WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Тернопільська обласна комунальна клінічна лікарня безпосередньо підпорядковується управлінню охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації, яка розташована по вулиці Грушевського, 8. [81]

Обласна Рада є власником майна лікарні і безпосередньо її засновником.

Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс, має печатку з своєю назвою і штамп.

Територія, яку обслуговує дана установа, включає 17 адміністративних районів. Потужність - в лікарні знаходиться 655 спеціалізованих ліжок, консультативно поліклініка на 200 відвідувань в зміну і 30 виїздів для надання планово-консультативної допомоги в рік.

В лікарні розгорнуто 655 ліжок хірургічного та терапевтичного профілю, а також функціонує 13 допоміжних лікувально-діагностичних підрозділів.

В консультативній поліклініці лікарні ведеться консультативний прийом пацієнтів по 24 спеціальностях. Лікарня надає спеціалізовану планову-консультативну та екстрену медичну допомогу по різних профілях. Дана установа забезпечує підвищення професійного рівня середнього медичного персоналу на обласних курсах підвищення кваліфікації. Порядок направлення хворих для стаціонарного лікування проводиться через обласну консультативну поліклініку.

Управління лікарні здійснюється на основі поєднання централізованого керівництва і самоуправління трудового колективу. Найвищим органом трудового колективу є конференція, яка скликається два рази в рік. Представництво від відділень на конференції – 2 делегати на 10 працюючих.

Головний лікар призначається на посаду обласною Радою або уповноваженим нею органом з числа кваліфікованих спеціалістів.

В своїй діяльності лікарня взаємодіє з іншими лікувальними закладами міста – психоневрологічна лікарня, тубдиспансер, онкодиспансер, шкірновенерологічний, ендокринологічний, жіноча консультація, інфекційне та нейрохірургічне відділення міськлікарні №1. Ця взаємодія здійснюється на основі договірних відносин з урахуванням об'єму і асортименту послуг.

Основними структурними підрозділами лікарні є: профільні відділення, поліклініка, допоміжні відділенні і служби.

С
труктуру управління лікарні покажемо на схемі 1.

Рис 1.1. Схема взаємодії фінансово-економічної служби з структурними підрозділами. [81]

Структуру підрозділу лікарні покажемо на схемі 2.

Р
ис 1.2. Структура підрозділу. [81]

Як було сказано в структурі лікарні функціонує 18 стаціонарних спеціалізованих відділень:

 • кардіологічне – 70

 • гастроентерологічне – 40

 • ендокринологічне – 50

 • гематологічне – 30

 • неврологічне – 40

 • ревматологічне – 40

 • інтенсивної терапії – 9

 • пульмонологія – 30

  Всього терапевтичного профілю – 300 ліжок.

 • хірургічне – 45

  В тому числі проктологічне – 15

 • торакальної хірургії – 25

 • ортопедичне – 50

 • урологічне – 47

 • стоматологічне – 40

 • офтальмологічне – 58

 • отоларингологічне – 45

 • центр малоінвалідної хірургії – 15

 • судинної хірургії – 30

 • анестезіології та реанімації – 9

  Всього хірургічного профілю 355 ліжок.

  В процесі реорганізації ліжкового фонду лікарня має право створювати центри з надання спеціалізованої медичної допомоги.

  Штати відділення визначаються виходячи з обсягу роботи та інших умов, однією з яких є фонд заробітної плати, затверджений управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації.

  Тернопільська обласна клінічна лікарня вирішує ряд завдань, серед яких є

  [81]:

 • надання районним, міським лікувально-профілактичним закладам організаційно-медичної та лікувально-консультативної допомоги для забезпечення сучасного рівня медичної допомоги мешканцям лікарні;

 • спеціалізація та удосконалення на робочих місцях лікарів і середнього медичного персоналу міської та районної ланки охорони здоров'я;

 • забезпечення в повному об'ємі висококваліфікованою консультативною та стаціонарною медичною допомогою населення області;

 • координація лікувально-профілактичної і організаційно-методичної роботи, що проводиться обласними спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами на території області;

 • своєчасне освоєння і широке впровадження в практику роботи стаціонарів та консультативної поліклініки сучасних методів та засобів діагностики і лікування;

 • організація і надання кваліфікованої екстреної і консультативної медичної допомоги населенню області з залученням лікарів-спеціалістів всіх лікувальних закладів області.

  Дана установа здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом.

  Відносини лікарні з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів. Лікарня з своєї точки зору вибирає предмет договору, визначає зобов'язання та будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

  Дана установа є бюджетною, тобто вона знаходиться на бюджетному фінансуванні, але вона може займатися підприємницькою діяльністю і отримувати позабюджетні кошти.

  Методологічні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в Тернопільській обласній комунальній клінічній лікарні регламентовані законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", національними стандартами бухгалтерського обліку, Положенням "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності" затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 03.04.1993 р. №250.

  Перед бухгалтерським обліком в даній установі поставлені такі завдання:

  • забезпечення систематичного контролю за ходом виконання кошторису доходів і видатків;

  • контроль стану розрахунків;

  • раціональне використання і зберігання матеріальних, трудових і грошових ресурсів;

  • сприяння поліпшенню виконання функцій даної установи;

  • своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності установи;

  • виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

  • забезпечення повною і достовірною обліковою інформацією.

  Кожна бюджетна установа, в тому числі і Тернопільська обласна комунальна клінічна лікарня повинна мати кошти для здійснення своєї діяльності. Ці кошти відображаються в єдиному кошторисі доходів і видатків установи, які є основним документом, що визначає загальний обсяг, цільове надходження і поквартальний розподіл коштів. Порядок складання кошторису регламентований Кабінетом міністрів України в Постанові від 09.01.2000 р. №17 "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій".

  Кошторис доходів і видатків установи є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених за рік відповідно до бюджетних призначень. (Додаток 1)

  Бюджетне призначення – це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів для формування асигнувань по коштах відповідного бюджету.

  Кошторис має дві складові:

 • спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду, бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів;

 • загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою своїх функцій.

  План асигнувань із загального фонду бюджету – це помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі для загального фонду, за скороченою формою економічної класифікації, який регламентує взяття установою зобов'язань протягом року.

  Бюджетна установа для реалізації своєї діяльності складає індивідуальні кошториси і плани асигнувань за кожною виконуваною нею функцією. У подальшому використанні нею кошториси і плани асигнувань зводяться у зведені кошториси і плани асигнувань по розпорядниках коштів. Установа має право брати зобов'язання та витрачати бюджетні кошти на цілі і в межах установлених затвердженими кошторисами і планами асигнувань. Здійснення видатків установи без затверджених у встановленому порядку кошторисів і планів асигнувань припиняється через 30 календарних днів після затвердження річного розпису призначень та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних бюджетів. [49, с.8]

  В даній бюджетній установі бухгалтерський облік ведеться згідно наказу Головного управління Державного казначейства України №114 від 10.12.1999р. "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та "Порядку застосування плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" із наступними змінами від 10.07.2000р. №62.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...