WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

У бухгалтерії облік надходження продуктів харчування здійснюється в накопичувальній відомості по оприбуткуванню продуктів харчування ф.399, яка складається по кожній матеріально відповідальній особі окремо. Записи в цю відомість здійснюються в кількісному і сумарному вираженні на підставі первинних документів. Після закінчення місяця у відомості підводяться підсумки. Накопичувальна відомість ф.300 є підставою для складання меморіального ордера 11 або зведення даних накопичувальних відомостей по оприбуткуванню продуктів харчування ф.398.

Облік виданих продуктів харчування ведеться в накопичувальній відомості по витрачанню продуктів харчування ф.399. Ця відомість складається на матеріально відповідальних осіб. Записи у відомість провадяться на підставі меню-вимоги ф.299. Після закінчення місяця у відомості підводяться підсумки, які визначають вартість витрачених продуктів харчування. При цьому звіряється кількість осіб, які харчувалися, з відомостями про фактичну наявність хворих. Накопичувальна відомість ф.399 є підставою для складання меморіального ордера 12 (зведення накопичувальних відомостей по видатках продуктів харчування ф.411).

Бухгалтерія установи систематично перевіряє дані складського обліку шляхом перевірки вищевказаних реєстрів аналітичного обліку, що ведуться на складі. Облікова інформації щодо продуктів харчування у бюджетних установах фіксується на субрахунку 232 "Продукти харчування" (відповідно 061 в старому Плані рахунків), що по відношенню до балансу є активним.

Типові проведення обліку надходження продуктів харчування та медикаментів у лікарню відображають такими проводками: [35, с.40]

Таблиця 2.8.

№ п/п

Зміст операції

Дт

Кт

1

Перераховано постачальникам за медикаменти

361

311, 313, 321, 323

2

Отримано установою від постачальників медикаменти

233

361

3

Перераховано постачальникам за продукти харчування:

 • Придбання здійснюється за рахунок бюджетних коштів

 • Придбання здійснюється за рахунок позабюджетних коштів

 • 361

  361

  311, 321

  313, 323

  4

  Отримано установою від постачальників продукти харчування (1)

  232

  361

  5

  Одночасно на суму ПДВ

  801, 802

  361

  6

  Отримано від постачальників продукти харчування (2)

  232

  361

  7

  Одночасно на суму ПДВ

  641

  361

  8

  Оприбутковано медикаменти, перевязувальні засоби і продукти харчування, що надійшли до установи у вигляді гуманітарної допомоги

  232, 233

  701, 702

  9

  Списано на підставі виправдних документів лікарські засоби і продукти харчування, що були придбані:

  • за рахунок бюджетних коштів;

  • за рахунок позабюджетних коштів

  801, 802

  811

  232, 233

  232, 233

  10

  Списано використані медикаменти і продукти харчування, що надійшли до установи як гуманітарна допомога

  813

  232, 233

  Тернопільська обласна клінічна лікарня у відповідності до "Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків" зобов'язані перед складанням річного звіту, але на раніше ніж 1 жовтня, проводити інвентаризацію матеріалів та МШП.

  Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюються інвентаризаційна комісії, яку очолює керівник з обов'язковою участю головного бухгалтера.

  В наказі на проведення на проведення інвентаризації вказуються терміни її початку і закінчення. При її проведенні проводиться обов'язковий підрахунок усіх матеріалів і МШП, фактичне їх встановлення та звірення з даними бухгалтерського обліку.

  У ході інвентаризації складається інвентаризаційний опис і порівняльна відомість. Після проведення інвентаризації проводяться засідання інвентаризаційної комісії, що приймає рішення про регулювання інвентаризаційних різниць. Усі виявлені надлишки підлягають оприбуткуванню після встановлення причин їх виникнення та винних осіб. Суми нестач отримуються з винних матеріально-відповідальних осіб. У випадку, коли особи не встановленні або стягнення з них неможливе за рішеннями слідчих чи судових органів суми нестач списуються за рахунок бюджетних установ. [28, с.18]

  Облік МШП ведеться на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", який поділяється на субрахунки:

  221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації";

  222"Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення";

  Наявність та рух МШП, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік, відображаються на субрахунку 221.

  Придбання МШП відображається за дебетом субрахунку 221 і кредитом відповідного субрахунку класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи", 6 "Поточні зобов'язання". Одночасно проводиться другий запис за дебетом відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредитом субрахунку 41 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".

  Вибуття МШП відображається за кредитом субрахунку 221 і дебетом субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".

  Бухгалтерський облік МШП характеризується такими записами: [35, с.41]

  Таблиця 2.9.

  п/п

  Зміст операції

  Дт

  Кт

  1

  2

  3

  4

  1

  Придбання МШП (вартість без ПДВ):

  а) що сплачені шляхом попередньої оплати;

  б) що сплачені після отримання МШП;

  в) одночасно проводиться запис (сума без ПДВ);

  г) сума ПДВ по МШП, що придбанні за рахунок коштів загального фонду;

  д) сума ПДВ з МШП, що придбанні за рахунок коштів спеціального фонду:

  • якщо ПДВ включено до податкового кредиту;

  • якщо ПДВ не включено до податкового кредиту;

  221

  221

  801,802,

  811-813

  801,802

  641

  811-813

  361,362,

  364

  675

  411

  361,362,

  364,675

  361,362,

  364,675

  361,362,

  364,675

  2

  Видача із складу в експлуатацію МШП:

  а) вартість до 10 грн. включно за 1-цю;

  б) вартість більше 10 грн. за 1-цю.

  411

  221/2

  221/1

  221/1

  3

  Оприбуткування лишків МШП, що виявлені при інвентаризації:

  а) на складі;

  б) в експлуатації.

  221/1

  221/2

  411

  411

  4

  Списання МШП, які стали непридатними для експлуатації

  411

  221

  5

  Оприбуткування вартості матеріалів, які отримані від ліквідації МШП (для ремонту і інших господарських потреб):

  а) що придбанні за рахунок коштів загального фонду бюджету;

  б) що придбанні за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

  231,234,

  235,238,

  239

  231,234,

  235,238,

  239

  681,701,

  702

  711,712,

  713

  Продовження таблиці 2.9.

  1

  2

  3

  4

  6

  Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від розбору МШП, що підлягають перерахуванню в дохід бюджету (золото, дорогоцінний метал)

  231,234

  642

  7

  Реалізація лишків МШП (неліквідів, що придбанні за рахунок коштів загального фонду):

  і одночасно інший запис на суму коштів, отриманих від реалізації

  411

  311,321,

  362,364

  675

  221

  801,802

  8

  Реалізація лишків МШП, що не використовуються і придбанні за рахунок коштів спеціального фонду бюджету:

  а) на суму коштів, отриманих від реалізації;

  б) на суму ПДВ.

  364,675,

  313,314,

  316,323,

  324,326

  364,675

  711-713

  741

  641

  9

  Списання виявлених при інвентаризації нестач МШП, віднесених за рахунок винних осіб

  і одночасно інший запис

  411

  363

  221

  642

  10

  Списання МШП, що прийняте на рахунок установи

  411

  221


   
   

  Цікаве

  Загрузка...