WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Протягом трьох днів після повернення з відрядження працівник зобов'язаний подати авансовий звіт про витрачену в зв'язку з відрядженням суму.


Рис.2.4. Схема обліку витрат по відрядженнях. [49, с.141]

Для працівників установ всіх форм власності граничні норми добових витрат, які подані в Постанові Кабінету Міністрів від 23.05.99р. №663 "Про норми відшкодування витрат по відрядженнях в межах України і за кордону". Термін відрядження визначається керівником установи, але не може перевищувати 30 днів в межах України і 60 днів закордоном.

Р
ис. 2.5. Схема обліку підзвітних сум, виданих на господарські потреби. [49, с.142]

Облік по розрахунках з підзвітними особами відображають такими проводками [35,с.34]:

 • Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи: Дт 301, 302 Кт 362;

 • Подання авансового звіту про витрачені підзвітні суми: Дт 221, 231-236, 238, 239, 801, 802, 811-813, 823 Кт 362;

 • Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють: Дт 362, 652, 661, 662, 671, 672 Кт 301;

 • Видача під звіт талонів на бензин: Дт 362 Кт 331.

  Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться в нагромаджувальній відомості по розрахунках з підзвітними особами форми 386 (меморіальний ордер №8). Облік у цій відомості ведеться позиційним способом. У кожному рядку відомості записуються прізвище підзвітної особи, сума виданого авансу і суми проведених витрат, а також сума поверненого авансу. Основою для заповнення цього реєстру є меморіальний ордер №8 за минулий місяць (для відображення стану розрахунків з підзвітними особами на початок місяця), прибуткові і видаткові касові ордери, авансові звіти. (Додаток 6)

  Крім розрахунків по оплаті праці і з підзвітними особами установа здійснює розрахунки з іншими установами і організаціями. Тому, в практичній діяльності установ охорони здоров'я зустрічаються випадки виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість виникає: за виконані роботи, заборгованість постачальників по оплачених рахунках за матеріали, продукти харчування, обладнання, медикаменти, перев'язувальні засоби і ін., які не поступили на склад установи, також, недостачі нараховані за окремими особами. Кредиторська заборгованість виникає: через тимчасову відсутність грошових коштів у бюджетній установі на оплату рахунків постачальників і підрядчиків, а також при порушенні форм розрахунків; нарахування внесків органам соціального страхування на заробітну плату робітників і службовців.

  На субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" обліковують розрахунки з іншими дебіторами установи.

  Сума авансу записується за дебетом даного субрахунку, на суму отриманих цінностей або наданих послуг проводиться запис у кредит субрахунку 364.

  На субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком.

  Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675.

  Аналітичний облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами ведеться лінійно-позиційним способом в меморіальному ордері №6.

  Тернопільська обласна комунальна клінічна лікарня здійснює розрахунки по соціальному страхуванню на субрахунку 652 "Розрахунки із соціального страхування". Нарахування зборів проводиться у встановлених відсотках згідно з чинним законодавством. Нарахування внесків на соціальне страхування проводиться один раз в місяць зі всіх сум нарахувань заробітної плати на основі розрахунково платіжних відомостей або зведених розрахункових відомостей по заробітній платі – меморіальний ордер №5. (Додаток 5)

  На рахунку 64 "Розрахунки із податків і платежів" обліковуються розрахунки установи з податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

  На субрахунку 641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет" обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і платежів.

  Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою і ведеться на картках форми 292-а (в книзі форми 292).

  На субрахунку 642 "Інші розрахунки з бюджетом" обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.

  На субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів по яких розрахунки здійснюються не по кожній угоді, а шляхом періодичного нарахування коштів в строк і в розмірах раніше узгоджених сторонами.

  Сума кожного планового платежу і терміни перерахування встановлюють сторони на майбутній місяць (квартал), виходячи з періодичності платежів та з обсягу поставок (закупки) або надання послуг за договорами й угодами, чи фактичної поставки за попередній місяць.

  Щомісячно постачальник та покупець перевіряють стан своїх розрахунків на підставі фактично отриманих матеріальних цінностей чи наданих послуг і здійснюють перерахунок та відповідний платіж у порядку, передбаченому угодою.

  Аналітичний облік розрахунків за субрахунком 361, крім розрахунків за продукти харчування, ведуть в нагромаджувальній відомості № 408 М/0 № 7 за кожним документом із зазначенням постачальників.

  Облік розрахунків з постачальниками у порядку планових платежів можна вести на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292).

  Схематично облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами можна зобразити так (рис. 2.6.).

  Р
  ис. 2.6. Схема обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами [49, с.140].

  Отже, облік розрахунків займає важливе місце в обліку фінансово-господарської діяльності установ охорони здоров'я, оскільки відображає взаємовідносини даної установи як з працівниками, так і з іншими установами і організаціями.

  2.2. Облік необоротних матеріальних активів.

  Для обліку необоротних матеріальних активів призначений Клас І Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ "Необоротні активи", а зокрема рахунки: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів" з розподілом на субрахунки. [34, с.33]

  Необоротні матеріальні активи – це ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування.

  Строк корисної експлуатації необоротних активів становить більше 1 року. В складі необоротних активів Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні обліковуються: земельні ділянки, будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі та силові машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, господарський та кухонний інвентар, обчислювальна техніка, продуктивні тварини, багаторічні насадження, бібліотечні фонди; білизна, постільні речі, інші матеріальні активи довгострокового використання, а також знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

  До основних засобів бюджетних установ належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю.

  Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення, а об'єкти (предмети), первісна вартість яких змінювалася, - за відновною вартістю. Зміна первинної вартості основних засобів проводиться у випадках індексації їх балансової вартості згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України в разі добудування, доустаткування, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів.

  Облік усіх основних засобів ведеться в повних гривнях без копійок. Сума копійок при оприбуткуванні відноситься на видатки установи.

  Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових реєстрах надходження основних засобів, їх переміщення в середині установи, вибуття. Тому одним із основних завдань основних засобів є контроль за збереженням та правильним використанням кожного об'єкта необоротних активів.

  З метою своєчасного відображення вибуття, надходження, ліквідації та руху основних засобів, їх первинний та аналітичний облік ведеться за місцем зберігання та в бухгалтерії Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні за такими формами:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...