WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

При перевірці витрачання коштів на заробітну плату слід, зокрема перевірити правильність встановлення і застосування ставок заробітної плати, виплат за заміщення і сумісництво відповідно до чинних нормативних актів; чи не допускались виплати за невідпрацьований час (за час перебування працівників у відпустках, на лікуванні, тощо), а також чи не допускались списання по фіктивних відомостях на виплату заробітної плати, по відомостях минулих років (за минулі періоди), на підставних і вигаданих осіб; правильність підсумків у відомостях на виплату заробітної плати, чи не допускались у відомостях підчистки, дописки і виправлення цифр з метою збільшення суми виплаченої заробітної плати. Чи правильним є утримання податків із заробітної плати працівників установи і чи були своєчасними і повними перерахування їх до бюджету, а також відрахування до державних цільових фондів, правильність відображення цих операцій по бухгалтерському обліку.

Ревізія канцелярських і господарських витрат проводиться шляхом перевірки правильності застосування діючих норм, цін і тарифів на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію; чи не завищувались у документах на оплату господарських та інших витрат показники, від яких залежить розмір оплати. По витратах на утримання автотранспорту перевіряється правильність застосування норм витрат паливно-мастильних матеріалів, заповнення маршрутних листів, використання автотранспорту за призначенням; витрати на поточний ремонт перевіряється шляхом вивчення правильності складання кошторисів на такий ремонт.

При проведенні ревізії перевіряється повнота оприбуткування продуктів харчування та правильність списання їх на витрати, чи не мали місця зловживання шляхом фальсифікації отримувачами документів постачальників продуктів харчування, штучного зниження кількості продуктів, які надійшли до установи по накопичувальних відомостях, завищення деяких показників діяльності установи.

Ревізія витрат на придбання медикаментів повинна ставити за мету перш за все ретельну перевірку забезпечення збереження державних коштів, їх ощадливого та доцільного витрачання. Ревізія проводиться шляхом ретельного дослідження документів (рахунків, накладних) на придбання медикаментів, їх оприбуткування, вимог на видачу медикаментів, історій захворювань, правильності застосування цін та таксування оплачених рахунків. Особлива увага приділяється перевірці повноти оприбуткування і правильності списання на витрати наркотичних, дефіцитних і дорогих медпрепаратів.

Наслідки ревізії оформляються актом, який підписується керівником ревізійної групи, керівником та головним бухгалтером установи. (Додаток 11)

3.2. Інвентаризація в системі контролю фінансово-господарської діяльності.

Згідно з інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, що затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98р. №90 встановлено єдині вимоги щодо порядку інвентаризації установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, зокрема, це стосується і установ Міністерства охорони здоровя.

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна.[28, с.14]

Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно від його місцезнаходження, і всі види фінансових зобовязань. Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням та за матеріально-відповідальними особами. Основними завданнями інвентаризації є:

 • виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на реєстраційних, бюджетних, валютних та поточних рахунках;

 • дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей;

 • перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі щодо якої термін позовної давності минув, та інших статей балансу.

Установи охорони здоровя зобовязані проводити інвентаризацію:

 • будівель, споруд та інших нерухомих обєктів – не менше одного разу в три роки;

 • інших основних засобів, МШП не менше одного разу на рік. Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше першого жовтня;

 • капітальних робіт інвентарного характеру і капітальних ремонтів - не менше одного разу на рік, але не раніше першого грудня;

 • молодняка тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів і сімей бджіл – не менше одного разу на квартал;

 • готових виробів, сировини та матеріалів, пального, кормів, фуражу та інших матеріалів – не менше одного разу на рік, але не раніше першого жовтня;

 • продуктів харчування і спирту – не менше одного разу на квартал;

 • грошових коштів, грошових документів, цінностей та бланків суворої звітності – не менше одного разу на квартал;

 • реєстраційних, бюджетних, валютних та поточних рахунків – у міру отримання виписок банків;

 • розрахунків платежів до бюджету – не менше одного разу на квартал;

 • розрахунків установи з вищестоящою організацією – не менше одного разу на квартал;

 • розрахунків з дебіторами та кредиторами - не менше двох разів на рік, розрахунків у порядку планових платежів і з депонентами - не менше одного разу на місяць.

  Проведення інвентаризації є обовязковим: [28, с.15]

  • перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім випадків передбачених вище;

  • при зміні матеріально-відповідальних осіб (на день прийняття-передання справ);

  • при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів);

  • після пожежі або стихійного лиха – терміново після ліквідації пожежі або стихійного лиха;

  • у випадку ліквідації установи;

  • згідно з розпорядженням судових та слідчих органів;

  • при передачі майна установи в оренду;

  • при передачі установ або їх структурних підрозділів із одного підпорядкування в інше (на встановлену дату передачі).

  Для проведення інвентаризації в Тернопільській обласній клінічній лікарні наказом головним лікарем створюється комісія з числа працівників установи за обовязкової участі головного бухгалтера. Інвентаризаційну комісію очолює керівник установи чи його заступник. Наказом установлюються також терміни початку та закінчення робіт з проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку.

  При проведенні інвентаризації основних засобів слід перевірити:

  • наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів, та ін.);

  • наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації;

  • наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування.

  При виявленні розходжень і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації необхідно в ці документи внести відповідні виправлення й уточнення.

  Під час інвентаризації в даній установі комісія в обовязковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих обєктів і їхні інвентарні номери. У випадку відсутності технічної документації про це вказується в описах – у графі "Примітка".

  Машини, обладнання та інші обєкти перевіряються за заводськими номерами і заносяться в описи окремо, зі вказівкою інвентарного номера.

  Основні засоби записуються в описі під найменуванням відповідно з основним призначенням обєкта. (Додаток 12)

  Інвентаризація матеріалів, продуктів харчування, палива, продукції підсобних сільських господарств, інших матеріальних запасів проводиться за місцем зберігання та окремо за матеріально-відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації записуються в описи за кожним окремим найменуванням із вказівкою номенклатурного номера, виду, групи, сорту і кількості (рахунком, вагою або мірою).

  На виявленні при інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріальні цінності додатково складаються акти, в яких вказуються причини, ступінь і характер псування матеріальних цінностей, а також винні особи, які допустили їх псування.

  МШП інвентаризуються за їх місцезнаходженням та за матеріально-відповідальними особами. Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предмета. МШП заносяться до описів за найменуваннями відповідно до номенклатурних номерів і в одиницях виміру, що прийняті у бухгалтерському обліку.

  МШП, які стали непридатними, але не списані, до інвентаризаційної відомості не вписуються, а складається акт зі вказівкою часу експлуатації, причин непридатності, можливості використання цих предметів у господарських цілях. При цьому в записах робляться відмітки про непридатність.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...