуть інвентарні списки основних засобів (типова форма №03-11 (бюджет)). (Додаток 7)

  В даній формі здійснюється пооб'єктний облік основних засобів за місцем їх знаходження чи експлуатації. Дані об'єктивного обліку повинні відповідати записам в інвентарних картках, які ведуться бухгалтерією.

  В бухгалтерії установи з метою організації обліку і забезпеченню контролю за збереженням основних засобів ведеться попредметний їх облік на інвентарних картках, які відкриваються на кожний інвентарний об'єкт.

  Однорідні активи обліковуються на картках групового обліку типової форми №03-9(бюджет). Для обліку більшості основних засобів застосовується типова форма 03-6(бюджет). Вона відкривається на підставі акта прийняття-передачі типової форми 03-1(бюджет).

  Записи в дану форму проводяться тільки по перевірених документах. Усі роботи з добудови, з дообладнання, реконструкції, модернізації та капітального ремонту основних засобів вносяться на підставі заповненої форми 03-2(бюджет).

  На зворотному боці картки 03-8(бюджет) робиться запис про переміщення основних засобів.

  Типова форма 03-8(бюджет) назначена для інвентарного обліку тварин та багаторічних насаджень. В ній наводиться індивідуальна характеристика зазначених основних засобів на підставі певної документації.

  В Тернопільській обласній клінічній лікарні форма 03-8 (бюджет) не ведеться.

  Документообіг обліку основних засобів покажемо на рис. 2.7.


  Рис. 2.7. Схема документообігу обліку основних засобів [57, с.37]

  Для інвентарного обліку білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довгострокового використання застосовують форму 03-9(бюджет). В ній ведеться облік за матеріально-відповідальними особами за предметами одного найменування із зазначенням номенклатурного номера.

  Інвентарні картки зберігаються в картотеках бухгалтерії, в яких вони розміщуються за відповідними субрахунками з розподілом по матеріально-відповідальних особах.

  Інвентарні картки списаних основних засобів після внесення в них відміток про списання здаються в архів і зберігаються там на протязі трьох років після списання основних засобів. Записи в картках обліку основних засобів здійснюються в кількісному і сумарному вираженнях.

  Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобів передбачено рахунок 10 "Основні засоби", який розподіляється на субрахунки.

  На субрахунку 101 "Земельні ділянки" обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.

  На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" обліковуються капітальні витрати на покращення земель. До них відносять витрати неінвентарного характеру на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень.

  На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік будинків і споруд виробничо-господарського призначення, будинків, що повністю чи переважно повністю призначені для проживання.

  На субрахунку 104 "Машини та обладнання" обліковуються силові машини та обладнання та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи.

  На субрахунку 105 "Транспортні засоби" з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначенні для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

 • автомобільного транспорту;

 • виробничий транспорт;

 • запасні частини до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницею відносяться до основних засобів.

  На субрахунку 106 "Інструменти прилади та інвентар" обліковуються:

 • лінії електропередач, трубопроводи з усіма проміжними пристроями;

 • інструменти;

 • виробничий інвентар та приладдя;

 • господарський інвентар;

  На субрахунку 108 "Багаторічні насадження" обліковуються багаторічні насадження. До них відносяться штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів; інші штучні багаторічні насадження.

  На субрахунку 109 "Інші основні засоби" обліковуються з виділенням на окремі групи:

 • документація з типового проектування незалежно від вартості;

 • кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

  За Дт субрахунків рахунку 10 і Кт відповідних субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання" відображається вартість придбання основних засобів. Одночасно робиться запис у Дт відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і Кт субрахунку 401 "Фонд у необоротних активів за їх видами".

  За Кт субрахунків рахунку 10 і Дт субрахунків 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", 131 "Знос основних засобів" здійснюється запис сум вибуття основних засобів.

  В бюджетній установі при придбанні основних засобів складають такі бухгалтерські проводки: [35, с.38]

  Таблиця 2.4.

  № п/п

  Зміст операції

  Дт

  Кт

  1

  2

  3

  4

  1

  Перераховано з бюджетних або інших рахунків кошти постачальникам за основні засоби

  364

  311,314

  316,321

  322,324

  326

  2

  Отримано основні засоби і нематеріальні активи від постачальників:

  а) вартість основних засобів без ПДВ;

  б) сума ПДВ;

  в) одночасно проводиться запис на вартість отриманих необоротних активів без ПДВ.

  101-121

  811-813

  811-813

  364

  364

  401

  3

  Списання суми копійок при оприбуткуванні

  811-813

  101-121

  4

  Оприбуткування основних засобів і нематеріальних активів, отриманих безплатно:

  а) на початкову вартість;

  б) на суму зносу.

  101-121

  401

  401

  131-133

  5

  Приймання в експлуатацію за новозведених будинків, споруд, транспортних засобів або робіт із реконструкції будівництв і споруд

  103-106

  401

  6

  Оприбуткування основних засобів, виготовлених господарським способом:

  а) на первісну вартість;

  б) одночасно інший запис.

  103,106

  109

  811-813

  825

  401

  В Тернопільській обласній клінічній лікарні для інших необоротних матеріальних активів, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений або інший специфічний порядок обліку, призначений рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи", до яких відносяться: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, інвентарна тара,


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...