WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

ПЛАН:

 • Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

 • План рахунків бухгалтерського обліку.

  1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

  С

  Класифікація рахунків – це групування їх за певними однорідними ознаками.

  хематично класифікацію рахунків бухгалтерського обліку можна подати так:

  За економічним змістом – встановлює, що саме обліковується на даному рахунку, які конкретно об'єкти відображаються на ньому

  За призначенням і структурою – показує, для чого, для одержання якої інформації призначені ті або інші рахунки, та яка їхня структура.

  По відношенню до групування об'єктів бухгалтерського обліку за своїм економічним змістом бухгалтерські рахунки складаються:

  Рахунки для обліку джерел утворення господарських засобів та грошових коштів.

  Рахунки для обліку господарських засобів, грошових коштів та господарських процесів.

  Класифікація рахунків за призначенням та струткурою зроблено таким чином

  Рахунки бухгалтерського обліку

  Активні 01,04,05,06,07,08,09, 10,12, 40,41,45

  Інвентарні

  Активні 50,51,52,54,55,56,58

  Пасивні 85,86,87,88

  Активні 63,71,72,73

  Пасивні 60,65,68,69,70,90,92,93

  Активно-пасивні 61,75,76,78,79

  Грошові

  Рахунки розрахунків

  Фондові

  Основні

  Активні 81

  Контрпасивні

  Регулюючі

  Пасивні 02,13,42

  Активні 24,25,26,43,44

  Контрактивні

  Збірно-розподільчі

  Активні 31, пасивні 83,89

  Активні активні 03,20,23,28,29

  Бюджетно-розподільчі

  Калькуляційні

  Операційні

  Активно-пасивні 47,47

  Активно-пасивні 80

  Порівнюючі

  Фінансово-результативні

  001,002,...,008

  Забалансові

  Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом запишемо в такий спосіб

  Основні засоби (фонди) (01)

  Нематеріальні активи (04)

  Знос майна (02) (вираховується)

  Ремонт основних засобів (03)

  Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)

  Устаткування (07)

  Довгострокові фінансові вкладення (58)

  Матеріали (05)

  Паливо (06)

  Запасні частини (08)

  Тварини на вирощуванні та відгодівлі (09)

  Насіння та корми (10)

  Малоцінні та швидкозношувані предмети (12)

  Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів (13) (вираховується)

  Переоцінка товарно-матеріальних цінностей (14)

  Заготівля та придбання матеріальних цінностей (15)

  Транспортно-заготівельні витрати (16)

  Основне виробництво (20)

  Напівфабрикати власного виробництва (21)

  Допоміжні виробництва (23)

  Витрати з експлуатації машин та обладнання (24)

  Загальновиробничі витрати (25)

  Загальногосподарські витрати (26)

  Брак у виробництві (28)

  Обслуговуючі виробництва та господарства (29)

  Некапітальні роботи (30)

  Витрати майбутніх періодів (31)

  Виконані роботи по завершених роботах (36)

  Основні засоби

  та інші позаобо-ротні активи

  Витрати на вироб-ництво

  Оборотні засоби

  Вироб-ничі запаси

  Готова продукція (40)

  Позавиробничі витрати (43)

  Товари (41)

  Товари відвантажені

  Реалізація (46)

  Каса (50)

  Розрахунковий рахунок (51)

  Валютний рахунок (52)

  Розрахунки в банку по коштах на капітальні вкладення (54)

  Інші рахунки в банках (55)

  Інші грошові кошти (56)

  Готова продукція і реаліза-ція

  Грошові кошти

  Рорахунки по авансах виданих (61)

  Рорахунки з покупцями та замовниками (62)

  Рорахунки з бюджетом (68)

  Рорахунки по векселях одержаних (59)

  Рорахунки з підзвітними особами (71)

  Рорахунки по відшкодуванню матеральних

  збитків (72)

  Рорахунки з персоналом за іншими операціями (73)

  Рорахунки з учасниками (75)

  Рорахунки з різними дебіторами (76)

  Рорахунки з дочірними підприємствами (78)

  Рорахунки з іншими дебіторами

  Кошти в розрахунках

  Рахунки джерел господарських засобів і грошових коштів можна показати схематично:

  Статутний фонд (85)

  Амортизаційний фонд

  Фонди економічного стимулювання (87)

  Фонди спеціального призначення (88)

  Фонди

  Джерела власних коштів

  Резерв наступних витрат і платежів (89)

  Доходи майбутніх періодів (83)

  Резерви

  Фінансування формування основного

  стада (94)

  Фінансування капітальних вкладень (93)

  Фінансу-вання

  Прибутки і збитки (80)

  Прибутки

  Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (60)

  Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (76)

  Розрахункипо векселях виданих (66)

  Розрахунки по авансах виданих (61)

  Розрахунки з бюджетом (68)

  Розрахунки з оплати праці (70)

  Рорахунки з дочірними підприємствами (78)

  Рорахунки з підзвітними особами (71)

  Рорахунки з працівниками по позиках (97)

  Інші розрахунки

  Кредитор-ська забор-гованість

  Короткострокові кредити банків (90)

  Короткострокові позикові кошти (95)

  Довгострокові кредити банків (92)

  Довгострокові позикові кошти (95)

  Кредити

  Джерела залучених коштів

  Тема: План рахунків бухгалтерського обліку

  Для одержання різнобічної інформації необхідної для управління і контролю велике значення має застосування науково обгрунтованого плану рахунків.

  План рахунків — це систематизований перелік найменувань і кодів рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення діяльності підприємства, установи, організації.

  План рахунків розробляється на основі класифікації рахунків за їх економічним змістом і затверджується Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством статистики України.

  • План рахунків є обов'язковим для всіх підприємств та оргнізацій України.

  Згруповані за економічним змістом рахунки розміщені в плані рахунків таким чином:

  • Розділи рахунків господарських засобів та процесів

  • Розділи рахунків джерел фомування цих засобів.

  • Забалансові рахунки.

  Зміст розділів типового плану рахунків

  п/п

  розділу

  Назва розділу

  Зміст розділу

  І

  І

  "Основні засоби"

  Призначений для обліку наявності і руху основних засобів, їх зносу, затрат на капітальний та поточний ремонти.

  П

  "Виробничі запаси"

  Охоплює рахунки, призначені для обліку наявності та руху виробничих запасів (матеріалів, палива) транспортно-заготівельних витрат та переоцінки.

  III

  "Затрати на виробництво"

  Призначений для відображення процесу виробництва продукції (робіт, послуг), включаючи капітальні вкладення.

  IV

  "Готова продукція, товари і реалізація"

  Об'єднує рахунки, призначені для обліку наявності і руху предметів обігу (готової продукції, товарів), їх відвантаження і реалізації витрат, пов'язаних з ними.

  V

  "Грошові кошти"

  Охоплює рахунки призначені для обліку наявності грошових коштів господарства (каса, банк), включаючи фінансові вкладення.

  VI

  "Розрахунки"

  Об'єднує рахунки, на яких відображається процес обігу товарів і грошових коштів (покупці, замовники, підзвітні особи, підрядчики, розрахунки по оплаті праці).

  VII

  "Фінансові результати та використання прибутку"

  Охоплює рахунки, на яких ведеться облік фінансових результатів діяльності господарства.

  VIII

  "Фонди і резерви"

  Об'єднує рахунки, на яких обліковуються джерела формування власних засобів (статутний, амортизаційний, фонди спеціального призначення, резерв наступних витрат та платежів).

  IX

  "Кредити банків та фінансування"

  Об'єднує рахунки як джерел залучених коштів, так і джерел власних засобів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...