WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

В аптеці Тернопільської обласної клінічної лікарні лікарські засоби, що не підлягають предметно-кількісному обліку, обліковуються як в бухгалтерії, так і в аптеці за роздрібними цінами в сумарному (грошовому) вираженні.

Придбані і отримані аптекою лікарські засоби оприбутковуються на підставі рахунків постачальників. При надходженні зазначених матеріальних цінностей завідувач аптеки чи інша уповноважена особа здійснює перевірку на відповідність кількості і якості. Отримані і перевірені рахунки постачальників реєструються у книзі реєстрації рахунків, що надійшли до аптеки ф.б-МЗ, та передаються до бухгалтерії.

Відпуск лікарських засобів матеріально відповідальним особам з аптеки здійснюється за накладними (вимогами) ф.434 у двох екземплярах. Накладна (вимога) підписується зі сторони одержувача матеріально відповідальною особою відділення (залишається другий екземпляр накладної), а зі сторони, що відпускає лікарські засоби, - завідувачем аптеки чи його заступником (залишається перший екземпляр накладної). Накладна містить наступні характеристики відповідного обєкта обліку: повну назву лікарського засобу, розмір, фасування, лікарську форму, дозування, упаковку, кількість, ціну. Кожна накладна на видачу лікарських засобів таксується завідувачем аптеки чи його заступником, після чого накладні фіксуються у порядку номерів у книзі обліку протаксованих накладних (вимог) ф.7-МЗ. Наприкінці місяця в книзі ф.7-МЗ підраховується загальна сума по кожній групі ліків і загальна сума за місяць. На підставі зазначених даних складається звіт аптеки про надходження та витрачання медикаментів, перевязувальних засобів та виробів медичного призначення ф.П-МЗ, який служить підставою для списання видатків по лікарських засобах.

Склад лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, визначений наказом Міністерства охорони здоровя від 20.09.95 року за № 172 та Переліком Міністерства охорони здоровя від 30.06.94 року за № 117, з подальшими змінами і доповненнями. До зазначеної категорії препаратів відносяться: наркотичні лікарські засоби, психотропні лікарські препарати, отруйні лікарські засоби, лікарські засоби, що мають одурманюючу властивість, а також спирт етиловий. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоровя "Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних та комунальних закладах охорони здоровя" від 18.12.97 року за № 356 медичні заклади, що мають свої аптеки, повинні закуповувати зазначені препарати з аптечних складів (відповідно до попередньо укладених угод із зазначеними складами).

Облік зазначених препаратів здійснюється як у грошовому вираженні (у бухгалтерії та в аптеці), так і в кількісному в розрізі відповідних найменувань (в аптеці). Предметно-кількісний облік здійснюється в книзі предметно- кількісного обліку аптекарських запасів ф.8-МЗ. Зауважимо, що на кожне найменування, фасування, лікарську форму, дозування лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку (ПКО), відкривається окрема сторінка. Вибуття зазначених лікарських засобів у відділення оформлюється спеціальними накладними (вимогами), затвердженими керівником.установи, в яких проставляється штамп, печатка установи, зазначаються номери історій хвороби, прізвища, ім'я та по батькові хворих, для яких виписані ліки. Отримує лікарські засоби (ПКО) виключно матеріально відповідальна особа відповідних відділень, кабінетів. На підставі накладних (вимог) на відпущені лікарські засоби (ПКО) складається відомість вибірки витрачених лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку ф.1-МЗ, записи у яку здійснюються за кожним найменуванням окремо. Загальна кількість відпущених препаратів відповідно до вибірки за день переноситься до книги ф.8-МЗ.

Лікарські засоби, що не підлягають предметно-кількісному обліку, відпускаються до установ з аптек за накладними (вимогами) ф.434. Накладні виписує старша медична сестра кожного відділення закладу в розрізі груп у чотирьох екземплярах. Отримання лікарських засобів здійснюється матеріально відповідальними особами (старшими медичними сестрами відділень, головними медичними сестрами амбулаторно-поліклінічних відділень) за дорученнями. Факт отримання з аптеки зазначених лікарських засобів підтверджується підписом матеріально відповідальної особи відповідного медичного закладу на всіх екземплярах накладної (вимоги). (Два екземпляри накладної за підписом працівника аптеки отримує матеріально відповідальна особа медичного закладу). Оприбутковані лікарські засоби зберігаються у відділеннях. [17, с.22]

