WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік цінних паперів - Курсова робота

Облік і аудит. Облік цінних паперів - Курсова робота

Облік розрахунків з акціонерами, що працюють на підприємстві та володіють акціями, потрібно вести за новим Планом рахунків на рахунку № 67 "Розрахунки з учасниками", який призначений для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з поділом прибутку (дивіденди тощо).

На кредиті рахунка № 67 "Розрахунки з учасниками" відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, на дебеті – її зменшення (погашення, в тому числі реінвестування доходів тощо). Рахунок № 67 "Розрахунки з учасниками" має такі субрахунки:

№ 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" № 672 "Розрахунки за іншими виплатами". На субрахунку № 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у Статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших передбачених установчими документами джерел.

На субрахунку № 672 "Розрахунки за іншими виплатами" підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учасникові (засновникові) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

Рахунок № 67 "Розрахунки з учасниками" кореспондує з такими рахунками (Таблиця 2):

1. По завершенні підписки на акції – на номінальну вартість акцій, що належать учасникам підписки, по яких не було здійснено розрахунок:

Дебет рахунка № 46 "Неоплачений капітал"

Кредит рахунка № 40 "Статутний капітал". Аналогічний запис робиться на суму перевищення оцінкової вартості акцій (розмір заборгованості збільшується).

2. На суму коштів, перерахованих передплатниками до банку на спеціальний рахунок акціонерного товариства, тобто на суму коштів, що надійшли вір, продажу акцій:

Дебет рахунка № 31 "Рахунки в банках"

Кредит рахунка № 46 "Неоплачений капітал"

3. У міру надходження (заліку) належних з учасників платежів:

Дебет рахунка № ЗО "Каса"

Дебет субрахунка № 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кредит рахунка № 46 "Неоплачений капітал".

Таблиця 2

Кореспонденцій рахунку № 67 "Розрахунки з учасниками" з іншими рахунками

Дебет

Кредит

Кредит рахунків:

Дебет рахунків:

30 "Каса"

40 "Статутний капітал"

31 "Рахунки в банках"

41 "Пайовий капітал"

37 "Рахунки з різними дебіторами"

44 "Нерозподілені прибутки(Непокриті збитки)"

40 "Статутний капітал"

41 "Пайовий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

Дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою на користь власників корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом його частини його прибутку.

Джерелом нарахування дивідендів є прибуток, що лишився в розпорядженні підприємства після оподаткування, або інших, передбачених установчими документами джерел, до яких відноситься в першу чергу рах. № 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Розрахунок дивідендів здійснюється за формулою:

Д = ПП (П+В+РКФ),

де Д – дивіденди, грн., ПП – прибуток підприємства, П – податки, В – витрати на утримання акціонерного товариства, РК – Резервний капітал (не менше 25% Статутного капіталу АТ, щорічні відрахування від чистого прибутку, не менше 5%), ІФ – Інвестиційний фонд на розвиток і розширення виробництва.

Дивідендна ставка (ДС), %:

ДС = ПДІК 100,

де ПДІ = ПД — податок на всю масу дивідендів, СК – статутний капітал.

Дивіденд акціонера (ДА), грн.:

ДА = АНВ ДС КД,

де АНВ – номінальна вартість акції, грн., КА – кількість акцій, що належать акціонерові, шт.

Вартість акції після сплати дивідендів (АД):

АД = ДС/П% АНВ,

де П% – позиковий процент (середній, що приймається біржами на день оцінки вартості акцій).

Розрахунок дивідендної ставки здійснюється за формулою:

ДС =ДІМДПА)/(СФКАВ),

де МДІ – маса дивідендів без податку, СФК – статутний капітал на кінець фінансового року, за який сплачуються дивіденди, АВ – вартість акцій, викуплених АТ і не розміщених серед акціонерів.

Дивіденд конкретному акціонерові, нарахований за звітний період (Д), грн.:

Д = АНВ ДС КД ТА / 100д,

де ТА – термін володіння однією акцією протягом звітного періоду, дні; КД – кількість днів у звітному періоді: у кварталі д = 90, у році д = 365.

Нараховану суму дивідендів підприємства відображають проводкою:

Дебет рахунка № 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", субрах. № 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

Кредит рахунка № 67 "Розрахунки з учасниками".

2. Облік облігацій

Облігації – це цінні папери, що засвідчують внесення її і власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну власність у передбачений в ній термін зі сплатою фіксованого відсотка.


 
 

Цікаве

Загрузка...