WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік цінних паперів - Курсова робота

Облік і аудит. Облік цінних паперів - Курсова робота

На відміну від акції облігація не дає її власникові права на участь в управлінні АТ.

Облік бланків акцій і облігацій. Бланки акцій і облігацій підприємства зберігають і обліковують як бланки суворої звітності в установленому порядку. На всі бланки цінних паперів, які зберігаються на підприємстві, складають списки, де зазначають вид цінних паперів, номер, серію, номінальну вартість та термін погашення. При погашенні цінних паперів у списку роблять позначку про дату, виписку банку або інший документ, на основі якого оприбутковано кошти. Якщо придбані цінні папери здають до банку на зберігання, у реєстрах аналітичного обліку роблять посилання на відповідний документ, одержаний від банку. Витрати, пов'язані зі сплатою банку винагороди за зберігання та перепродаж цінних паперів, відображають на дебеті рахунка № 95 "Фінансові витрати".

Бухгалтерський облік бланків акцій і облігацій підприємства ведуть на позабалансовому рахунку № 08 Бланки суворого обліку" за номінальною вартістю. Рух цих бланків здійснюється на основі відповідних прибутково-видаткових ордерів. Списування їх з забалансового обліку здійснюється водночас із записами про реалізацію цінних паперів.

Аналітичний облік бланків акцій і облігацій підприємства ведуть також на рахунку № 08 "Бланки суворого обліку" за їх видами, місцями зберігання та матеріально відповідальними особами.

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій з облігаціями відображено в таблиці 3.

Таблиця 3

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з облігаціями

Зміст операції

Дебет

Кредит

1.

Випущено облігації з премією на строк більше від одного року:

- номінальна вартість

311

521

- премія за облігаціями

311

522

2.

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з преміями

- сума відсотків (при 4,23%)

952

684

- амортизація премії (25%)

952

684

3.

Випущено облігації з дисконтом на строк більше одного року:

- отримано кошти

31

521

- дисконт на облігації

523

521

4.

Нараховано відсотки за облігаціями, випущених з дисконтом

- сума відсотків (при 2%)

952

684

- сума амортизації дисконту

952

523

5.

Сплачено відсотки за облігаціями

684

31

3. Облік ощадних сертифікатів

Ощадні сертифікати – це письмове свідоцтво кредитної установи (банку) про депонування грошових коштів, що засвідчує право вкладника на одержання по закінченні встановленого терміну депозиту і процентів по ньому.

Ощадні сертифікати видаються банком під визначений договором процент на визначений термін або за вимогою.

Видаються ощадні сертифікати як іменні, так і на пред'явника. Іменні сертифікати оберненню не підлягають, а їх продаж (відчуження іншим способом) є недійсним. За умови, якщо держатель сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за терміновим сертифікатом раніше зумовленого терміну, йому сплачується зменшений процент, рівень якого визначається на договірній основі при внесенні депозиту.

Ощадні сертифікати містять такі реквізити:

 • найменування цінного папера – "сертифікат";

 • найменування кредитної установи, що випустила сертифікат, її місцезнаходження;

 • порядковий номер;

 • дату випуску;

 • суму депозиту;

 • строк вилучення вкладу (для термінових сертифікатів);

 • найменування власника (для іменних сертифікатів), який вніс депозит і є держателем сертифіката;

 • підпис керівника банку або іншої вповноваженої особи.

Облік ощадних сертифікатів, придбаних підприємством в банку, ведуть на рахунку № 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", № 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті". Аналітичний облік ведеться за банками, що видали ощадні сертифікати, а для термінових сертифікатів – і за термінами їх вилучення.

Придбані підприємством в банках ощадні сертифікати відображають записом:

Дебет субрахунка № 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

Кредит субрахунка № 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кредит субрахунка № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті".

При вилученні сум, депонованих банком при видачі ощадного сертифіката, в обліку підприємства будуть зворотні записи.

Методика зберігання ощадних сертифікатів аналогічна методиці зберігання акцій та облігацій. Облік одержаних доходів за ощадними сертифікатами аналогічний облікові нарахування дивідендів за акціями і процентів за облігаціями.

Облік одержаних доходів за ощадними сертифікатами:

Дебет рахунка № 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Дебет рахунка № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

Кредит рахунка №'73 "Інші фінансові доходи".

Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих активів України" № 539-ХІУ від 23.03.99 р. змінено порядок оподаткування прибутковим податком відсоткових доходів громадян від ощадних сертифікатів: доходи від іменних сертифікатів звільняються від оподаткування, а доходи від неіменних сертифікатів підлягають оподаткуванню.

3 доходів від неіменних сертифікатів утримується прибутковий податок у джерела виплати в розмірі 20%.

4. Облік векселів

Вексель – це цінний папір, що засвідчує безумовний грошовий обов'язок векселедавця сплатити до настання терміну визначену суму коштів власникові векселя (векселетримачеві).

Векселедавцями можуть виступати тільки юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які визнаються такими відповідно до чинного законодавства України.

Векселі можуть видаватися лише для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги, за винятком векселів Мінфіну, НБУ та Кабінету Міністрів України.

Банк, який авансує клієнтові кошти при обліку векселів, утримує з нього плату – обліковий процент (дисконт). Банк скуповує векселі до закінчення терміну їх дії.

Передаточний надпис на векселі, що засвідчує перехід прав по цьому документу від однієї особи до іншої, називається індосаментом.

Випускаються два види векселів — прості (додаток 1) і переказні.

Простий вексель не зобов'язує векселедавця сплатити до наступного терміну визначену суму коштів тримачу векселя.

Простий вексель містить такі реквізити:

 • найменування – "вексель";

 • прості й нічим не зумовлені обіцянки сплатити визначену суму;

 • зазначення терміну платежу;

 • зазначення місця, де має здійснюватися платіж;

 • найменування того, кому або за чиїм наказом має бути здійснено платіж;

 • зазначення дати і місця складання векселя;

 • підпис векселедавця.

Переказний вексель – це письмовий наказ векселетримача (трассанта), адресований платникові (трассату) про сплату зазначеної у векселі суми коштів третій особі -першому тримачу векселя (ремітенту).

Переказний вексель містить такі реквізити:

 • найменування – "вексель";

 • зазначення терміну платежу;

 • підпис векселедавця;

 • прості й нічим не обумовлені пропонування сплатити визначену суму;

 • найменування платника.

Якщо в документі відсутній хоча б один із реквізитів, зазначених вище, то ані простий, ані переказний векселі не мають сили.

Переказний вексель може до настання строку платежу бути пред'явлений векселетримачем для акцепту платнику за місцем його проживання. Акцепт – це згода платника на оплату переказного векселя.

Платіж за переказним векселем може бути забезпечений повністю або в частині вексельної суми через аваль. Аваль – це вексельне доручення, яке гарантує оплату векселя.


 
 

Цікаве

Загрузка...