WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Методологічною основою для розрахунку нормативу бюджетного фінансування на охорону здоровя в розрахунку на одного жителя є те, що обсяг цих коштів, що виділяється з бюджету в діючих цінах, повинен забезпечити населенню гарантований державою рівень медичної допомоги.

Раціонально організована система медичних закладів забезпечує допомогу високої якості при мінімальних витратах. Небагатьом країнам вдається домогтися подібної економічної ефективності. Нерідко трапляється, що або витрати виявляються набагато більшими, ніж потрібно, або обсяг і якість допомоги є нижчими, ніж могли б бути при таких вкладеннях.

Взагалі, про неефективність говорять у тих випадках, коли ресурси, мобілізовані для тієї чи іншої мети, перевищують необхідні. Неекономічні асигнування в медицині означають, що обмеженими ресурсами не змогли розпорядитися таким чином, щоб при мінімальних витратах домогтися оптимальних результатів. Зазначені прорахунки мають місце там, де в системі медичних закладів недостатньо займаються лікуванням хворих, які потребують першочергової уваги, або коли медичні заклади недоступні за своїм місцезнаходженням.

Технологічна неекономічність має місце в тому випадку, коли витрати на забезпечення конкретних видів обслуговування перевищують необхідні, тобто коли залучають занадто дорогі ресурси при наявності набагато дешевших такої ж якості.

Більшої економії можна досягнути при усуненні деяких неефективних методів профілактики, діагностики і лікування, що застосовують сьогодні в медичній практиці. Таким чином, раціональний розподіл ресурсів в системі охорони здоровя зможе дати істотну економію коштів.

На наш погляд, неекономічність витрачання коштів в медичних установах зумовлена в більшості випадків діями:

 • посадових осіб, що формують політику розвитку охорони здоровя;

 • організацій, які фінансують галузь охорони здоровя;

 • керівників медичних закладів;

 • самих споживачів.

При реформуванні системи медико-санітарної допомоги виникають різні думки відносно практикування відпливу коштів. Але всі погоджуються з тим, що невиробничі витрати можна суттєво зменшити на всіх рівнях допомоги, не знижуючи при цьому її якості і кількості.

Слід також відмітити, що неефективно витрачають фінансові ресурси в тому випадку, коли відповідальні особи не мають достатньої інформації про результати капіталовкладень та економічну ефективність певних медичних заходів. Потрібно також врахувати розкрадання і корупцію. Остання виникає при зіткненні особистих і службових інтересів і виражається в сплаті значних сум за ліки, обладнання, будівлі. В цьому випадку посадові особи збагачуються фактично за рахунок платників податків.

Необхідним є встановлення раціональних норм щодо відбору лікарських засобів, розміщення замовлень відповідно до потреб зберігання і розподілу, а також застосування пацієнтами лікарських засобів із дотриманням схеми лікування. Це дасть можливість отримати оптимальні результати при обмежених коштах.

Слід також відмітити, що реформування системи охорони здоровя пов'язано з реформуванням правового регулювання галузі. Все частіше фахівці наголошують на важливості розвитку страхової медицини.

Медичне страхування – одне з важливих видів соціального страхування. В України ще не прийняті законодавчі акти про обов'язкове медичне страхування населення, хоча проекти цих актів активно обговорюють протягом останніх років представники охорони здоровя і органи державної влади. Необхідність прийняття таких законодавчих актів пояснюють, перш за все, тим, що існуюча система організації охорони здоровя в умовах сьогодення не може надавати безплатні медичні послуги населенню. Збільшення обсягів платних послуг є альтернативним шляхом розвитку, але не єдиним. Тому розробка концепції і реальних механізмів медичного страхування є одним з перспективних напрямів розвитку соціального захисту населення. [22, c.126]

Провідними спеціалістами розроблені концептуальні положення системи обов'язкового медичного страхування в Україні. Згідно з цими положеннями, медичне страхування передбачає гарантоване отримання медичної допомоги застрахованому при виникненні захворювання за рахунок стягнутих з останнього страхових внесків. Медичне страхування може здійснюватися у двох напрямках: обов'язкове і добровільне. Обов'язкове медичне страхування є складовою частиною державного соціального страхування і забезпечує громадянам можливість отримання медичної і фармацевтичної допомоги, яку надають у рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в обсягах і на умовах, що обумовлені у програмах обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування здійснюють на основі відповідних програм і воно забезпечує отримання додаткових медичних та інших послуг понад норми, встановлені програмами обов'язкового медичного страхування.

