WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

Облік і аудит. Облік і контроль фінансово-господарської діяльності в установах охорони здоров - Курсова робота

На субрахунку 112 "Бібліотечні фонди" обліковуються бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт, за груповим обліком. Витрати на ремонт і реставрацію книг, у тому числі й на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться і списуються на витрати за кошторисом установи.

На субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищу один рік.

На субрахунку 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" в закладах охорони здоров'я обліковуються з виділенням в окремі групи:

1) білизна (сорочки, халати);

2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, і т. ін.);

3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг;

4) взуття, включаючи спеціальне;

На субрахунку 115 "Тимчасові нетитульні споруди" обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

На субрахунку 117 "Інвентарна тара" обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин; шафи та стелажі; інша інвентарна тара.

На цьому субрахунку в установах культури обліковуються дорогі матеріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту видань мистецтва, музейних цінностей та пам'яток архітектури.

За дебетом субрахунків рахунку 11 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання" відображається вартість придбаних інших необоротних матеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

За кредитом субрахунків рахунку 11 і дебетом субрахунків 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" здійснюється запис сум вибуття інших необоротних матеріальних активів.

На основні засоби установ та організацій, що отримуються за рахунок бюджетних коштів амортизаційні нарахування не проводяться, а здійснюється списання зносу в останній робочий день року.

Знос не нараховується на наступні основні засоби: на земельні ділянки, будинки і споруди, які є унікальними пам'ятками архітектури та мистецтва, обладнання, експонати зразки, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях і використовуються для учбових та наукових цілей, багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку, фільмофонди.

Знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 "Знос необоротних активів".

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин і обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.

Знос основних засобів визначається в останній день грудня в гривнях без копійок за повний календарний рік, незалежно від того, в якому місяці звітного року основні засоби взяті на облік.

Нарахований знос в розмірі 100% на об'єкти які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Нарахування зносу не може бути проведене понад 100% вартості необоротних активів.

Для нарахування зносу необоротні активи поділяють на 3 групи, за якими закріплені відповідні субрахунки:

1-шу групу складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 103 "Будинки та споруди" та 108 "Багаторічні насадження".

2-гу групу складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби" та 117 "Інвентарна тара".

3-тю групу складають необоротні активи, що обліковуються по інших субрахунках.

Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи необоротних активів на кінець звітного року:

1 група – 5%;

2 група – 25%;

3 група – 15%;

При відображенні в обліку необоротних активів, одержаних та переданих безоплатно, по яких нараховуються знос, обов'язково зазначається сума нарахованого зносу.

В інвентарні картки форми №03-6(б) та №03-8(б) обов'язково зноситься річна форма зносу у процентах та сума зносу в гривнях. Безпосередній розрахунок зносу відображається у формі №03-12(б).

Сума зносу обраховується за кожний календарний рік і відображається в меморіальному ордері №16 (Додаток 8), дані якого заносяться в книгу журнал-головна.

При вибутті об'єкта необоротних активів в зв'язку з його ліквідацією або безоплатною передачею визначається загальна сума зносу за час перебування об'єкта в експлуатації. На цю суму зносу зменшуються записи по субрахунках 131, 132, 133.

В Тернопільській обласній клінічній лікарні при нарахуванні зносу складають таку бухгалтерську проводку: Дт 401 Кт 131-133.

Основні засоби можуть підлягати ремонту.

Існує два види ремонтів основних засобів:

 • Поточний ремонт – до 1 року. Здійснюють заміну дрібних деталей, конструкцій. Догляд та поточний ремонт продовжують термін експлуатації основних засобів.

 • Капітальний ремонт – здійснюється з періодичністю більше як 1 рік, здійснюють заміну деталей, вузлів, конструкцій. Він може здійснюватись двома способами: підрядним і господарським;

  Основні засоби, які стали непридатними, підлягають списанню в порядку, що визначений типовою Інструкцією "Про порядок списання основних засобів бюджетних установ", яка затверджена спільним наказом Головного управління Державного Казначейства і Міністерства Економіки України від 02.12.1997 року №126/137.

  З балансів бюджетних установ можуть бути списані основні засоби, які стали непридатними для подальшого використання за таких обставин:

 • морально – застарілі;

 • зношені;

 • пошкоджені в наслідок аварії чи стихійного лиха;

 • такі, які підлягають зношенню, демонтажу по причині нового будівництва.

  Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відповідного ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих засобів наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія.

  За результатами обстеження комісії складаються акти на списання основних засобів за встановленими формами. Для оформлення списання основних засобів, які стали непридатними, застосовуються: акт про списання основних засобів у бюджетних установах (типова форма №03-3(бюджет)), акт про ліквідацію транспортних засобів (№03-4(б)), акт на списання вилученої з бібліотеки літератури в бюджетних установах (№03-5(б)). До актів додаються накази, в яких детально зазначені дані, що характеризують об'єкт, який підлягає списанню, а також його вартісні характеристики.

  Облік операцій з вибуття і переміщення основних засобів ведеться в накопичувальній відомості форми №438 (меморіальний ордер №9). (Додаток 9). Записи в накопичувальній відомості здійснюється по кожному об'єкту окремо. При цьому в графі "Разом" записується сума тих, що вибули, і переміщених матеріальних цінностей, яка повинна дорівнювати сумі записів по дебету субрахунків. Після закінчення місяця підсумки на субрахунках записуються до книги "Журнал-головна".

  При списанні та продажу основних засобів складаються такі бухгалтерські проводки: [35, с.40]

  Таблиця 2.5.

  № п/п

  Зміст операції

  Дт

  Кт

  1

  2

  3

  4

  1

  Безоплатна передача основних засобів:

  а) на початкову вартість;

  б) на суму зносу;

  401

  131-133

  103-122

  401

  2

  Продаж основних засобів:

  а) реалізація будівель і споруд на початкову вартість;

  б) на суму зносу

  Одночасно проводиться інший запис:

  а) на суму ПДВ;

  б) на вартість продажу основних засобів;

  401

  131-133

  311, 321

  364,675

  311, 321

  103

  401

  641

  364,675

  3

  Реалізовані основні засоби (крім будівель і споруд), що придбанні за рахунок бюджетних коштів:

  а) на початкову вартість;

  б) на суму зносу

  Одночасно проводиться інший запис:

  а) на суму засобів, триманих від реалізації;

  б) на суму ПДВ, сплаченого під час придбання основних засобів.

  401

  131-133

  675

  311,321,

  364,675

  104-122

  401

  701,702

  801,802

  4

  Реалізовані основні засоби (крім будівель і споруд), що придбанні за рахунок позабюджетних засобів:

  а) на початкову вартість;

  б) на суму зносу.

  401

  131-133

  104-121

  401

  5

  Уцінка основних засобів під час їх реалізації

  401

  104-122

  6

  Списання основних засобів які стали непридатними на підставі актів:

  а) на початкову вартість;

  б) на суму зносу.

  401

  131-133

  103-122

  401

  7

  Оприбуткування вартості матеріалів, отриманих від розбирання основних засобів, що придбанні:

  а) за рахунок бюджетних засобів і залишені для ремонту та інших господарських потреб;

  б) за рахунок позабюджетних засобів і залишені в розпорядження установи:

  • на вартість оприбуткованих цінностей;

  • на суму ПДВ.

  201,204,

  205,221

  201,204, 205,221

  711-713

  701,702

  711-713

  641

  8

  Переведення основних засобів складу МШП

  і одночасно на суму зносу;

  і одночасно інший запис.

  401

  131-133

  221

  104-122

  401

  411


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...