WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Розглянемо основні функції і режими роботи АРМ обліку фінансово-розрахункових операцій. Головне меню включає пять основних режимів: введення інформації, виписування документів, видачу звітів, спеціальні режими і сервісне обслуговування.

Робота в режимі "Введення інформації" включає такі підрежими: введення з документів, протокол введення, звіт касира, сальдо поточне.

Робота в режимі "Виписування документів" дає користувачеві можливість автоматичного виписування чотирьох бухгалтерських документів: прихідного касового ордера, видаткового касового ордера, платіжної вимоги, платіжного доручення.

Робота в режимі "Видача звітів" передбачає виконання розрахунків і одержання відеограм або друку машинограм. На екрані зявляється меню, з якого можна вибрати необхідну звітну форму, виводиться класифікатор рахунків, і користувач вибирає субрахунок, по якому буде видана інформація.

Робота в режимі "Спеціальні режими" включає такі функції, як коригування початкових сальдо, перехід на новий місяць, введення даних із гнучкого магнітного диска, копіювання, введення класифікаторів.

Робота в режимі "Сервіс функцій" забезпечує виконання деяких функцій по настроюванню АРМ і дозволяє читати інструкцію.

Підрежим "Візитна картка" уможливлює введення основних реквізитів установи.

Отже, при впровадженні АРМ в установах охорони здоровя зявляється можливість автоматизувати всі операції обліку, аналізу і контролю і отримувати в будь-який момент інформацію, необхідну для управління фінансово-господарською діяльністю. При такій системі ведення обліку керівники установи і відповідні посадові особи можуть мати достовірну поточну інформацію про фінансово-господарську діяльність установи станом на момент запиту. Це дозволяє підсилити дієвість керівництва, оперативно проконтролювати прийняті рішення, а отже, підвищити ефективність і значення бухгалтерського обліку – однієї з універсальних функцій управління діяльністю установи.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.

3.1. Основні положення ревізії і контролю фінансово-господарської діяльності установ охорони здоров'я.

Основна і найбільш дійсна форма контролю – ревізія – являє собою сукупність різних прийомів і способів перевірки документів, бухгалтерської і оперативної звітності, грошових коштів і матеріальних цінностей, які відображають законність і цілеспрямованість фінансово-господарських операцій. [6, с.12]

Основними завданнями ревізій установ охорони здоров'я є: перевірка забезпечення керівництвом установи виконання чинних законодавчих актів та інших нормативних актів щодо фінансової діяльності; правильність та обгрунтованість розрахунків кошторисних призначень, виконання кошторисів витрат і основних виробничих показників, використання коштів за цільовим призначенням, забезпечення ощадливого витрачання та збереження коштів і матеріальних цінностей , дотримання фінансової дисципліни , правильність і достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. [43, с.20].

При ревізіях установ охорони здоров'я необхідно перевіряти:

  • обгрунтованість розрахунків кошторисних призначень;

  • виконання плану по сітці, штатах і контингентах;

  • правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірність звітності;

  • збереження грошових коштів і матеріальних цінностей , дотримання встановлених норм використання матеріальних і грошових засобів;

  • ефективність витрат на капітальний ремонт, придбання обладнання і інвентаря;

  • правильність витрачання фонду заробітної плати ;

  • законність і правильність утворення і використання позабюджетних коштів.

Фінансові органи, що здійснюють фінансування установ охорони здоровя, повинні систематично контролювати правильність планування видатків та цільове використання бюджетних асигнувань. Фінансовий контроль проводиться шляхом документальних ревізій і перевірок.

Обєктом ревізії в Тернопільській обласній клінічній лікарні є її фінансово-господарська діяльність.

Підготовка ревізії починається з підбору учасників її проведення. Склад і кількість учасників визначається з таким розрахунком, щоб були перевірені всі основні питання діяльності наміченого до ревізії обєкту. Після того, коли визначені усі учасники ревізії, і необхідно з їх числа найбільш досвідченого призначити керівником ревізії. Керівник ревізії повинен забезпечити правильну розстановку сил на місці, слідкувати за повнотою та якістю перевірки окремих учасників обєкта, надавати учасникам ревізії практичну допомогу в роботі, керувати оформленням результатів ревізії.

