WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

2.4. Облік заробітної плати та розрахунків по ній.

Оплата праці в бюджетних установах регламентується Кодексом Законів України "Про державну службу", "Про працю", "Про оплату праці", "Про відпустки".

В бюджетних установах праця носить доцільний характер і направлена вона на людину або суспільство в цілому.

Згідно Закону України "Про оплату праці", введеним постановою ВР України від 2 квітня 1995 року – основною є заробітна плата (винагорода) за виконання робіт, у відповідності до встановлених посадових обов'язків. Вона встановлена у вигляді місячних ставок і посадових окладів.

Додаткова заробітна плата – це грошова винагорода за працю понад встановлені норми або за особливі умови праці: доплати за сумісництво; доплати за сумління; доплати за розширення зон обслуговування; доплати за за виконання збільшення обсягу робіт; за роботу у святкові дні; за зверхурочну роботу; за роботу у нічний час; за виконання додаткових робіт; за особливі умови оплати праці; надбавки за більш високу кваліфікацію (за знання та застосування іноземних мов і т.д.).

Основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати становлять фонд заробітної плати. Фонд заробітної плати визначається згідно із Інструкцією Мінстану України від 11.12.1995 року №323.

Джерелами виплати заробітної плати є бюджетні та позабюджетні кошти, які складають єдиний фонд бюджетних установ.

У видатках бюджетних установ заробітна плата займає найбільшу питому вагу (приблизно до 70%), тому зростає роль організації її обліку.

Типовими формами обліку документації по заробітній платі, які використовуються при ручній та автоматизованій їх обробці, є:

 • форма №389 "Платіжна відомість на виплату планового авансу";

 • форма №320 "Журнал обліку виданих роздавачем грошей на виплату заробітної плати;

 • форма №49 "Розрахунково-платіжна відомість";

 • форма №405 (меморіальний ордер №5);

 • форма №КО-2 "Видатковий ордер".

Перед обліком в бюджетних установах ставляться такі завдання: [52, с.33]

 • Контроль за своєчасністю виходу на роботу, виходу з роботи та механізмом робочого часу;

 • Контроль за дотриманням штатної дисципліни;

 • Контроль за правильністю та своєчасністю нарахування заробітної плати та утримань з неї;

 • Контроль за дотриманням фонду заробітної плати;

 • Контроль за своєчасністю розрахунків по заробітній платі;

В бюджетних установах чисельність працюючих визначається штатним розписом (Додаток 10), який затверджується разом з єдиним кошторисом доходів і видатків.

Весь персонал бюджетних установ в залежності від виконуючих функцій можна поділити на такі групи:

 • основний персонал – на них покладені функції, заради яких функціонує сама установа; до них відносяться: професорсько-викладацький склад, лікарі, службовці і т.д.;

 • допоміжний – обслуговувати основних робітників під час роботи – учбово-методичний персонал, медсестри;

 • адміністративно-господарський і молодший обслуговуючий персонал. Їх задача – забезпечити узгодженість роботи між структурними підрозділами: бібліотекарі і т.д.; утримання приміщень.

  В бюджетних установах облік руху персоналу веде відділ кадрів на підставі наказів керівника установи чи керівників вищестоящих організацій.

  Облік використання робочого часу ведуть у табелях виконання робочого часу, при цьому в бюджетних установах штатним розписом не передбачено спеціальної посади табельника.

  Табель відпрацьованого робочого часу є основним документом, згідно з яким бухгалтерія проводить нарахування заробітної плати. В цьому документі по кожному підрозділі бюджетної установи на протязі місяця по кожному працюючому проставляється кількість відпрацьованого часу або відсутність на роботі. Підписаний табель 1 або 2 підписами раз в місяць здаються в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

  В бюджетних установах робоча неділя складає 40 годин, однак для лікарів передбачено скорочений робочий день. По зазначених категоріях ведеться сумовий облік відпрацьованого часу в неділю або рік.

  Облік використання робочого часу ведуть в календарних або академічних годинах.

  Крім табельного обліку в бюджетних установах проводять нормування виконаних робіт в годинах. Наприклад, для медичних працівників встановлюються норми прийому хворих.

  Усі бюджетні установи працюють по графіку 5-ої або 6-ої робочої неділі. Контроль приходу чи виходу з роботи в окремих бюджетних установах здійснюють по пропусках або по рапортно-відомчій таблиці.

