WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Особливу увагу приділено питанню автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні фінансово-господарською діяльністю установи. В адному питанні зазначено суть, завдання і значення АРМ бухгалтера, шляхи застосування його в обліку праці і заробітної плати, основних засобів і матеріальних цінностей, фінансово-розрахункових операцій і в інших трудомістких ділянках облікової роботи. Значення АРМ бухгалтера досить важливе тому, що воно дає можливість ефективніше використовувати час бухгалтерів і зменшити кількість документів на паперових носіях інформації, а також приймає роль дуже важливого економічного важеля, який забезпечує прискорення процесів обробки і використання облікової інформації.

В розділі "Організація контролю за фінансово-господарською діяльністю установ охорони здоровя" нами розглянуто основні положення ревізії і контролю фінансово-господарської діяльності. Розкрито основні завдання інвентаризації, порядок її проведення і відображення результатів.

Далі розглянуто основні концепції методики контролю фінансово-господарської діяльності в наступних напрямках: перевірка мережі медичних установ і показників її використання, перевірка витрачання коштів на заробітну плату, перевірка канцелярських та господарських видатків і видатків на відрядження, перевірка видатків на харчування, медикаменти та перевязувальні засоби, перевірка видатків на придбання інвентаря та обладнання, витрат на придбання мякого інвентаря, перевірка витрат на капітальний ремонт, перевірка спеціальних коштів.

Проведене дослідження показало велике значення контролю у підвищенні ефективності фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя і необхідність зростання його ролі і дієвості в умовах переходу України до ринкової економіки.

На підставі вище проведеного дослідження ми хочемо виділити наступні пропозиції щодо покращення фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя.

Для того, щоб знати міри, які необхідно прийняти для покращення діяльності установ охорони здоровя, необхідно визначити до якої моделі охорони здоровя ми прагнемо дійти, а також враховувати фактори специфічні саме для України в даний час. Необхідно знайти такий шлях, який би в максимальній степені врахував стан охорони здоровя і відповідав реальним можливостям економіки.

Така перебудова повинна врахувати:

 • заміну економічних методів господарювання в галузі охорони здоровя;

 • перебудову системи управління і вдосконалення структури галузі охорони здоровя.

На підставі цього ми пропонуємо:

 • посилити контроль за правильним використанням виділених з бюджету асигнувань і підвищити ефективність використання коштів;

 • збільшити фінансування медичних установ, що можна зробити за рахунок введення страхової медицини;

 • ввести контроль якості медичних послуг, який передбачає оцінку кінцевого результату всіх видів надання медичних послуг;

 • збільшити роль АРМ бухгалтера і застосовувати його в усіх ділянках облікових і аналітичних робіт;

 • затвердити порядок закупівлі державними комунальними медичними закладами лікарських засобів та виробів медичного призначення, обладнання, інструментів та іншої техніки;

 • затвердити порядок закупівлі та використання спеціального медико-санітарного автотранспорту та інших засобів пересування;

 • затвердити державний реєстр методів профілактики, діагностики і лікування, дозволених до застосування в медичній практиці;

 • переглянути правила зберігання в державних резервах лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки та інструментів;

 • переглянути штатні нормативи, норми часу і норми забезпечення ліжковим фондом державних і комунальних медичних закладів, в тому числі профільних;

 • запровадити систему граничних рівнів індикативних цін на купівлю державними і комунальними медичними закладами продуктів харчування, миючих і дезинфікуючих засобів, мякого інвентаря та спецодягу на послуги пралень;

 • затвердити медико-економічні стандарти;

 • затвердити положення про наглядову лікарняну раду;

 • затвердити перелік бланків суворого обліку в галузі охорони здоровя.

Список використаної літератури

 • Автоматизація бухобліку // Галицькі контракти. – 1999. - №46. – С.14-18.

 • Адамс Р. Основы аудита. – М.: Аудит ЮНИТИ, 1995. – 398 с.

