WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік довготривалої дебіторської заборгованості - Курсова робота

Облік і аудит. Облік довготривалої дебіторської заборгованості - Курсова робота

Видача позики повинна бути оформлена договором в письмовій формі. Обов'язковими елементами договору повинні бути: предмет договору, розмір та порядок видачі позики, термін, на який вона видається, порядок погашення, відповідальність сторін та юридичні реквізити сторін.

Видача позик здійснюється як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань, згідно із заявою працівника.

Максимальний розмір позики для одного працівника законодавством не обмежується.

Позика може видаватись на будь-який термін. Повернення позики може визначатись числом місяців або календарним періодом. Якщо термін повернення не встановлюється або визначається моментом вимоги, то в цьому випадку працівник повинен повернути гроші в 7-денний термін з дня пред'явлення вимоги.

Наступною умовою отримання позики є її безпроцентність. Форми розрахунків по довгострокових позиках, виданих працівникам підприємства, розглянуті на рис. 5.

Облік видачі довгострокових позик працівникам підприємства ведеться на субрахунку 163 "Інша дебіторська заборгованість".

Рис. 5. Механізм повернення грошей по безпроцентних позиках. [7, c. 341]

Основні бухгалтерські проводки по іншій дебіторській заборгованості відображені в таблиці 3.

Таблиця 4.

Облік іншої дебіторської заборгованості

№ п/п.

Зміст господарської операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Видано з каси довгострокову позику працівнику підприємства

163 "Інша дебіторська заборгованість"

30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"

2

Проведено раніше перерахований аванс в рахунок довгострокової дебіторської заборгованості

163 "Інша дебіторська заборгованість"

371 "Розрахунки за виданими авансами

3

Реалізовано необоротні активи підприємства зі строком розрахунку більше 1 року

163 "Інша дебіторська заборгованість"

74 "Інші доходи"

4

Погашено працівником довгострокову позику основними засобами за домовленістю сторін

10 "Основні засоби"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

5

Отримано в касу кошти в погашення довгострокової позики працівнику підприємства

30 "Каса", 31 "Рахунки в банках

163 "Інша дебіторська заборгованість"

Продовження таблиці 4.

6

Відображено суму неповернутої позики при зверненні до суду

374 "Розрахунки за претензіями"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

7

Переведено довгострокову дебіторську заборгованість до розряду поточної, коли до її погашення залишається менше року (довідка бухгалтерії)

377 "Розрахунки з іншими

дебіторами"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

8

Погашено неповернуту частину безпроцентної позики за рахунок прибутку підприємства

443 "Прибуток, використаний у звітному році"

163 "Інша дебіторська заборгованість

9

Утримано із заробітної плати працівника неповернуту довгострокову позику

66 "Розрахунки з оплати праці"

163 "Інша дебіторська заборгованість

10

Списана довгострокова дебіторська заборгованість внаслідок надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрат"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

Висновки

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості використовують Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" - активний, балансовий, призначений для обліку господарських процесів, довгострокової дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб. По дебету рахунку 16 відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, по кредиту - її погашення (списання) або переведення до складу поточної. Рахунок має такі субрахунки: 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду", 162 "Довгострокові векселі одержані", 163 "Інша дебіторська заборгованість".

На підставі договору оренди підприємство може передати власні основні засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи у фінансову оренду іншому підприємству.

Вексель займає особливе місце в системі безготівкових розрахунків, оскільки може безпосередньо використовуватися для погашення боргових зобов'язань.

Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, обліковуються на рахунку 162 "Довгострокові векселі одержані".

Оцінка векселя здійснюється в розмірі вексельної суми, зазначеної на ньому прописом та цифрами. Вексельна сума може включати відсоток як додаткову плату за час обігу векселя.

Аналітичний облік по вексельних операціях ведеться за кожним одержаним векселем (за видами векселів): векселі, строк сплати по яких ще не настав; векселі, дисконтовані (враховані) банком; векселі, не оплачені у встановлений термін.

Список використаної літератури

 • Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.

 • Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч.посібник. –К.: А.С.К., 2001. –416 с.

 • Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24 липня.

 • Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

 • Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2000. –784 с.

 • Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

  Додатки.

  Додаток 1.

  Зміст господарської операції

  Дебет

  Кредит

  Передача у фінансову оренду:

  - основних засобів

  16

  10

  - інших необоротних матеріальних активів

  16

  11

  - нематеріальних активів

  16

  12

  Отримано довгостроковий вексель у забезпечення заборгованості дебітора

  16

  37

  Відображення нарахованої орендної плати авансом

  16

  69

  Відображення доходу від реалізації за довгостроковим векселем без відображення на рахунку розрахунків з покупцями і замовниками

  16

  70

  Позитивна курсова різниця за перерахунком заборгованості в іноземній валюті, дохід від операційної оренди активів

  16

  71

  Відображення доходів від реалізації майнових комплексів

  16

  74

  Повернення орендарем орендованих на умовах фінансового лізингу основних засобів

  10

  16

  Оприбуткування інших необоротних матеріальних активів (бібліотечних фондів, МШП з терміном служби більше одного року, інвентарної тари, предметів прокату) у рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості

  11

  16

  Повернення нематеріальних активів, які були передані у фінансову оренду

  12

  16

  Продовження додатку 1.

  Передача отриманих векселів або переданого у фінансову оренду майна, як довгострокових фінансових інвестицій іншим підприємствам

  14

  16

  Надходження коштів у рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості:

  - готівкою

  30

  16

  - зарахуванням на рахунки в банку

  31

  16

  - перерахуванням через банк, коли у виписці банку з рахунку підприємства вони ще не відображені (перебувають у дорозі)

  33

  16

  Зарахування довгострокової дебіторської заборгованості як поточних фінансових інвестицій

  35

  16

  Переведення довгострокової дебіторської заборгованості у поточну

  37

  16

  Відображення негативної курсової різниці при перерахунку довгострокової дебіторської заборгованості в іноземній валюті

  84

  16

  Списання довгострокової дебіторської заборгованості як втрати через надзвичайні події (смерть боржника у результаті стихійного лиха, аварій та ін.) на підприємствах, що:

  - не застосовують рахунки класу 9 (малі підприємства)

  85

  16

  - застосовують рахунки класу 9

  99

  16

  Списання довгострокової дебіторської заборгованості на витрати, коли суд чи арбітраж відмовив у задоволенні позову щодо її стягнення

  97

  16

  24


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...