  Основними формами оплати праці в бюджетних установах є почасова та відрядна, які мають певні особливості застосування. Так, почасова виступає у вигляді штатного окладу системи оплати праці, згідно із якою працівникам встановлюють посадовий оклад в залежності від посади та деяких факторів. Розмір окладу збільшується за наявністю наукового ступеня.

  В бюджетних установах почасова оплата праці виступає також у вигляді погодинної.

  Основними факторами які впливають на розмір заробітної плати в бюджетних установах є: освіта, вчені звання, науковий ступінь, присвоєна категорія.

  Для виконання окремих видів робіт бюджетних установ можуть залучатися нештатні працівники.

  Відрядна оплата праці, а також преміювання в бюджетній сфері мають обмежений характер. Поряд з загальними формами оплати праці існує і ряд особливостей. В Тернопільській обласній комунальній клінічній лікарні, як і в інших медичних закладах щороку проводиться тарифікація працівників в процесі якої складають тарифікаційний список, який і служить підставою для нарахування заробітної плати.

  Деякі виплати проводяться, виходячи із середньомісячного заробітку за календарний або робочий день. До них належать:

  • відпустки, соціальні відпустки;

  • за виконання громадських державних обов'язків;

  • за час відрядження.

  Установи охорони здоров'я як і інші установи здійснюють відрахування до Пенсійного фонду в розмірі 32% від фонду заробітної плати, відрахування органам соціального страхування в розмірі 2,5%, а з 01.07.2001 р. — 3 % від фонду заробітної плати, відрахування в Фонд соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 2% з 22.02.2001, а 2,5% з 01.07.2001 р. від фонду заробітної плати.

  Із нахованої заробітної плати проводиться цілий ряд утримань: прибутковий податок, до Пенсійного фонду, по соціальному страхуванню на випадок безробіття, профспілкові внески, відрахування по виконавчих листах, різні штрафи і нарахування.

  Порядок утримання прибуткового податку регламентований Інструкцією про прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом Головної ДПА України від 21.04.1993 року №12 із змінами і доповненнями. Утримання за місцем основної роботи здійснюється по прогресивній шкалі, а за сумісництвом – у розмірі 20% заробітної плати. Відрахування до Пенсійного фонду здійснюють відповідно у розмірі 1% (якщо заробітна плата працівника становить не більше 150 грн.) і 2% (якщо заробітна плата працівника становить більше 150 грн.) від заробітної плати. Відрахування по страхуванню на випадок безробіття 0,5% і відрахування у Фонд соціального страхування 0,25 (якщо заробітна плата працівника становить не більше 150 грн.) і 0,5% (якщо заробітна плата працівника становить більше 150 грн.) [36, с.22]

  Облік заробітної плати є одним із найтрудомісткісних процесів облікової роботи, а тому його, як правило, проводять на ЕОМ. Техніка підрахунку зводиться до нарахування заробітної плати по кожному табельному номеру, а також узагальнення із заробітної плати по структурних підрозділах, видах оплат та утримання.

  Основним узагальнюючим документом є розрахунково-платіжна відомість. В бюджетних установах практикується виплата заробітної плати два рази в місяць: авансом за першу половину місяця і повний розрахунок за календарний місяць.

  Якщо проводиться виплата заробітної плати за неповний місяць, її розрахунок здійснюється на підстав і середньоденного виробітку. При розрахунку заробітної плати при погодинній оплаті праці кількість відпрацьованого часу множать на часову тарифікаційну ставку.

  Розрахунково-платіжна відомість підписується бухгалтером по оплаті праці та головним бухгалтером і затверджується керівником установи.

  В Тернопільській обласній клінічній лікарні облік оплати праці автоматизовано, працівникам на рахунки видається розрахунковий листок, в якому відображається сальдо заборгованості на початок періоду, який підлягає оплаті, проведення нарахування та утримання із заробітної плати і сальдо заборгованості на кінець періоду.

  У випадку неотримання заробітної плати праці працівникам, її сума депонується, про що касиром відображається в розрахунково-платіжній відомості та складається картка депонента в двох примірниках.

  Один примірник разом із розрахунково-платіжною відомістю передається в бухгалтерію для проведення відповідних облікових записів, а інший залишається в касі для виплати депонованої заробітної плати.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...