WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік цінних паперів - Курсова робота

Облік і аудит. Облік цінних паперів - Курсова робота

Дебет рахунка № 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

Кредит рахунка № 34 "Короткострокові векселі одержані".

Наступний запис в обліку здійснюється на підставі заяви підприємства-векселетримача і письмового повідомлення про зарахування казначейських векселів для сплати податків до Державного бюджету України або виписки банку про надходження коштів на рахунок в банку підприємства на вексельну суму:

Дебет субрахунка № 644 "Податковий кредит"

Кредит рахунка № 34 "Короткострокові векселі одержані"

Дебет субрахунка № 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кредит рахунка № 34 "Короткострокові векселі одержані".

Водночас перший векселетримач у тому ж звітному періоді, в якому казначейський вексель прийнятий до погашення заборгованості по платежах до Державного бюджету України, робить запис:

Дебет рахунка № 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Кредит рахунка № 42 "Додатковий капітал" – на суми у зв'язку з державним регулюванням цін і тарифів.

3. Одержання за згодою казначейського векселя від векселетримача в погашення дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію, товари, інше майно, виконані роботи та надані послуги на вексельну суму підприємствами, які виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) визначають за методом нарахування:

Дебет рахунка № 34 "Короткострокові векселі одержані"

Кредит рахунка № 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Після надходження коштів за цей казначейський вексель, зарахування у сплату податків до Державного бюджету України або передачі його у погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів:

Дебет субрахунка № 311 "Грошові документи в національній валюті"

Дебет рахунка № 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кредит рахунка № 71 "Інший операційний дохід".

Придбання за договором купівлі-продажу казначейських векселів відображається записом:

Дебет рахунка № 34 "Короткострокові векселі одержані" (на вексельну суму)

Кредит рахунка № 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". _/ .

Якщо казначейський вексель є предметом застави і переходить згідно з законодавством від заставодавця, то сума, одержана за вексель, відображається у заставодавця записом:

Дебет рахунків вимог, що випливають із договору банківської позики, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу, виконання робіт та ін. № 62 "Короткострокові векселі видані"

Кредит рахунка № 71 "Інший операційний дохід". Вексельна сума цього казначейського векселя:

Дебет рахунка № 94 "Інші витрати операційної діяльності"

Кредит рахунка № 34 "Короткострокові векселі одержані". Перевищення вексельної суми над одержаною за векселем, що є предметом застави, зараховується до прибутку від реалізації інших цінностей, зворотний результат списується записом:

Дебет рахунка № 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Кредит рахунка № 71 "Інший операційний дохід".

4. Казначейські векселі, не пред'явлені до погашення в установлений термін, списуються записом:

а) Дебет рахунка № 94 "Інші витрати операційної діяльності" — за вексельною сумою казначейського векселя, одержаного у погашення дебіторської заборгованості (в останнього векселетримача);

б) Дебет рахунка № 45 "Вилучений капітал" – на суму прибутку, утвореного при придбанні за договором купівлі-продажу, що втратив силу казначейського векселя;

в) Дебет рахунка № 94 "Інші витрати операційної діяльності" — на різницю між вексельною сумою, що втратила силу казначейського векселя, і сумою прибутку, одержаного при його придбанні.

Кредит рахунка № 34 "Короткострокові векселі одержані".

5. Передача і продаж казначейських векселів оформлюються векселетримачем реєстром у двох примірниках, один з яких з підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою векселетримача видається одержуючій стороні, а другий – з підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства, яке одержало вексель, залишається у попереднього векселетримача.

Аналітичний облік казначейських векселів ведеться за термінами погашення векселів і способами їх одержання.

Висновки

Підсумовуючи все вищенаведене в курсовій роботі, можна виділити наступне:

Цінні папери – це грошові та товарні документи, які засвідчують про участь їх власників у акціонерному капіталі або надання організації, що їх випускає, кредиту певної форми. Вони передбачають можливість виплату частини прибутку у вигляді дивідендів або процентів, а також передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів.

Порядок обліку цінних паперів регулюється чинним законодавством України.

Емітент здійснює випуск цінних паперів від свого імені з відповідними зобов'язаннями, що випливають з умов випуску.

Відповідно до нормативних актів, в Україні можуть здійснювати обіг такі види цінних паперів: акції, облігації, векселі, чеки, сертифікати, казначейські зобов'язання.

Акції є цінними паперами, які підтверджують право акціонера брати участь в управлінні даного акціонерного товариства, право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду і право на отримання частини майна при ліквідації підприємства. Розрізняють акції іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.

Облігація – цінний папір, який підтверджує зобов'язання повернути її власнику номінальну вартість внесених коштів у встановлений термін з оплатою фіксованого відсотка. Кошти, які надійшли від продажу облігацій, на відміну від акцій, не збільшують статутного фонду.

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво кредитної установи про депонування (вкладення) грошових коштів, що забезпечує право власника на отримання депозиту (вкладу) по закінченні встановленого терміну та відсотків за нього. Ощадні сертифікати видаються банками під визначений договором відсоток на певний термін або до запитання. Розрізняють два види цих цінних паперів: іменні та на пред'явника. Особливістю ощадних сертифікатів є те, що вони можуть вільно продаватися та прийматись до оплати будь-якою установою банку.

Вексель – цінний папір, який є водночас формою розрахунків, а також формою комерційного кредиту. Векселі поділяються на прості та перевідні (тратта).

Казначейські зобов'язання є різновидом цінних паперів на пред'явника, які розміщуються добровільно, посвідчують внесення їх тримача грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу протягом всього терміну володіння цінними паперами. Випускаються короткострокові, середньострокові (Міністерством фінансів України) та довгострокові (Кабінетом Міністрів України) казначейські зобов'язання.

Список використаної літератури

 • Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

 • Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Оьлік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. К.: А.С.К., 2000. –416 с.

 • Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24 липня.

 • Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу " Бухгалтерський облік". –Тернопіль: ТАНГ, 2000. –68 с.

 • Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

 • Облік по-новому: вчимося працювати // Все про бухгалтерський облік. –2000 р. –7 червня.

 • Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

 • Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. –Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

 • Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аудиту. Підручник. –К.: КНЕУ, 2000. –260 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2000. –784 с.

 • Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

  Додаток 1

  31


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...