WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі - Реферат

Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі - Реферат

постачальнику бухгалтерською проводкою:
Дт 60 і ін. - Кт 67-2 "З податкового кредиту" (п.9)
В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку рахунок 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 2 "3 податкового кредиту" закривається.
3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату товарів постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 - Кт 51. Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті товарів повинна бути виділена в обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків у банку. За підсумком цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування або списання нарахованого податкового кредиту з ПДВ (п.п. 2, 9):
Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту"
Згідно зі змінами до Закону України "Про податок на додану вартість" (п. 1) до 1 січня 1999 р. за отриманими але неоплаченими товарами право на податковий кредит виникає у разі списання коштів з рахунку платника в рахунок оплати товарів. Після 1.01.99 р. право на податковий кредит згідно з Законом (ст. 7.4.1) складається із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 68 - Кт 51, 55, 90 і ін. або Дт 68-Кт60, 76).
4. У зв'язку зі змінами в обліку податку на додану вартість торговельні підприємства роздрібної і оптової торгівлі, що обліковують товари за продажними цінами, на суму податку на додану вартість збільшують торговельну націнку. ПДВ і торговельна націнка разом взяті складають товарні надбавки, що обліковуються на рахунку 42 "Торговельна націнка". Товарні надбавки обліковуються на рахунку 42, субрахунок 1 "Товарні надбавки". Однак застосовувати рахунок 42-1 "Товарні надбавки" можна лише в тому разі, коли на підприємстві здійснюється лише один вид торговельної діяльності. На підприємствах, що здійснюють 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.
Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого ПДВ постачальникам та нарахованого при одержанні товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам податку на додану вартість повинні збільшити вартість куплених товарів, а також віднести на збільшення їх вартості свою торговельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.
Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку податкового кредиту (Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2, п.п. 2, 3) або на суму нарахованого податкового кредиту з ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоплата товарів не здійснена, збільшують вартість товарів до продажної складанням бухгалтерської проводки:
Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"
Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки ( п. 5 Інструкції).
На підприємствах, що мають 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.
5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження товарів у зв'язку з введенням податкових розрахунків з податку на додану вартість на рахунку 67 і включенням ПДВ до складу товарних надбавок, наводимо загальну схему відображення в обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з податку на додану вартість (рис. 1).
Рисунок 1
ЗАГАЛЬНА С Х Е М А
бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з ПДВ
Облік надходження товарів
51 60 41
1.1 11/1. 2. 1
42 3.1
3.2
Облік податкового кредиту з ПДВ
51 68 ПДВ
1.2
67-2 60 67-2
1.3 2.2
6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з ПДВ:
1. Передоплата товарів (авансові платежі) постачальникам:
1.1. Авансові платежі постачальникам товарів у сумі купівельної їх вартості (без ПДВ).
1.2. Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.
1.3. Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість при передоплаті товарів постачальникам.
2. Надходження товарів від постачальників за договірними цінами, включаючи ПДВ:
2.1. Надходження товарів за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.
2.2. Одночасно списується при надходженні товарів податковий кредит з ПДВ, нарахований при їх передоплаті.
3. Відображення в обліку товарних надбавок на цінності, що оприбутковуються за продажними цінами:
3.1. Збільшення товарних надбавок на цінності на суму ПДВ.
3.2. Нарахування торговельної націнки підприємства на цінності в роздрібній торгівлі.
При оплаті товарів після їх надходження на підприємство податковий кредит з ПДВ нараховується при надходженні товарів по дебету рахунку 67-2 "З податкового кредиту" з кредита рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" і списується після оплати підприємством цих товарів постачальнику з кредита рахунку 67-2 на дебет рахунку 60 (п.п.2. 2, 7.2, 9).
7. Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами.
1.Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За угодою повинно бути отримано товарів на суму 624 грн. в т.ч. ПДВ 104 грн. Товари надійшли на підприємство.
2. На одержані від постачальника товари нарахована торговельна націнка на покриття витрат роздрібної торгівлі в розмірі 24%. Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній, виписаній на підставі товарного документа постачальника, значаться товари на суму 749 грн., в тому числі:
Товари за купівельними цінами 520 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 520 104 грн.
До оплати постачальнику 624 грн.
Торговельна націнка підприємства - 24 % від 520 125 грн.
Разом за продажними цінами 749 грн.
в т.ч. товарні надбавки (104+125) 229 грн.
7.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з п. 5 Інструкції необхідно зробити записи (п.п. 2.1, 5, 6):
1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 624 грн.:
1.1 Дт 60 - Кт 51 - 520
Дт 68 - Кт 51 - 104
1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -104
1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 104 грн.:
Дт 41- Кт 42-1 - 104
2. На оприбуткування товарів , одержаних від постачальника, за продажними цінами - 749 грн.:
2.1. Дт

 
 

Цікаве

Загрузка...