WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

Облік і аудит. Облік фінансових результатів діяльності промислового підприємства - Курсова робота

2.1. Облік результатів операційної діяльності

Розмір прибутку або збитку операційної (основної) діяльності підприємства визначається на результатному субрахунку 791 "Результат основної діяльності".

По кредиту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"), а по дебету субрахунку відображається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

Аналітичний облік фінансових результатів від операційної діяльності ведеться за видами результатів та іншими напрямками, визначеними підприємством та зазначеними в наказі про облікову політику.

Первинними документами обліку фінансових результатів від операційної діяльності є розрахунок (довідка) бухгалтерії.

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансові результати від основної діяльності (як правило, результати від реалізації), а також прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності.

Обліковий процес формування фінансових результатів операційної діяльності є досить складним.

Для отримання показника прибутку або збитку від операційної діяльності Планом рахунків передбачено субрахунок 791 "Результат основної діяльності". У кінці звітного періоду рахунки 70, 71, 90, 92, 93 списуються на субрахунок 791 "Результат основної діяльності", за даними якого визначається прибуток (збиток) операційної діяльності.

Схему проводок, на підставі яких в обліку відображаються доходи та витрати операційної діяльності підприємства та визначається фінансовий результат, представлено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Схема проводок, на підставі яких в обліку відображаються доходи і витрати підприємства та визначається фінансовий результат операційної діяльності [2, с.456]

Дебет

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

902 "Собівартість реалізованих товарів"

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

Кредит

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

713 "Дохід від операційної оренди активів"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

91 "Загальновиробничі витрати" (нерозподілена частина)

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

941 "Витрати на дослідження і розробки"

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

944 "Сумнівні та безнадійні борги"

945 "Втрати від операційної курсової різниці" 946 "Втрати від знецінення запасів"

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

948 " Визнані штрафи, пені, неустойки"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

704 "Вирахування з доходу"

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"

718 "Одержані гранти та субсидії"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з валового доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо [7, с.526]. У Звіті про фінансові результати відображається по рядку з аналогічною назвою. Порядок визначення чистого доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) в бухгалтерському обліку буде мати таке відображення:

1. Сума загального доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо), який відповідає критеріям визнання доходу, буде відображатись записом:

071.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено дохід від реалізації

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

70 "Доходи від реалізації"

2. На зменшення валового доходу послідовно списують нараховані податки, платежі, а саме:

а) суму податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

№ зп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нараховано ПДВ на виручку згідно з чинним законодавством

70 "Доходи від реалізації"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

б) акцизний збір, якщо підприємства – платники акцизного збору відобразили суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

№ зп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нараховано акцизний збір згідно з чинним законодавством

70 "Доходи від реалізації"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

Інші суми, які потрібно віднести на зменшення валового доходу:

  • підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати;

  • надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображаються у статті "Інші вирахування з доходу".

Після виконання наведених записів на рахунку 791 "Результат основної діяльності" залишиться сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг), в бухгалтерському обліку буде відображатись записом:

№ зп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Віднесено дохід від реалізації на фінансовий результат

70 "Доходи від реалізації"

791 "Результат основної діяльності"

Валовий прибуток (збиток) – різниця між чистим доходом від продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартістю реалізованої продукції. У Звіті про фінансові результати відображається у відповідному рядку [2, с.458]. Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) визначається відповідно до економічного змісту цієї категорії.

Для визначення валового прибутку у бухгалтерському обліку потрібно зробити наступні записи в системі рахунків:

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списано на фінансові результати собівартість реалізованої продукції

791 "Результат основної діяльності"

90 "Собівартість реалізації"

Але для визначення валового прибутку насамперед потрібно визначити та відобразити в обліку собівартість проданої готової продукції, наданих послуг або проданих товарів, яка в обліку відображається проводкою: Д-т рах. 90 "Собівартість реалізації", К-т рах. 26 "Готова продукція".

Фінансовий результат – прибуток (збиток) від конкретного виду діяльності (виробничої, надання послуг або торгової) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), інших операційних доходів, адміністративних витрат та витрат на збут відповідного виду діяльності та інших операційних витрат.

У Звіті про фінансові результати даний показник відображається по рядку з аналогічною назвою.

Для того, щоб визначити прибуток (збиток) від операційної діяльності потрібно до попереднього облікового процесу додати такі бухгалтерські проводки:

№ зп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Віднесено інший операційний дохід на фінансовий результат

71 "Інший операційний дохід"

791 "Результат основної діяльності"

2

Списано на фінансовий результат основної діяльності адміністративні витрати

791 "Результат основної діяльності"

92 "Адміністративні витрати"

3

Списано на фінансовий результат основної діяльності витрати на збут

791 "Результат основної діяльності"

93 "Витрати на збут"


 
 

Цікаве

Загрузка...