WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Для реалізації функціональних задач створюється інформаційна база з використанням трикатегорійного АРМ бухгалтера.

АРМ бухгалтера I категорії доцільно створювати на місцях виникнення інформації( відділи), АРМ бухгалтера II категорії – в бухгалтеріях в секторі з обліку праці і заробітної плати і АРМ бухгалтера III категорії – в управлінні установою.

Отже, при впровадженні АРМ виникає можливість автоматизувати всі операції обліку і контролю та отримувати за запитом у будь-який час інформацію, необхідну для управління виробничо-господарською діяльністю. При такій системі ведення обліку, керівники установ і відповідні посадові особи можуть мати достовірну поточну інформацію про її діяльність щодо стану на момент запиту. Це дозволяє посилити дієвість керівництва, оперативно проконтролювати прийняті рішення, а значить підвищити ефективність і роль бухгалтерського обліку – однієї із універсальних функцій управління діяльністю установи.

Вказані цілі повинні досягатись за рахунок:

 • раціонального та ефективного розподілу робіт між працівниками обліку, оснащеними АРМ і ЕОМ;

 • максимального наближення користувачів до інформаційних ресурсів і до процесу вирішення обліково-аналітичних, інформаційно-довідкових та інших завдань;

 • проведення економічного аналізу в інтерактивному режимі;

 • підвищення рівня автоматизації обробки даних за рахунок розширення кола внутрішніх засобів АРМ нерегламентованих завдань.

З метою підвищення ефективності обліку і контролю фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоровя, процес автоматизації повинен охоплювати всі операції, які проводять установи.

Так, АРМБ фінансово-господарської діяльності в Тернопільській обласній клінічній комунальній лікарні включає: АРМ заробітної плати , АРМ основних засобів і матеріальних цінностей.

У Тернопільській обласній клінічній комунальній лікарні в управлінні діяльністю використовують автоматизовану систему по обліку заробітної плати.

Автоматизація бухгалтерського обліку заробітної плати робить можливим виконання таких функцій:

Розрахунок заробітної плати в цілому по організації та вибірково для окремих співробітників:

 • розрахунок відпусток;

 • формування зведених даних по заробітній платі;

 • обчислення авансу;

 • розрахунок різноманітних видів нарахувань;

 • розрахунок різноманітних видів утримань;

 • ведення довідників;

 • закриття місяця (року) ;

 • друкування машинограм.

В АРМ з обліку заробітної плати передбачено також виконання сервісних функцій та роботу з базами даних. [66, с.158].

АРМ з обліку заробітної плати робить можливим введення, перегляд і коригування вхідних і розрахункових даних, виведення результатів розв'язання задач на екран і друк. Передбачено також захист інформації від несанкціонованого доступу і зберігання інформації (створення архівних файлів).

Основою розрахунків є довідник особових рахунків та інші довідники, що містять усю нормативно-довідкову інформацію. Іншим компонентом розрахунків і архівні файли нарахувань, які дозволяють автоматизувати розрахунки по різних видах нарахувань і утримань, а також перерахунки.

Особливістю АРМ є його дружне ставлення до користувача: усі режими передбачають максимум зручностей з точки зору розрахунків і в той самий час запитують мінімум інформації, якою звичайно є відпрацьований час (година, доба) за відповідні періоди оплати ( відпустка, лікарняні, нічні години). Виконання розрахунків АРМ реалізується за допомогою різноманітних режимів. У АРМ з обліку заробітної плати виділено п'ять основних функцій:

а) ведення картотеки;

б) розрахунок заробітної плати;

в) друкування машинограм;

г) закриття місяця;

д) різні функції.

Крім того, передбачено сервісні засоби, призначені для адаптації і перестроювання АРМ.

Режим "Картотека" включає такі підрежими, як ведення довідника особових рахунків працюючих, довідників постійних видів утримань, перегляд і створення архівних файлів по співробітниках.

Довідники можуть містити інформацію у грошових сумах або у відсотках.

Режим " Розрахунок заробітної плати" призначений для виконання усіх розрахунків відповідно до закладених в програмі алгоритмів нарахувань і утримань по кожному працівникові. Він містить три підрежими : розрахунок нарахувань і утримань за табельним номером, пакетний режим утримань , розрахунок планового авансу.

Режим "Друк машинограм" призначений для друку звітних зведень. За першу половину місяця друкується платіжна відомість на видачу авансу. Після закінчення місяця друкуються усі необхідні зведення як по підрозділу, так і по установі в цілому.

