WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Необхідно прослідкувати, чи занесено в інвентарну книгу всі предмети, що надійшли в централізованому порядку і як вони використовуються.

Перевіряється також порядок списання інвентаря і обладнання.

Необхідно зясувати, чи не допускаються в установах випадки передачі меблів та інших предметів у користування співробітникам з наступним списанням їх як непридатних до використання.

При ревізії зберігання і використання інвентаря і обладнання ревізор звертає увагу на наступні питання:

 • чи все майно знаходиться в ревізуючій установі;

 • чи не було випадків продажу, обміну або безплатного відпуску майна, а також передачі його в використання окремих осіб;

 • чи своєчасно проводиться ремонт і чи вірно списується майно, що не придатне для використання;

 • чи дотримуються строки експлуатації інвентаря і обладнання.

При ревізії витрат на придбання мякого інвентаря (білизни, одягу, взуття, обмундирування і т.п.) необхідно встановити, чи дотримуються норм забезпеченості установи мяким інвентарем, чи дотримуються встановлені терміни використання. Зберігання мякого інвентаря перевіряється в процесі інвентаризації.

При оцінці стану оснащення мяким інвентарем установ охорони здоровя слід керуватися нормами, при цьому мякий інвентар, термін використання якого минув, і який за своїм станом може використовуватись і в подальшому, не враховується при фінансуванні як лишок.

Якщо мякий інвентар виготовляється господарським способом, то потрібно перевірити повноту його оприбуткування, відповідальність кількості виготовлених предметів затраченому матеріалу, а також вартість і кількість цих предметів.

Особливу увагу ревізор повинен приділити перевірці правильності списання мякого інвентаря, дотримання встановлених строків носки: чи не допускається дострокове його списання. Для цього необхідно встановити причини і перевірити документи, що стали основою для списання інвентаря.

При перевірці питань щодо оснащення установ мяким інвентарем і медичним обладнанням необхідно перевірити правильність витрачання коштів на цю мету наприкінці року.

При перевірці правильності витрачання коштів на капітальний ремонт будівель і споруд ревізор повинен встановити:

 • наявність затверджених кошторисів по обєктах, де повинен проводитись капітальний ремонт;

 • правильність визначення асигнувань на капітальний ремонт і чи правильно вони розподілені між обєктами;

 • чи не було нового будівництва за рахунок коштів капітального ремонту;

 • чи є в наявності дефектні акти і відповідна технічна документація, затверджена у встановленому порядку;

 • чи не виявлялись установами банка приписки фактично невиконаних робіт.

Обласних, міських відділах охорони здоровя і центральних районних лікарнях перевіряється правильність виділення асигнувань на капітальний ремонт підвідомчим установам і чи недопускається розпорошення цих коштів по великій кількості обєктів.

Безпосередньо в установах зясовується, чи використовуються асигнування на капітальний ремонт за цільовим призначенням. Нерідко за рахунок коштів на капітальний ремонт здійснюється нове будівництво.

Особливу увагу необхідно звернути на правильність витрачання коштів по капітальному ремонту, який проводиться господарським способом: на правильність предявлених рахунків на оплату будівельних матеріалів, їх списання на витрати, на правильність виплати заробітної плати.

Якщо капітальний ремонт здійснювався підрядним способом, то при перевірці необхідно встановити:

 • чи повністю зарахована при розрахунках з підрядчиком вартість матеріалів, отриманих від розбору старих конструкцій і чи предявлені рахунки на оплату за передані матеріали, що закуплені за рахунок кошторису установи;

 • чи допускались випадки, коли матеріальні цінності, передані підрядчикам для ремонтно-будівельних робіт, централізованою бухгалтерією відносились на витрати по кошторису замість віднесення їх вартості на розрахунки з підрядчиками.

Крім того, незалежно від способу проведення ремонту, ревізор повинен запросити підшефні організації, чи не проводили вони ремонтні роботи без оплати їх вартості, також встановити чи не проводились ремонтні роботи нештатними працівниками установи без оплати і чи не оформлялись на виконані ними роботи фіктивні наряди з ціллю привласнення грошових сум.

