WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Згідно цього, план рахунків – це систематичний перелік рахунків поточного бухгалтерського обліку, що визначає побудову усієї системи бухгалтерського обліку згідно єдиних нормативних і методологічних принципів.

В плані рахунків за десятковою системою наведені коди і найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) і субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку.

Новий План рахунків бухгалтерського обліку застосовується установою протягом 2000 року в міру її готовності.

В Тернопільській обласній комунальній клінічній лікарні перехід на новий План рахунків від бухгалтерського обліку відбувся з липня 1999 року за наказом головного лікаря, який створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку.

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.

2.1. Облік грошових коштів і видатків та розрахунків.

Останнім часом виникає багато питань щодо порядку обліку в установах Міністерства охорони здоров'я. І дійсно упродовж близько 10 років облік в бюджетних установах майже не змінювався і головним нормативним документом, що регулював ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, була "Инструкция по бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР и местных бюджетах: приложение к приказу Министерства финансов СССР 10.03.1987г. №61". Однак на даний момент методологія бухобліку бюджетних установ, і установ Міністерства охорони здоров'я зокрема зазнала значних змін. На жаль, через ряд об'єктивних та суб'єктивних обставин ці зміни не достатньо відображені в літературі з бухгалтерського обліку. Крім того, самі по собі рівень та якість забезпечення бухгалтерій установ охорони здоров'я нормативними документами є недостатніми. Все це і стало причиною виникнення потреби в додатковому висвітленні деяких питань методології бухгалтерського обліку установ Міністерства охорони здоров'я.

Облік грошових кошів і видатків є одним із головних напрямків бухобліку в установах охорони здоров'я.

Медичні заклади здійснюють різні за економічним змістом видатки. До них належать: нарахування і виплата заробітної плати; купівля основних зсобів, матеріалів і продуктів харчування, малоцінних і швидкозношувальних предметів; витрати на господарські потреби; утримання приміщень; комунальні послуги і інші. [83, с.12]

До 1 січня 1998 року діяла класифікація згідно з якою усі видатки планувалися в кошторисі і обліковувалися по 18 статтях. З 1 січня 1998 року згідно з наказам Міністерства фінансів №265, розроблено нову класифікацію (функціональну і економічну) видатків, згідно з якою в єдиному кошторисі доходів і видатків усі економічні показники згруповані за певними кодами.

За функціональною класифікацією видатків використано принцип згідно з яким усі видатки згруповані в 23 розділи, які поділяються на 4 категорії.

Економічною класифікацією передбачено поділ видатків на такі групи: 1) поточні видатки; 2)капітальні видатки.

Так, згідно звіту про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд) на 1 січня 2001 ріку у Тернопільській обласній комунальній клінічній лікарні (Додаток 6) здійснено такі поточні видатки: видатки на товари і послуги (код 1100), оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110), заробітна плата (1111), нарахування на заробітну плату (код 1120), збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (1121), збір на обов'язкове соціальне страхування (1122), придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ (код 1130), предмети, матеріали, обладнання та інвентар (1131), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 1132), продукти харчування (код 1133), м'який інвентар та обмундирування (1134), оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів (1135), поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель (1137), послуги зв'язку (1138), оплата інших послуг та інші видатки (1139), видатки на відрядження (1140), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160), оплата теплопостачання (1161), оплата водопостачання і водовідведення (1162), оплата електроенергії (1163), оплата природного газу (1164), оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв (1165), дослідження і розробки, державні програми (1170), субсидії і поточні трансферти (1300), поточні трансферти населенню (1340), виплата пенсій і допомоги (1341), інші поточні трансферти населенню (1344). Також установа здійснює капітальні видатки. Основні з них: придбання обладнання і предметів довгострокового використання (код 2110), капітальний ремонт, реконструкція та реставрація (код 2130), інші видатки (5000). (Додаток 2)

Облік видатків здійснюється за двома показниками: касові і фактичні видатки. Касові видатки – це вибірка грошових коштів в безготівковому порядку чи готівкою з бюджету, поточних чи реєстраційних рахунків в банку.

