WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

В кошторисі установи кількість таких відвідувань визначається, виходячи з числа лікарів, що ведуть прийом по окремих спеціальностях і години прийому лікерем хворих, окремо в поліклініці і при поданні допомоги вдома, по встановленій нормі прийому хворих за годину.

Шляхом складання числа відвідувань хворими лікарів по всіх спеціальностях визначається загальне число відвідувань по установі.

Дані про число ліжок і ліжко-днів, проведених хворими в стаціонарах, а також відомості про кількість лікарських посад і відвідувань лікарів в амбулаторно-поліклінічних установах відображаються в річних і квартальних звітах установ. Необхідно перевірити достовірність цих звітних даних і на основі одержаних відомостей визначити причини відхилення від плану.

В складі витрат на поточне утримання установ охорони здоровя домінуюче місце займають витрати на заробітну плату. Тому дуже важливо приділити максимум уваги перевірці правильності витрат коштів на заробітну плату.

Основні задачі ревізії: дотримання діючого законодавства по питаннях заробітної плати в бюджетних установах, оцінка ефективності використання персоналу, стану внутрішньогосподарського контролю.

В процесі ревізії розрахунків з робітниками і службовцями вивчаються первинні документи по нарахуванню заробітної плати, платіжні відомості, штатні розписи, тарифні ставки.

Ревізуючи повинен перевірити, чи немає перевитрачання фонду заробітної плати та встановити, чи не порушуються штати і ставки заробітної плати, чи немає випадків посадових окладів в більших розмірах ніж передбачено законодавством і тарифікацією.

При обчисленні фонду заробітної плати з розрахунку на штат, необхідно перевірити правильність визначення чисельності працівників (число ставок) на початок і кінець року і середньорічну, а також середню ставку заробітної плати. При цьому чисельність на початок планового року повинна максимально наближатися до звітних даних на кінець попереднього року, а середньорічна до фактичного розгортання мережі або укомплектування штату.

Поточний контроль за витрачанням фондів заробітної плати здійснюється при фінансуванні. При цьому фінансові органи враховують дані про укомплектування штатів лікувальних установ, виконання планів розгортання мережі і контингентів, а також про використання фондів заробітної плати за попередній звітний період.

В подальшому контроль за витрачанням асигнувань на заробітну плату проводиться при перевірці правильності і своєчасності доведення кошторисів до бюджетних установ, а також при ревізіях і перевірках. [6, с.92]

В кошторисах лікувальних установ кількість посад по їх найменуваннях і групах встановлюється у відповідності із затвердженими Міністерством охорони здоровя штатними нормативами медичного, фармацевтичного персоналу та працівників столових і кухонь, а також типовими штатами адміністративно-управлінського персоналу.

Перед тим, як приступити до перевірки правильності встановлення штатів лікувальної установи, слід ознайомитися з обсягом роботи, встановленим вищестоящою організацією.

При застосуванні штатних нормативів і типових штатів слід мати на увазі, що вони є максимальними, тому для конкретних установ штати повинні затверджуватись в межах планового фонду заробітної плати і бюджетних асигнувань, встановлених для області, міста, району.

Перевірка правильності прийнятого за кошторисом установи штату полягає головним чином у співставленні відповідності його штатним нормативам і типовим штатам, а також штатному розпису.

Перевіряючи відповідність фактичних штатів штатним нормативам і типовим штатам, необхідно також зясувати правильність зазначеної в кошторисах перехідної чисельності, правильність і реальність намічених строків до укомплектування штатів, правильність обчислення середньорічного штату. Також по розгорнутих установах слід перевірити, чи немає фактів, коли штат медичних та адміністративно-господарських працівників було набрано задовго до введення в експлуатацію установи і працівники використовувались не за призначенням.

Після перевірки штатів слід приступити до перевірки правильності встановлення посадових окладів.

Перш за все потрібно встановити правильність тарифікації працівників, ставки заробітної плати і посадові оклади яких встановлюються в залежності від стану роботи та освіти, а також правильність оформлення тарифікаційних списків.

Необхідно звернути увагу на правильність встановлених надбавок до їх окладів в звязку з присвоєнням в порядку атестації вищої чи першої кваліфікаційної категорії для лікарів та фармацевтів та першої кваліфікаційної категорії – для середніх медичних працівників.