При виявленні фактів безгосподарності, допущенні при проведенні капітального ремонту (проведення робіт по обєктах, непередбачені кошторисом, використання асигнувань, виділених на капітальний ремонт, на капітальне будівництво, завищення оплати виконаних робіт), слід повідомити про це вищестоящим органам з пропозицією про усунення порушень, а також притягнення до відповідальності винних у цьому осіб. В разі завищення оплати виконаних робіт потрібно ставити питання про стягнення зайво використаних коштів з підрядчика. [6, с.101]

По кожному виду спеціальних коштів установами складаються кошториси по доходах і витратах, які затверджуються відповідними вищестоящими органами охорони здоровя.

При перевірках виконання кошторису спеціальних коштів перевіряється:

 • правильність утворення спеціальних коштів;

 • відповідність залишків грошових коштів на початок року по спеціальних коштах даним бухгалтерського звіту установи за попередній рік;

 • обгрунтованість сум по доходах і правильність первинних документів, які відображають надходження спеціальних коштів;

 • правильність витрачання спеціальних коштів, маючи на увазі, що для витрачання цих коштів встановлено такий же порядок як і для бюджетних коштів;

 • додержання порядку, за яким доходи по одних видах спеціальних коштів не направляються на покриття видатків по інших видах спецкоштів, а також не використовуються на непередбачені кошторисом витрати по основній діяльності;

 • чи допускається перевищення витрат по кошторису без затвердження додаткових кошторисів;

 • додержання цін і тарифів по окремих операціях, що здійснюються за рахунок спецкоштів (виготовлення зубних протезів, проведення медичних оглядів);

 • чи не допускається утворення за рахунок спеціальних коштів зайвих запасів матеріалів, а також дебіторської заборгованості.

Суми перевищення доходів над витратами, передбачені кошторисами спеціальних коштів, вносяться в доход відповідного бюджету, крім випадків, кили внесення в бюджет сум перевищення доходів над видатками діючим законодавством не передбачено. Наприклад, санітарно-противоепідемічним установам дано право направляти суми перевищення доходів над видатками по кошторисах спеціальних коштів на будівництво, капітальний ремонт і обладнання цих установ.

Бюджетні установи зобовязані витрачати спеціальні кошти в межах затверджених кошторисом і фактичного поступлення доходів по кожному виду спеціальних коштів.

Залишки спеціальних коштів, що утворилися на кінець року на поточному рахунку, переносяться в доходну частину кошторису відповідного виду спеціальних коштів майбутнього року.

Отже, при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності проводиться перевірка по її окремих напрямках.

ВИСНОВКИ.

В дипломній роботі висвітлено організацію та методику обліку і контролю фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоровя в умовах переходу України до ринкової економіки.

Зокрема, на початку роботи відведено місце теоретичним аспектам організації фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя. Як вияснилось, установи охорони здоровя в Україні сьогодні перебувають у досить важкому становищі: недостатнє фінансування, неекономічне і нераціональне витрачання грошових коштів, розкрадання і корупція. Далі визначені основні завдання, які необхідно вирішити в галузі медицини.

Проведено огляд нормативно-правової бази організації фінансово-господарської діяльності установи і спеціальної літератури, який показав, що рівень забезпеченості нормативними документами і спеціальною літературою є недостатній.

В кінці першого розділу подана коротка організаційно-економічна характеристика Тернопільської обласної клінічної комунальної лікарні, на прикладі якої проводиться дослідження.

В розділі "Розробка системи бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя" зазначено важливість вдосконалення обліку в сучасних умовах реформування економіки України. Далі розглянуто особливості обліку фінансово-господарської діяльності установ охорони здоровя, зокрема, облік грошових коштів і видатків, облік розрахунків, облік необоротних матеріальних активів, облік запасів та облік заробітної плати. Як вияснилось, облік заробітної плати є одним з найтрудомісткіших процесів облікової роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...