WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

2.3. Облік запасів.

Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ для обліку матеріальних активів використовують рахунки 2 класу, що належать установі, реалізацію та витрачення яких планується здійснити протягом року. В В Тернопільській обласній клінічній лікарні до них належать: виробничі запаси, МШП, матеріали та продукти харчування.

Облік матеріальних цінностей у бухгалтерії даної установи ведеться у кількісному та сумовому вираженні по найменуваннях і матеріально-відповідальних особах. Матеріали і продукти харчування обліковують по вартості їх придбання або по роздрібних цінах.

До виробничих запасів у Тернопільській обласній клінічній лікарні відносять: сировина і матеріали, будівельні матеріали, устаткування до установки; до МШП відносять МШП, що знадяться на складі і в експлуатації; до матеріалів і продуктів харчування відносять: медикаменти і перев'язувальні засоби, продукти харчування, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо і пальне, тара, запасні частини до машин і устаткування.

Оцінка матеріальних цінностей здійснюється за фактичною собівартістю, але фактична собівартість може бути визначена лише вкінці звітного періоду після розподілу транспортно-заготівельних витрат.

На протязі звітного періоду всі документи по надходженню і витрачанню матеріальних цінностей надходять до бухгалтерії і обробляються нею.

Основними завданнями обліку матеріальних запасів є:

 • забезпечення цілісності і контролю за рухом і правильним використанням усіх матеріальних цінностей бюджетних установ;

 • дотримання встановлених норм запасів і витрат матеріальних цінностей;

 • своєчасне виявлення невикористаних матеріалів, які підлягають реалізації в установленому порядку;

 • одержання точних відомостей про залишки матеріальних запасів на складах бюджетних організацій;

  Матеріальні цінності, що знаходяться на балансах бюджетних установ обліковуються по цінах, які були дійсними на момент їх придбання, тому в бюджетних установах згідно "Порядку дооцінки матеріальних запасів та МШП бюджетних установ", затвердженого Наказом Головного управління Державного Казначейства України і Міністерства економіки України від 02.12.1997 року №127/138, проводиться дооцінка зазначених цінностей до сучасних цін.

  Для проведення дооцінки створюється спеціальна тимчасова комісія, яка для визначення реальної вартості матеріалів і МШП використовує рахунки або накладні на отримані аналітичні матеріальні цінності.

  За результатами дооцінки складають такі проводки : [18, с.21]

  Таблиця 2.6.

  №п/п

  Зміст операції

  Дт

  Кт

  1

  2

  3

  4

  1

  Сума різниці по дооцінці матеріалів

  231-238

  681

  2

  Сума різниці по дооцінці МШП

  Одночасно проводиться запис

  221

  801,811

  681

  411

  Сума проведених дооцінок не є доходами бюджетних установ і відповідно до норм законів України "Про податок на додану вартість" і "Про оподаткування прибутку підприємств" не оподатковується зазначеними податками.

  Оприбуткування матеріалів та МШП в облікові регістри проводять на підставі первинних документів постачальників (товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, товарних чеків, актів тощо). В цих первинних документах повинні бути зазначені такі реквізити: найменування постачальника; прізвище, ім'я, по-батькові матеріально-відповідальної особи, через яку отримані зазначені матеріальні цінності; найменування матеріальних цінностей; реквізити доручення, по якому отримані матеріальні цінності; одиниця виміру, кількість, ціна, сума, сума ПДВ; загальна вартість матеріальних цінностей, підписи осіб, що відповідальні за відпуск та приймання матеріальних цінностей.

  Документальне оформлення надходження та вибуття матеріалів показано на прикладі схеми документообігу:

  Рис. 2.8. Схема документообігунадходження та вибуття матеріалів.[49,с.139]

  У випадках виявлення розбіжностей між даними первинних документів і фактичною наявністю матеріальних цінностей складається акт приймання за формою №429. Акт складається комісією в двох примірниках з обов'язковою участю завідуючого складом і представлений від постачальника або не зацікавленої організації. Один примірник акту використовується для обліку приймання матеріальних цінностей, інший – для направлення претензійного листа постачальнику.

  З метою забезпечення цілісності та правильність постановки обліку матеріальний цінностей необхідно належним чином організувати їх складський облік.

  Облік матеріальних цінностей ведуть на рахунку 23 "Матеріали і продукти харчування"

  За дебетом субрахунків рахунку 23 обліковуються матеріали і продукти харчування, що придбанні установою. При цьому кредитується відповідний субрахунок рахунку класу 3 "Кошти, рахунки та інші активи", 6 "Поточні зобов'язання".

  За кредитом субрахунку рахунку 23 здійснюється списання матеріалів і продуктів харчування. При цьому кредитується відповідний рахунок класу 8 "Витрати".

  Бухгалтерський облік "Запасів" характеризується такими записами: [17, с.19]

  Таблиця 2.7.

  п/п

  Зміст операції

  Дт

  Кт

  1

  2

  3

  4

  1

  Оприбуткування зайвого устаткування і будівельних матеріалів, виявлених при інвентаризації

  202,294

  701,702,

  681

  2

  Оприбуткування надлишків матеріалів і продуктів харчування

  231-236,

  238,239

  681,701,

  702

  3

  Списання убитку матеріалів, в межах встановлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, що відшкодовані за рахунок коштів установи

  681,701,

  702

  231-236

  239

  4

  Списання нестач і втрат матеріалів і продуктів харчування, що відносяться за рахунок винних осіб

  363

  231-236,

  238,239

  5

  Оприбуткування надлишків МШП, що виявлені під час інвентаризації

  221

  411

  Облік медикаментів та продуктів харчування є основним відмінним моментом в обліковій практиці медичних закладів. Зауважимо, що порядок обліку зазначених матеріальних цінностей майже не змінився за останні 12-15 років. Але з 1 січня 2000 року запроваджено в дію новий План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків, що затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 144. Отже, вимоги цього Плану рахунків та Порядку їх застосування є обовязковими для всіх установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету.

  Облік медикаментів та перевязувальних засобів здійснюється за наказом Міністерства охорони здоровя СРСР "Об утверждении Инструкции по учету медикаментов, перевязочньїх средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состояищих на государственном бюджете СССР" від 02.06.87 року №747. Відповідно до вказаного нормативного документа методика обліку лікарських засобів розглядається залежно від наявності аптеки при медичному закладі у двох площинах, кожна з яких містить два напрямки: облік звичайних лікарських засобів та облік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...