WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Не рідше одного разу на квартал головним бухгалтером повинна проводитись ревізія каси. При цьому встановлюються лишки чи нестачі грошей. Лишки оприбутковуються записом: Дт 301 Кт 641, 642, нестачі грошей – Дт 363, Кт 301.

Для обліку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку використовують меморіальний ордер №2. (Додаток 3) В ньому записується інформація по дебету субрахунку 311 в кредит відповідних субрахунків.

Облік валютних операцій в Тернопільській обласній комунальній клінічній лікарні не ведуть, тому не використовують рахунки по валютних операціях.

Крім грошей в касі і на поточному рахунку установи охорони здоров'я мають інші грошові кошти. В основному це грошові документи. До грошових документів, які обліковуються на субрахунку 331, 332 відносять: повідомлення на грошові перекази, талони на харчування, бланки трудових книжок, придбані путівки за рахунок фондів установ.

В бухгалтерському обліку Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні операції грошових документів відображаються таким чином:

  • придбання бланків трудових книжок: дебет 331, 332 і кредит 311 (321) 675 (364);

  • видача під звіт бланків трудових книжок: дебет 362 і кредит 331, 332;

  • оприбуткування в касі готівки за видані бланки трудових книжок: дебет 301 і кредит 331 (332);

  • видача путівки за 30 % вартості: дебет 301 і кредит 331, 332;

В процесі здійснення фінансово-господарської діяльності установа вступає у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання. В своїй діяльності лікарня взаємодіє з іншими лікувальними закладами міста – психоневрологічна лікарня, тубдиспансер, онкодиспансер, шкірновене-рологічний, ендокринологічний, жіноча консультація, інфекційне та нейрохірургічне відділення міськлікарні №1. Ця взаємодія здійснюється на основі договірних відносин з урахуванням об'єму і асортименту послуг. Також лікарня взаємодіє з Тернопільською медичною академією в якій функціонують кафедри лікувального факультету та факультету вдосконалення лікарів. Також лікарня вступає у взаємовідносини з Чортківським і Кременецьким медучилищами щодо питань підготовки і оволодінні практичними навиками студентів укомплектованих підрозділів середнього медичного персоналу. Лікарня також вступає у взаємовідносини з обласним виробничим об'єднанням "Медтехніка", яке забезпечує дану установу медичною технікою та апаратурою.

Розрахунки, які здійснює установа поділяються на готівкові і безготівкові. Порядок здійснення безготівкових розрахунків регламентовано інструкцією №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", що затверджена постановою НБУ №204 від 02.08.96 із змінами і доповненнями. Дана інструкція визначає загальні принципи організації безготівкових розрахунків, їх форми і порядок документообігу. [ 31, с.16]

Основними видами розрахунків є: розрахунки по заробітній платі, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки з дебіторами і кредиторами.

Облік заробітної плати є одним з найтрудомісткіших процесів облікової роботи. Техніка підрахунку заробітної плати зводиться до нарахування заробітної плати по кожному відділу лікарні, по кожному табельному номеру, по видах оплат, доплат, надбавок і утримань. Основними первинними документами, які використовують для нарахування заробітної плати є: табель обліку використання робочого часу, накази по установі, довідки про виконання державних або громадських обов'язків.

Основним узагальнюючим документом по нарахуванню заробітної плати є розрахунково-платіжна відомість. На основі платіжних відомостей складається меморіальний ордер №5. (Додаток 5)

Облік розрахунків з працівниками по заробітній платі ведеться на рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" з розподілом на субрахунки. На даному рахунку обліковуються розрахунки з працівниками лікарні, які перебувають у списковому складі по всіх видах заробітної плати, преміях, допомогах по тимчасовій непрацездатності і по догляду за дитиною. По кредиту субрахунку 66 відображаються суми, нараховані за рахунок будь-яких джерел. По дебету субрахунку 66 відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата заробітної плати.

Основні бухгалтерські проводки по обліку заробітної плати наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.*

Кореспонденції рахунків господарських операцій з обліку заробітної плати.

№ п/п

Зміст операцій

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Нарахування заробітної плати працівникам

801,802,

811-813

661

2

Нарахування працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності

652

661

3

Утримання із заробітної плати стипендій, податків та інших утримань

661

641,651-

654,663-668

4

Перерахування сум з поточних, реєстраційних рахунків за дорученнями працівників утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит, в установах банків на вклади за договори, добровільне страхування та профспілкових внесків

667,668,

665,666,

663,664

311,313,

321,323

5

Нарахування внесків до Пенсійного фонду

801,802,

811-813

651

6

Нарахування внесків до державного соціального страхування

801,802,

811-813

652

7

Нарахування внесків до обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття

801,802,

811-813

653

8

Перерахування сум внесків за розрахунками із страхування та Пенсійним фондом

651-653

311,314,

316,321,

323,324,

326

9

Перерахування сум, що підлягають здаванню в дохід бюджету:

а) податки і платежі;

б) інші розрахунки з бюджетом

641

642

311,313,

321,323

311,313,

321,323

10

Нарахування гонорару композиторам чи артистам

801,802,

811

669

11

Утримання податку з гонорару

669

641

12

Виплата заробітної плати чи гонорару

661,669

301

13

Віднесення на рахунок депонента неотриманих сум

661,669

670

14

Виплата депонованих сум

671

301

15

Віднесення сум депонованої заробітної плати в дохід держави по закінченню терміну позивної давнини

671

642

При проведенні нарахування на заробітну плату по соціальному страхуванню здійснюється запис в дебет субрахунку 801,802 і кредит субрахунку 652. При проведенні нарахування до Пенсійного фонду дебетуються субрахунки 801, 802 і кредитується субрахунок 651, а у Фонд соціального страхування на випадок безробіття дебетуються субрахунки 801, 802 і кредитується субрахунок 653.

Крім розрахунків по заробітній платі в установах охорони здоров'я проводяться розрахунки і з підзвітними особами. Порядок проведення розрахунків з підзвітними особами регламентований Інструкцією "Про службові відрядження в межах України та закордон", що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року №58 із змінами і доповненнями. [38, с.79]

Аванси під звіт видаються на оплату таких витрат, які не можуть бути проведені шляхом безготівкових розрахунків. Аванси видаються за розпорядженням керівника установи на підставі письмової заяви одержувача із зазначенням призначення авансу. Підзвітною може бути лише особа, що працює в даній установі. Гроші, видані під звіт, можна витрачати лише по цільовому призначенню. Аванси під звіт видаються за розпорядженням керівника установи на підставі письмової заяви одержувача із зазначенням призначення авансу.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника установи. У відрядженні за ним зберігаються постійне місце роботи і заробітна плата; якщо у відрядженні працівник захворів, то йому все рівно виплачуються добові і відшкодовуються витрати по найму житла. Якщо працівник відправляється в святкові чи вихідні дні, то ці дні повинні бути йому компенсовані або надані інші вихідні дні. Відрядження оформляються з наказу керівника установи, де зазначається пункт призначення, найменування підприємства, на яке відряджається працівник і термін листа відрядження. На основі наказу працівникові видають посвідчення, де міститься прізвище, ім'я по-батькові і посада, яку він займає, назва підприємства, пункт призначення працівника, кількість днів відрядження.


 
 

Цікаве

Загрузка...