Отримання з аптеки і порядок збереження та обліку лікарських засобів, що підлягають предметно кількісному обліку, мають певні особливості. По - перше, накладні (вимоги) на відпуск з аптеки медикаментів виписуються у 5 екземплярах, два з яких отримує установа. По-друге, накладні (вимоги) виписуються окремо для зазначеної групи лікарських засобів і мають більш деталізовану форму. По-третє, у відділеннях, куди надходять лікарські засоби зазначеної категорії, вони зберігаються у вогнетривких сейфах або в металевих шафах (порядок збереження визначено наказом Міністерства охорони здоровя № 356 від 18.12.97 року).

Облік лікарських засобів (ПКО) здійснюється головною, старшою медичною сестрою в книзі ф.8-МЗ. Наприкінці кожного місяця зазначені матеріально відповідальні особи на підставі даних первинного обліку складають звіт про рух лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку Ф.2-МЗ.

Для обліку медикаментів та перевязувальних засобів призначено субрахунок 233 "Медикаменти і перевязувальні засоби". Рахунок активний, а отже, за дебетом фіксується надходження, за кредитом – вибуття медикаментів та лікарських засобів.

Облік продуктів харчування в медичних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоровя СРСР "Об утверждении Инструкции по учету продуктов питання в лечебно-профилактических и других учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР" від 05.05.83 року за № 530. Умовно весь процес обліку продуктів харчування можливо поділити на складський облік, облік на харчоблоці, облік у бухгалтерії.

Закупка та доставка продуктів харчування здійснюються відповідно до умов угод, укладених з постачальниками. Доставка може здійснюватись у централізованому порядку чи експедитором установи (за дорученням).

Надходження продуктів харчування в установу оформлюється розпискою матеріально відповідальної особи (комірника, завідувача складу) на документах постачальника. При прийманні на склад продукти харчування перевіряються на предмет відповідності асортименту, кількості щодо супровідних документів. У разі виявлення надлишків чи нестачі прийом продуктів харчування припиняється і відновлюється під наглядом і керівництвом утвореної за наказом керівника установи комісії.

Реєстрація оприбуткування та відпуску продуктів харчування на складі здійснюється на підставі первинної документації (накладної) у книзі складського обліку ф.М-17 у розрізі найменування, номенклатурних номерів, сортів у кількісному вираженні, при цьому на кожне найменування (вид) продуктів харчування відкривається окрема сторінка зазначеної книги. Після розноски даних первинної документації у книгу складського обліку всі прибуткові та видаткові документи, а також сформований за ними реєстр ф.442 передаються до бухгалтерії на перевірку.

Відпуск продуктів харчування на харчоблок проводиться через шеф-повара на підставі меню-вимоги ф.299. (Додаток 29) Дані меню-вимоги носять превентивний і дещо ймовірний характер, оскільки формуються на підставі попередніх статистичних даних щодо кількості хворих у відділеннях. Уцілому процес руху інформації включає наступні стадії: [56, с.24]

  • підготовка інформації по відділеннях та її передача в харчоблок (старші медичні сестри складають відомості про наявність хворих на 9 годин ранку поточного дня за ф.22-МЗ і передають дієтсестрі);

  • обробка та узагальнення інформації на харчоблоці - (дієтсестра на основі ф.22-МЗ, що надішли з відділень, складає зведену ф.22-МЗ по лікарні в цілому з розбивкою по дієтстолах);

  • складання меню-вимоги (на підставі статистичних даних щодо наявності хворих дієтсестра складає меню-розкладку ф.44-МЗ, яка являє собою розрахунок необхідної кількості певного продукту в порції відповідного блюда. На підставі підсумкових даних ф.44-МЗ виписується "Вимога на видачу продуктів харчування зі складу (комори)" за формою 45-МЗ чи меню-вимога ф.299).

Видача раціонів харчування у відділення здійснюється за формою 23-МЗ "Відомості на відпуск у відділення раціонів харчування для хворих". Зазначений реєстр обліку заповнюється дієтсестрою та підписується укладачем та шеф-поваром.


 
 

Цікаве

Загрузка...