При цьому насамперед аналізують відомість "Журнал контрольних чисел" по кожному підрозділу, яка призначена для довідкових цілей і контролю різних видів нарахувань і утримань. Після цього друкують "Платіжну відомість" за другу половину місяця", "Відомість розподілу заробітної плати по категоріях і видах оплати ", "Відомість розподілу заробітної плати по шифрах виробничих затрат", розрахункові листки.

Для АРМ з обліку заробітної плати розроблена програма "Сервісні засоби". Ця програма включає в себе сім підрежимів:

 • настроювання кольору;

 • настроювання реквізитів на значність;

 • візитна картка;

 • ведення класифікаторів;

 • таблиця входження;

 • ведення таблиць податків.

  Режим "Настроювання кольору" дозволяє змінити кольорову палітру АРМ з обліку заробітної плати. Бухгалтер може сам визначити кольори , з якими йому буде приємно працювати.

  Режим "Настроювання реквізитів" дає змогу встановити розмірність таких ключових реквізитів, як табельний номер, код підрозділу, податковий номер. Максимальна довжина поля кожного реквізиту – 9 символів.

  У режимі "Візитна картка" заносяться реквізити установи – такі, як найменування, назва установи, розрахунковий рахунок, відділення банку, ідентифікаційний код лікарні, поштова адреса, прізвище, ініціали бухгалтера. Ці дані необхідні для оформлення платіжних відомостей, платіжних доручень.

  У режимі "Ведення класифікатора" бухгалтеру надана можливість створення баз нормативно-довідкової інформації – таких, як довідник відділень лікарні, список категорій працюючих, список працюючих пенсіонерів, довідник професій, календаря, тощо.

  Для гнучкості роботи АРМ передбачений режим "Таблиця входжень". Остання призначена для занесення виду оплат в один із фондів оплати праці, для внесення виду оплат у суми для розрахунку відпустки та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, для розрахунку по середньому заробітку та ін.

  Бухгалтер, при необхідності, може змінювати податкову таблицю з урахуванням зміни ставок податків. Для цього досить увійти у режим "Таблиця податків" і внести відповідні зміни.

  Функціональне призначення АРМ з обліку основних засобів полягає у вирішенні на ПЕОМ таких завдань, як:

  • документування операцій щодо руху основних засобів;

  • організація обліку наявності і руху основних засобів, складання звітів;

  • розрахунок зношення основних засобів;

  • організація поточного обліку ремонту основних засобів, складання звітів.

  Найпростішу і найзручнішу для користувача технологію представляють системи обробки, які оперують табличним, або сторінковим поданням інформації. Незалежно від фізичного представлення даних ЕОМ, внутрішньо машинна інформаційна база АРМ має включати такі файли:

  • допоміжні файли первинних документів з обліку основних засобів;

  • довідкові файли кореспонденції рахунків за операціями руху основних засобів, їх зношення та ремонту;

  • довідковий файл – класифікатор синтетичних рахунків;

  • допоміжні файли регламентних вихідних реєстрів – машинограм поточного обліку і форм звітності;

  • інформаційний файл інвентарного обліку наявності основних засобів;

  • інформаційний файл руху основних засобів за звітний місяць;

  • інформаційний вхідний файл – сальдо за синтетичними субрахунками;

  • інформаційний файл пробігу транспортних засобів;

  • інформаційний файл бухгалтерських записів за звітний період за субрахунками.

  АРМ бухгалтера з обліку фінансово-розрахункових операцій призначене для одержання на персональних ЕОМ аналітичних і синтетичних регістрів по субрахунках з обліку грошових коштів.

  В основу розробки АРМ покладені системи регістрів таких форм: відомість аналітичного обліку, відомість синтетичного обліку, аркуш-розшифровка, оборотно-сальдовий баланс.

  Для оперативної роботи передбачена можливість перегляду і друку протоколу введеної інформації реєстрів прихідних і видаткових ордерів, звіту касира, платіжних доручень і вимог.

  Технологічний процес обробки інформації у бухгалтерії організовують таким чином: первинні документи по субрахунках вводяться в ПЕОМ, після чого одержують контрольний протокол і підсумки введених за поточний період документів і відтак друкують (переглядають) необхідні звітні регістри, водоночас нагромаджуючи дані у базі даних.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...