Обгрунтованість виплати заробітної плати працівникам установ охорони здоровя перевіряється на підставі даних та відомостей документів про фактично відпрацьований час і обсяг виконаної роботи.

Повсякденний облік фактичної роботи кожного працівника проводиться по табелю, який ведеться по кожному відділенню або лікарні в цілому. Табель підписується головним лікарем і старшою медичною сестрою і разом з табелем обліку роботи адміністративно-господарського та іншого підсобного персоналу є підставою для складання розрахункової відомості.

В лікарнях, як правило, складаються щомісячні графіки роботи медичного персоналу по кожному відділенню або по лікарні в цілому. Для перевірки правильності обліку відпрацьованого часу необхідно порівняти табелі фактичної роботи з графіками і зясувати причини розбіжностей, якщо вони є.

Одночасно правильність нарахування заробітної плати слід перевірити по особових рахунках працюючих, наказах про призначення і звільнення працівників і в разі потреби по трудових книжках. Такий спосіб перевірки інколи забезпечує виявлення фактів незаконного нарахування заробітної плати на вигаданих осіб, а також осіб, звільнених з установи, або таких, що одержали за даний період допомогу по тимчасовій непрацездатності.

При перевірці правильності виплати заробітної плати за роботу за сумісництвом, слід врахувати, що лікарям і середньому медичному персоналу робота за сумісництвом дозволяється як у своїй так і іншій установі. Оплата сумісництва проводиться за фактично відпрацьований час, але не більш як 0,5 окладу по основній посаді.

Керівникам установ охорони здоровя робота за сумісництвом може бути дозволена завідуючими облздороввідділами не більш як на половину ставки заробітної плати, при умові виконання роботи за сумісництвом поза часом основної роботи. При цьому головним лікарям дозволяється робота тільки в своїй установі на посаді лікаря.

При роботі лікарів і середнього медичного персоналі за сумісництвом в своїй установі слід перевірити чи ведеться роздільний облік робочого часу по основній посаді і за сумісництвом, і чи немає випадків, коли під виглядом оплати роботи за сумісництвом проводиться доплата до основного окладу працівника, хоч він і не працює додатково понад час, що належить по основній посаді.

Якщо медичні працівники працюють за сумісництвом в різних установах, проводиться зустрічна перевірка годин роботи по основній посаді і за сумісництвом в обох установах.

Серйозну увагу необхідно приділити перевірці інших виплат персоналу: за тимчасове заміщення працівників через хворобу, відпустки, відрядження, оплати нічних чергувань лікарів, оплату за роботу в святкові або вихідні дні.

Робота медичного персоналу в святкові дні в графіки їх роботи не повинна включатися. Праця залучених до роботи в ці дні медичних та інших працівників повинна оплачуватись у подвійному розмірі.

Також перевіряється законність та правильність вирахування середнього заробітку для виплати відпусток; виплати вихідної допомоги при звільненні працівників; обгрунтованість оплати вимушених прогулів і т.д.

У випадку виявлення переплат по заробітній платі ревізор приймає міри по утриманню з винних надлишково виплачених сум. Недоплачена робітникам заробітна плата повинна бути виплачена у встановленому порядку.

При перевірці канцелярських і господарських видатків у першу чергу перевіряється обгрунованість кошторисних призначень. В кошторисах установ охорони здоровя є такі показники, як кубатура і площа приміщень, їх необхідно порівняти з даними технічної документації. Співставлення кошторисних витрат з фактичними дозволяє виявити допущені надмірності, або навпаки, недостатність передбачених витрат, що призводить до незадовільного обслуговування хворих і погіршення лікувальної роботи.

Перевірка фактичних господарських витрат проводиться по кожному виду видатків окремо. При перевірці канцелярських і поштово-телеграфних видатків звертається увага на правильність проведених витрат по передплаті газет і журналів, з урахуванням вказівок про обмеження відомчої передплати періодичних видань.

По видатках на опалення слід перевірити додержання норм витрат палива, встановлених для даної місцевості, порядок обліку і списання палива на витрати; якщо є по паливу перевитрати, зясувати причини – чи не був замінений один вид палива іншим, більш дорогим чи, забезпечено належне зберігання палива.


 
 

Цікаве

Загрузка...