Фактичні видатки – кінцеві видатки установи. Наприклад, витрачання медикаментів, продуктів харчування. [12, с.29]

Всі касові операції оформлюються певними первинними документами: платіжні доручення, грошові накази. Фактичні видатки оформлюються такими первинними документами: розрахунково-платіжні відомості, вимоги, накладні. Схематично облік фактичних і касових видатків можна зобразити так: (рис.2.1. та рис. 2.2.)


Рис. 2.1. Схема обліку фактичних видатків. [49, с.135]

Отже, аналітичний облік фактичних видатків ведеться в книзі обліку асигнувань і фактичних видатків.

Р
ис. 2.2. Схема обліку касових видатків. [49, с.135]

Отже, аналітичний облік касових видатків ведеться за допомогою карток аналітичного обліку касових видатків.

Приклади кореспонденцій рахунків по обліку касових і фактичних видатків наведено в таблиці 2.1. і 2.2.

Таблиця 2.1.*

Кореспонденції рахунків господарських операцій з обліку касових видатків.

№ п/п

Зміст операції

Дт

Кт

1.

Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати

301

311, (321)

2.

Перераховано аптекоуправлінню за медикаменти

364 (675)

311 ( 321)

Таблиця 2.2.*

Кореспонденції рахунків господарських операцій з обліку касових фактичних видатків.

№ п/п

Зміст операції

Дт

Кт

1.

Нарахована заробітна плата працівникам лікарні

801, 802

661

2.

Витрачено продукти харчування

801, 802

232

Установи охорони здоров'я мають грошові кошти в касі і на рахунках в банку. Ведення касових операцій в установах здійснюється згідно постанови НБУ від 14.11.97 "Про порядок ведення касових операцій в національній валюті". [32, с.8]

Цим порядком передбачено, що всі грошові кошти зберігаються на рахунку в банку, а через касу витрачаються для виплати заробітної плати, на господарські потреби і інше. В установах охорони здоров'я як і в інших установах передбачено строк лімітування залишку готівки в касі на кінець робочого дня. При відрядженні працівники зобов'язані на протязі трьох робочих днів скласти авансовий звіт та здати невикористану готівку в касу. При невиконанні цієї норми, нездана сума приєднується до залишку грошей і впливає на встановлений ліміт.

Порядок ведення первинних документів: касових ордерів, їх виписка, реєстрація, порядок ведення касової книги, обов'язки касира – аналогічні, що й в інших бюджетних установах. Особливістю є виплата заробітної плати через відповідальних осіб (в основному це старша медсестра чи головний лікар відділу лікарні).

Схематично облік касових операцій можна зобразити так (рис. 2.3.):


Рис. 2.3. Схема обліку касових операцій. [49, с.136]

Для обліку касових операцій використовують субрахунок 301 "Каса в національній валюті". Інформація по цьому субрахунку записується в меморіальний ордер №1,2,4. (Додаток 3, 4) В цьому документі дебет субрахунку 301 кредитується з наступними субрахунками: 311, 313-316, 321, 323-326, 362-364, 801, 802. Кредит субрахунку 301 дебетується з наступними субрахунками: 311, 313, 321-323, 362, 363, 652, 661, 662, 671, 672. [42, c.52]

В бухгалтерському обліку Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні касові операції відображаються таким чином:

  • отримання грошей в касу чеками з поточних, реєстраційних і спеціальних реєстраційних: дебет 301 і кредит 311, 313-319, 321, 323-326;

  • повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи: дебет 301 і кредит 362;

  • виплата заробітної плати робітникам і службовцям: дебет 661 і кредит 301;

  • віднесення на рахунок винних осіб нестач готівки: дебет 363 і кредит 301;

  • видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами що їх замінюють: дебет 362, 651, 652, 654, 671, 672 і кредит 301;

  • надходження готівки за прибутковими ордерами: дебет 301 і кредит 311, 313-316, 321, 323-326, 362.

  • видача сум на поточний чи спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спец коштів з каси установ: дебет 313, 323 і кредит 301.


 
 

Цікаве

Загрузка...