 • Айзен Р. Реформування системи охорони здоров'я за умов перехідної економіки // Проблеми економічної інтеграції України в Європейському союзі: Регіональні і соціальні економічні аспекти. – Ялта-Форос, 1998. – С. 32-42.

 • Андриевский В.В. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях и организациях. – К.: Наукова думка, 1996. – 280с.

 • Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 372с.

 • Бардаш С.В. та ін. Контроль і ревізія: Практикум: Навчальний посібник / Бардаш С.В., Дерій В.А., Петренко Н.І. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ЖІТІ, 2000. – 384с.

 • Белобородова В.М. Учет труда и зароботной платы. М.:Финансы,1974.

 • Белов А.Н. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 175с.

 • Бирюкова Н.К., Кодрянский А.В. Бухгалтерский учёт в Украине. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 408с.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1999. – 574с.

 • Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин / П.С.Смоленюк, Й.Я.Даньків, М.Я. Остап'юк та ін. – Ужгород: Карпати, 1994. – 317с.

 • Бухгалтерський облік в бюджетних установах // Баланс. – 1999. - №32. – С.28-32.

 • Бухгалтерський облік фінансування в бюджетних установах // Все про бухгалтерський облік. – 1999. – №38. – С.3-7.

 • Бюджетні установи – працюємо за новим Планом рахунків // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №23. – С.4-10.

 • Бюджетні установи: працюємо з меморіальними ордерами // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №87. – С.27-30.

 • Вареня В.О. Ревізія касових, розрахункових і кредитних операцій // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. - №7-8. – С.75-83.

 • Воробієнко А. Облік запасів у бюджетних установах, порядок оцінки запасів, документальне оформлення, ведення аналітичного і синтетичного обліку, особливості обліку МШП, медикаментів, продуктів харчування, гуманітарної допомоги // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №38. – С.16-24.

 • Воробієнко А. Облік запасів у бюджетних установах // Все про бухгалтерський облік. - №12. – С.20-25.

 • Галасюк В., Галасюк В. Бухгалтерський облік: погляд у майбутнє // Бізнес. – 2000. - №28. – С.86-89.

 • Германчук П. Про деякі питання бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Урядовий курєр. – 1993. – 24 червня. – С.12-16.

 • Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров'я: проблеми реформування і оновлення // Право України. – 2000. - №11. – С.93-95.

 • Гуцайлюк Н., Мачуга Р. Страхова медицина: проблеми становлення в Україні // Проблеми економічної інтеграції України в Європейському союзі: Регіональні і соціальні економічні аспекти. – Ялта-Форос, 1998. – С. 126-127.

 • Довідник бухгалтера-економіста. П.Я. Хомин, В.Д. Зябчук. – Тернопіль, 1999. – 176с.

 • Євсєєва Т. Облік безготівкових операцій у бюджетних установах // Головбух. – 2001. - №14. – С.49-51.

 • Зубілевич С. Оновлення нормативної бази обліку установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету // Бухгалтерський облік і аудит. – 1998. - №4. – С.20-24.

 • Інвентаризація – 2000: порядок проведення та облік результатів // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – 18 грудня. – С.18-21.

 • Інвентаризація згідно з П(С)БО // Галицькі контракти. – 2000. - №52. – С.26-32.

 • Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків // Баланс. – 2000. - №11. – С.14-21.

 • Інструкція по бухгалтерському обліку в установах і організаціях, які перебувають на державному бюджеті СРСР, затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.05.1987 № 61.

 • Інструкція з обліку запасів бюджетних установ // Баланс. – 2001. - №2. – С.25-32.

 • Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" // Записки бухгалтера. – 2001. – Спецвипуск. Податки бухгалтерський облік. – С.16-21.

 • Інструкція "Про порядок ведення касових операцій в національній валюті" // Бухгалтерія. – 2001. - №20. – С.8-31.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...