Сьогодні, як ніколи, необхідно ще раз зважити всі можливості діючої системи охорони здоровя і прийти до певного висновку стосовно її подальшого розвитку. З метою поліпшення використання наявних ресурсів та усунення відпливу коштів бюджетів різних рівнів потрібно на рівні Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоровя України вирішити такі питання:

 • затвердити порядок закупівлі державними комунальними медичними закладами лікарських засобів та виробів медичного призначення, обладнання, інструментів та іншої техніки;

 • затвердити порядок закупівлі та використання спеціального медико-санітарного автотранспорту та інших засобів пересування;

 • затвердити державний реєстр методів профілактики, діагностики і лікування, дозволених до застосування в медичній практиці;

 • переглянути правила зберігання в державних резервах лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки та інструментів;

 • переглянути штатні нормативи, норми часу і норми забезпечення ліжковим фондом державних і комунальних медичних закладів, в тому числі профільних;

 • запровадити систему граничних рівнів індикативних цін на купівлю державними і комунальними медичними закладами продуктів харчування, миючих і дезинфікуючих засобів, мякого інвентарю та спецодягу на послуги пралень;

 • затвердити медико-економічні стандарти;

 • затвердити положення про наглядову лікарняну раду;

 • затвердити перелік бланків суворого обліку в галузі охорони здоровя.

1.2. Нормативно-правова база організації фінансово-господарської діяльності, її обліку і контролю.

При обліку і контролю фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя використовують нормативно - законодавчі акти (інструкції, постанови, накази), які затверджені Міністерством фінансів України, Кабінетом міністрів України, Міністерством охорони здоров'я України.

Огляд нормативної бази представлено у вигляді таблиці:

Таблиця 1.1.

Нормативно-правова база організації фінансово-господарської діяльності, її обліку і контролю.

п/п

Назва нормативного акту

Коли, ким прийнятий

Короткий зміст

1

2

3

4

 • Наказ "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ"

  Головне управління Державного казначейства України № 114 від 10.12.1999.

  Про новий План рахунків та порядок його застосування.

 • Наказ "Про затвердження інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ"

  Головне управління Державного казначейства України

  № 64 від 17.07.2000.

  Основні питання обліку основних засобів та інших необоротних активів

 • Наказ "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету"

  Міністерство фінансів України №10 від 21.01.2000.

  Інформація про документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету.

 • Постанова "Про вдосконалення системи головних розпорядників коштів державного бюджету"

  Кабінет Міністрів України №13 від 08.01.2000.

  Основні положення щодо вдосконалення системи головних розпорядників коштів державного бюджету

  5.

  Постанова "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

  Кабінет Міністрів України № 134 від 07.02.2001р.

  Про впорядку-вання умов оплати праці

  6.

  Методичні вказівки по плануванню видатків на утримання лікарні (із змінами і доповненнями)

  Міністерство фінансів СРСР №48 від 29.03.1978р

  Про планування видатків на утримання лікарні

  7.

  Наказ про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 04.09.1996р. № 274 Про затвердження схем посадових окладів працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення

  Міністерство охорони здоров'я України від 11.01.1997р. № 5

  Схемні посадові оклади працівників закладів охорони здоров'я

  8.

  Наказ "Про затвердження положення про умови роботи за сумісництвом

  працівників державних підприємств, установ і організацій"

  Міністерство праці

  Міністерство

  юстиції

  Міністерство фінансів

  №76від 30.06.1993

  Основні положення про умови роботи за

  сумісництвом.

  9.

  Постанова "Про чисельність працівників бюджетних установ"

  Кабінет міністрів України № 855 від 11.06.1998р.

  Про формування штату працівників бюджетної сфери

  10.

  Постанова "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій"

  Кабінет Міністрів України №17 від 09.01.2000.

  Основні питання щодо складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і організацій.

  11.

  Наказ "Про затвердження інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетними установами"

  Головне управління Державного казначейства №71 від 10.07.2000.

  Про застосування субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетними установами.

  12.

  Наказ "Про затвердження інструкції про порядок списання основних засобів бюджетних установ" (із змінами і доповненнями)

  Головне управління Державного казначейства №126 від 02.12.1997.

  Основні положення щодо порядку списання основних засобів бюджетних установ.

  13.

  Наказ "Про затвердження інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу"

  Головне управління Державного казначейства №90 від 30.10.1998.

  Про порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.

  14.

  Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" (із змінами і доповненнями)

  Постанова Правління Національного банку України №204 від 02.08.1996.

  Основні питання щодо застосування безготівкових розрахунків в господарському обороті України.

  15.

  Постанова "Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій"

  Кабінет Міністрів України № 834 від 26.07.1996.

  Основні положення щодо підвищення посадових окладів заробітної плати в б/у

  16.

  Положення "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності"

  Кабінет Міністрів України №1020 від 03.07.1998.

  Про права одержання прибутків за надання платних послуг бюджетними установами.

  17.

  Інструкція "Про порядок ведення касових операцій в національній валюті"

  Постанова Національного банку України від 14.11.1997.

  Порядок ведення касових операцій в національній валюті.


   
   

  Цікаве

  Загрузка...