WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

Перший метод підходить для місць і центрів затрат, що не мають чітко визначеного вимірника обсягу діяльності (відділи заводоуправління, рекламна діяльність, медпункт, їдальня та інші соціальні служби).

Другий метод використовується, головним чином, у виробничих підрозділах, діяльність яких може бути виміряна в натуральних чи умовних одиницях.

Загальний результат виробничо-господарської діяльності вираховують за даними фінансового обліку організації в цілому.

Висновки

Метою діяльності будь-якого підприємства є одержання фінансового результату. Звичайно, це є бажання отримання позитивного результату, тобто прибутку, хоча і невиключним є негативний (збиток).

Прибуток – це різниця між доходом і пов'язаних з ним витрат.

Збиток – сума, на яку величина витрат більша за величину доходів, для отримання яких були здійснені ці витрати.

Звідси можна зробити висновок, що фінансовий результат обчислюється шляхом визначення доходів і відповідних витрат підприємства.

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів, які призводять до зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником.

Фінансовий результат підприємства складається з:

 • фінансових результатів від основної діяльності;

 • фінансових результатів від фінансових операцій;

 • фінансових результатів від іншої звичайної діяльності;

 • фінансових результатів від надзвичайних подій.

Для обліку фінансових результатів передбачений рахунок 79 "Фінансові результати" в розрізі 4 субрахунків, які відповідають вищенаведеним складовим фінансового результату.

Даний рахунок є тимчасовим, результативним, має ознаки пасивного рахунку. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

На формування фінансового результату певний вплив має вибір системи калькулювання. Точніше він (вплив) проявляється у тому випадку, коли обсяг реалізованої продукції більший або менший за обсяг виготовленої. В ситуації, коли відсутнє незавершене виробництво і залишки готової продукції на початок і кінець року, вибір тієї чи іншої системи калькулювання не впливає на фінансовий результат.

Важливе місце серед класифікації фінансових результатів займає класифікація за центрами відповідальності. Зокрема, розрізняють центр витрат, центр інвестицій, центр доходів, центр прибутку.

Однією з найскладніших проблем управлінського обліку у методологічному відношенні є відображення витрат і результатів діяльності підрозділів в обліку.

Розрізняють два метода відображення витрат з точки зору контролю за величиною і економічністю затрат місць і центрів всередині підприємства. Перший – метод бюджетування витрат, який підходить і для місць і для центрів затрат. Другий – метод зіставлення затрат і продуктивності, який, як правило, використовується у виробничих підрозділах.

Список використаної літератури

 • Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. –448 с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.

 • Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт: Учебное пособие. –М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999. –359 с.

 • Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. –К.: ТзОВ "Автоінтерсервіс", 1996. –544 с.

 • Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. –Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

 • Пушкар М.С. Управлінський облік. –Тернопіль: Поліграфіст, 1995. –с.164 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2000. –784 с.

 • Управленческий учёт: Учебное пособие. / под ред. А.Д. Шеремета. –М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. –512 с.

  Додаток 1

  оп.

  Зміст господарської операції

  Кореспондуючі рахунки

  Дебет

  Кредит

  1

  2

  3

  4

  1

  Списано витрати виробництва на фінансовий результат

  79 "Фінансові результати"

  23 "Виробництво"

  2

  Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції підприємствами, що використовують тільки 8 клас рахунків

  79 "Фінансові результати"

  26 "Готова продукція"

  3

  Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного періоду

  79 "Фінансові результати"

  44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

  4

  Списано на фінансовий результат суми, що належать до виключення із складу доходів

  79 "Фінансові результати"

  70 "Доходи від реалізації"

  5

  Списано на фінансовий результат собівартість реалізації протягом звітного періоду

  79 "Фінансові результати"

  90 "Собівартість реалізації"

  6

  Списано на фінансовий результат адміністративні витрати, понесені протягом звітного періоду

  79 "Фінансові результати"

  92 "Адміністративні витрати"

  7

  Списано на фінансовий результат інші витрати операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду

  79 "Фінансові результати"

  94 "Інші витрати операційної діяльності"

  8

  Списано на фінансовий результат фінансові витрати, понесені протягом звітного періоду

  79 "Фінансові результати"

  95 "Фінансові витрати"

  9

  Списано на фінансовий результат понесені протягом звітного періоду витрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

  79 "Фінансові результати"

  96 "Витрати від участі в капіталі"

  10

  Списано на фінансовий результат інші витрати, понесені протягом звітного періоду

  79 "Фінансові результати"

  97 "Інші витрати"

  11

  Списано на фінансовий результат витрати, понесеш протягом звітного періоду при нарахуванні податку на прибуток, отриманий за даними бухгалтерського обліку

  79 "Фінансові результати"

  98 "Податки на прибуток"

  12

  Списано на фінансовий результат витрати, понесені протягом звітного періоду у зв'язку із надзвичайними подіями

  79 "Фінансові результати"

  99 "Надзвичайні витрати"

  13

  Відображено непокритий збиток звітного періоду

  44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

  79 "Фінансові результати"

  1

  2

  3

  4

  14

  Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок основної операційної діяльності

  70 "Доходи від реалізації"

  79 "Фінансові результати"

  15

  Списано дохід, отриманий підприємством у звітному періоді внаслідок іншої операційної діяльності

  71 "Інший операційний дохід"

  79 "Фінансові результати"

  16

  Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі

  72 "Дохід від участі в капіталі"

  79 "Фінансові результати"

  17

  Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від іншої фінансової діяльності

  73 "Інші фінансові доходи"

  79 "Фінансові результати"

  18

  Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від звичайної діяльності, яка не є фінансовою і операційною

  74 "Інші доходи"

  79 "Фінансові результати"

  19

  Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок надзвичайних подій

  75 "Надзвичайні доходи"

  79 "Фінансові результати"


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...