WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

 • Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них // Бухтерия. Налоги. Бизнес. – 1998. - №10. – С.24-33.

 • Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. - №42. – С.33-36.

 • Інструкція "Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій в бюджетних установах" // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. - №10. – С.32-47.

 • Інструкція "Про порядок обчислення і сплати внески на загальне обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до фонду загального обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття // Бізнес. – додаток. – 2001. - №7. – С.21-25.

 • Інструкція "Про порядок проведення ревізій і перевірок органами ДКРС в Україні: Наказ Головного КРУ // Бізнес. – 2001. - №6. – С.14-18.

 • Інструкція "Про службові відрядження в межах України та закордон" // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №22. – С.79-82.

 • Каменская Т. Переход на новую систему бухгалтерского учёта // Бухгалтерия. – 2000. - №39. – С.63-69.

 • Каморджанова Н.А Занимательна бухгалтерия / Под ред. Г.Н. Бургоновой. – М.: Бухгалтерский учёт, 1994. – 96с.

 • Киян І. З чого розпочати бухгалтерський облік у новому році? // Баланс. – 2001. - №1. – С.49-54.

 • Коломис В., Чмемек Г. Функціонування рахунків з обліку бюджетних коштів та здійснення операцій за ними: практичні аспекти // Вісник НБУ. –2000. - № 12. – С.50-53.

 • Контроль і ревізія: Підручник / Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Машога Н.М., Петренко Н.І. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512с.

 • Костюк Д. Інвентаризація: порядок проведення та відображення в обліку // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. - №4. – С.14-17.

 • Курсом реформ – облік 2000. Ч.1.: Навчально-практичний посібник. – К.: Баланс. – Клуб, 2000. – 335с.

 • Лазаренко А. Усі ми трохи бухгалтери: Планування і контроль бюджету – це обов'язок не лише головбуха, але й першого керівника // Галицькі контракти. – 2000. – 4-10 вересня. - №36. – С.12-14.

 • Лєбєдєва О. Госпінвентар у бюджетних установах – МШП чи малоцінні необоротні активи // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №20. – С.68-70.

 • Лесин В. Здоров'я народу – добробут держави // Соціальний захист. – 2000. - №11. – С.49-50.

 • Лучко М.Р., Гуцайлюк Л.О. Облік в бюджетних установах за національними стандартами. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 142с.

 • Лучко М.Р., Десятнюк О.М. Основні засоби: облік, контроль та аналіз. – Тернопіль, 1990. – 50с.

 • Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Основи побудови АРМ бухгалтера: Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1993. – 60с.

 • Матвієць С. Бухгалтерський облік заробітної плати із застосуванням національних стандартів і нового Плану рахунків // Баланс. – 2000. - №9. – с.33-47.

 • Матвєєва В. Облік у бюджетних організаціях // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. - №37. – С.46-47.

 • Матюшко Є. Реформа системи охорони здоров'я в Україні та її регіональні аспекти // Регіональна економіка. – 2001. - №1. – С.105-112.

 • Мельниченко В., Матющенко А. Учёт малоценных и быстроизнашивающихся предметов в бюджетных организациях // Бизнес. – 2000. - №40. – С.46-48.

 • Мельниченко В., Матющенко А. Облік використання та вибуття матеріалів у бюджетних організаціях: Нормативна база // Бизнес. – 2000. – 24 липня. – С.24-25.

 • Мельниченко В., Матюшенко А. Основные средства в бюджетных организациях (преобритение и постановка на учёт) // Бухгалтерия – Бизнес. – 2000. – 12 июня – С.36-37.

 • Назарбаєва І. Особливості складання кошторису у 2001 році: бюджетна сфера // Галицькі контракти. – 2001. - №5. – С.18-20.

 • Наказ про нову редакцію дадатків до наказу МОЗ України від 04.09.1996р. №274 "Про затвердження схем посадових окладів працівників закладів охорони здоровя та соціального захисту населення"

 • Наказ Головного Управління Державного казначейства України № 114 від 10.12.1999р."Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", № 890/4183 від 20.12.1999.

 • Ніпіаліді О. Організація обліку і контролю виконання фінансування БіНУ // Молоді вчені. – 1999. – С.69-71.

 • "Новий" бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 288с.

 • Новиков С. Облік у бюджетних організаціях // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. - №36. – С.48-51.

 • Общий аудит. Законодательная и нормативная база, практика, рекомендации и методика осуществления / Кол. авторов. – М.: "Дис", 1997. – 539с.

 • Огонь Ц.Г. Облік основних засобів в бюджетних установах за новим Планом рахунків // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №47. – С.31-37.

 • Осейко Н. Бухгалтерский учёт с помощью персонального компьютера, 3-е изд., перер. и доп. – К, 1996. – 288с.

 • Островська Г. Облік необоротних активів бюджетних установ // Галицькі контракти. – 2000. –№51. – С.12-13.

 • Пискун В., Ващенко Н. Организация бухгалтерского учёта в 2001 году // Бухгалтерская практика. – 2001. - №1. – С.44-51.

 • Плєшонкова Л. Облік ліквідації, продажу та базоплатної передачі основних засобів у бюджетних установах // Все про бухгалтерський облік. – 1999. – 10 грудня. – С.25-27.

 • Про затвердження інструкції з обліку запасів бюджетних установ // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. - №6. – С.11-12.

 • Про затвердження інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ // Офіційний вісник України. – 2000. – №31. – С.171-192.

 • Про затвердження інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. - №58. – С.12-19.

 • Раева А.Учёт платных услуг в сфере здравоохранения // Бизнес. – 2000. - №40. – С.35-37.

 • Рекомендації щодо обліку видатків бюджетних установ // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №40. – С.28-30.

 • Романів М.В. Реалізація матеріалів ревізії // Фінанси України. – 1999. - №3. – С.123-125.

 • Рулов П. Облік розрахунків з різними кредиторами та дебіторами в бюджетних організаціях // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №108. – С.4-7.

 • Самарченко Е. Методика проведения инвентаризации и её документальное обеспечение // Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. – 1999. - №43. – С.78-86.

 • Свірко С.В. Облік видатків бюджетних установ в умовах реформування вітчизняної облікової системи // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 1999. - №9. - с.154-157.

 • Скурихин И. Одна большая и большая проблема нашего государства – развитие здравохранения // Финансовые услуги. – 2000. - №5. – С.11-113.

 • Сопко В. Облік по-новому: вчимося працювати // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №4. – С.5-11.

 • Статут Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні.

 • Сумкевич А. Охорона здоров'я як галузь: специфіка економічного механізму і пріоритету державної політики. // Суспільство і економіка. –1993.–№4. –с.60-72

 • Твердомед А. Доходы и расходы в новом бухгалтерском учёте // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2000. - №2. – с.12-19.

 • Яновська Н. Аптечна справа: особливості організації та обліку // Податки та бухгалтерський облік. – 1999. – 25 жовтня. – С.25-30.

  * Таблиці 2.1. та 2.2. виконані згідно методики бухгалтерського обліку в установах охорони здоров'я.

  * Таблиця 2.3. виконана згідно методики бухгалтерського обліку в установах охорони здоров′я.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...