При призначенні ревізії в установах охорони здоровя ревізорам необхідно познайомитися у відповідному фінансовому органі з показниками сітки установи охорони здоровя, штатами та фондами заробітної плати, що передбачені планом на період, що підлягає перевірці, зі звітами про виконання кошторису, а також з актами попередніх ревізій та рішеннями по них. [37, с.15]

Крім того, ревізори повинні вирішити, які підвідомчі установи підлягають ревізії одночасно з провіряючим керівним органом і виходячи з цього визначити склад ревізійної групи для виконання наміченої роботи.

До перевірок і ревізій установ охорони здоровя, які проводяться контрольно-ревізійним апаратом, необхідно залучати працівників фінансових органів, що фінансують ці установи.

Питання, які підлягають перевірці в Тернопільській обласній клінічній лікарні повинні бути передбачені в розробній програмі ревізії. Якщо ревізія проводиться по дорученню вищестоящих фінансових органів, то їх задачі визначаються спеціальною програмою, затвердженою цими органами. По прибуттю в установу, де назначена перевірка, ревізори предявляють керівнику установи відповідне посвідчення на право проведення ревізії, а також інформують про цілі перевірки.

На початку повної документальної ревізії потрібно організувати інвентаризаційні комісії для перевірки грошових і основних засобів, інвентаря, матеріалів, продуктів харчування та медикаментів. Для цього попередньо виясняють всі місця зберігання цінностей, помічаються види цінностей, які підлягають інвентаризації і оприділяється число осіб, необхідних для їх проведення. Інвентаризацію цінностей необхідно проводити в перші дні ревізії, додержуючись при цьому принципу раптовості.

На кінець, потрібно оприділити ділянки роботи для кожного ревізора і скласти графік проведення ревізії з вказанням конкретних строків проведення тих чи інших перевірок.

Ревізія в Тернопільській обласній клінічній лікарні проводиться не рідше одного разу на два роки. Термін проведення ревізій як правило 30 робочих днів .

Проведенню ревізії повинна передувати підготовка, вивчення матеріалів, які стосуються діяльності та фінансового стану установи. На основі вивчення цих матеріалів розробляється програма ревізії в якій визначаються період ревізії , її мета та основні питання , на яких слід зосередити увагу.

Програма ревізії затверджується керівництвом відповідного структурного підрозділу, яке перевіряє підготовленість учасників до проведення ревізії і дає їм необхідні інструктивні вказівки.

На основі затвердженої програми ревізії складається план її проведення з визначенням конкретних завдань, виконавців, термінів виконання. В період ревізії при необхідності до програми ревізії і плану її проведення вносяться зміни та доповнення.

Ревізія установ охорони здоров'я проводиться шляхом перевірки дотримання чинних законодавчих та нормативних актів, уважного і всебічного вивчення наявних бухгалтерських документів, перевірки правильності відображення в обліку операцій з грошовими коштами і матеріальними цінностями; перевірки зберігання грошових коштів і матеріальних цінностей, організації їх інвентаризації, ретельної перевірки правильності розрахунків з бюджетом, перевірки правильності проведення індексації.[16, с.77]

При виявленні фактів порушення законів України, постанов Верховної ради України, нормативних актів Президента України та Кабінету Міністрів України , а також нормативних актів міністерства охорони здоров'я фактів незаконного і нецільового витрачання бюджетних коштів, приховування від бюджету належних належних йому платежів та інших порушень фінансової дисципліни або зловживань, перевіряючі повинні отримати письмові пояснення від посадових та інших причетних до цього осіб, а також встановити розмір заподіяних збитків, причини і обставини їх виникнення, осіб з вини яких вони допущені.

При виявленні недостач, фактів розкрадання грошових коштів, матеріальних цінностей та інших зловживань працівники контрольно-ревізійної служби невідкладно передають матеріали ревізій правоохоронним органам для проведення розслідування.


 
 

Цікаве

Загрузка...