WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік дебіторської заборгованості - Курсова робота

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Аналітичний облік при розрахунках з підзвітними особами ведеться за кожною підзвітною особою; за позиками членам кредитних спілок – за кожним членом спілки; по розрахунках з працівниками – за кожним. працівником.

На суму виданих авансів підприємство-покупець (замовник) робить запис по дебету рахунку 371 у кореспонденції з рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" та ін. Після оплати поставлених матеріальних цінностей та закінчених робіт зарахована сума авансів відображається у покупця записом по кредиту рахунку 371 в кореспонденції з рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

По сумах претензій, пред'явлених постачальникам і підрядчикам, суму авансів списують проводкою: Д-т pax. 374, К-т pax. 371.

Повернуті постачальникам невикористані суми авансів: Д-т pax. ЗО, 31, К-т pax.371.

Раніше видані, але не повернуті аванси, відображають як сумнівні борги: Д-т pax. 944, К-т pax. 371.

Облік розрахунків з підзвітними особами наведено в таблиці 8.

Таблиця 8.

Відображення в обліку операцій з розрахунку з підзвітними особами

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено суму авансу, виданого працівнику на відрядження або на господарські потреби

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

30 "Каса"

2

Списано на рахунки витрат витрати, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, в межах норм

23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

3

Використано підзвітні суми для придбання основних засобів інших необоротних матеріальних активів

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

4

Відображені податкові розрахунки з ПДВ

64 "Розрахунки за податками й платежами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

1

2

3

4

5

Списана безнадійна дебіторська заборгованість підзвітної особи

94 "Інші витрати операційної діяльності"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

6

Відображено перевитрачання підзвітною особою сум понад встановлені норми (на відшкодування цієї суми є згода керівника)

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

7

Повернуті в касу залишки невикористаних сум списуються з підзвітних осіб

30 "Каса"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Крім операцій, зазначених вище, необхідно звернути увагу на деякі особливості обліку розрахунків з підзвітними особами при відрядженнях за кордон.

Заборгованість, що відображається на субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами", включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами (табл. 9).

Таблиця 9.

Економічний зміст розрахункових операцій по рахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Категорії дебіторів та кредиторів

Економічний зміст розрахунків

Підприємства і організації

По операціях некомерційного характеру (за роботи та послуги, виконані установами зв'язку, навчальними закладами, науково-дослідними організаціями тощо); згідно з виконавчими документами судових органів

Персонал підприємства

Згідно виконавчих документів судових органів, по наданих безпроцентних позиках

Квартиронаймачі

По оплаті за житлово-комунальні послуги

Відображення операцій з обліку іншої дебіторської заборгованості наведено нижче (табл. 10).

Таблиця 10.

Відображення операцій з обліку іншої дебіторської заборгованості

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Зараховано на баланс покупця гудвіл придбаного підприємства

12 "Нематеріальні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

2

Погашені зобов'язання по підписці на акції

14, "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

3

Оприбутковано право на торгівельну марку. Зараховано на баланс покупця 03 придбаного підприємства

15 "Капітальні інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

1

2

3

4

4

Переведено короткострокову дебіторську заборгованість до розряду довгострокової

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

5

Надійшли в погашення дебіторської заборгованості виробничі запаси, МШП, напівфабрикати, товари

20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 25 "Напівфабрикати", 28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

6

Одержано вексель в погашення поточної дебіторської заборгованості

34 "Короткострокові векселі одержані"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

7

Зараховано на баланс покупця дебіторську заборгованість покупців придбаного підприємства

36 " Розрахунки з покупцями та

замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

8

Нараховано дивіденди по інвестиціях в асоційоване підприємство

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

9

Відображено негативний гудвіл придбаного підприємства

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

19 "Негативний гудвіл"

10

Відображена заборгованість з фінансування компенсаційних виплат

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

11

Прийнята на баланс кредиторська заборгованість (постачальникам) придбаного підприємства

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

63 "Розрахунки з постачальниками й підрядчиками"

12

Відображена реалізація товарів в обмін на програмне забезпечення

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

702 "Доходи від реалізації"

13

Відображено дохід від реалізації МШП

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

71 "Інший операційний дохід"

14

Нараховані дивіденди по інвестиціях непов'язаним сторонам. Нараховані відсотки по фінансовій оренді

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

73 "Інші фінансові доходи"

15

Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними особами

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

74 "Інші доходи"


 
 

Цікаве

Загрузка...